Cán bộ các xã, thị trấn tiếp nhận tài liệu tại phòng Nội vụ,  cơ quan thường trực ủy ban Bầu cử huyện Yên Thuỷ.

Cán bộ các xã, thị trấn tiếp nhận tài liệu tại phòng Nội vụ, cơ quan thường trực ủy ban Bầu cử huyện Yên Thuỷ.

(HBĐT) - Còn gần 3 tháng nữa mới đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 nhưng không khí chuẩn bị ở huyện Yên Thủy thật hối hả. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến các xã, thị trấn đang tích cực cho công tác chuẩn bị nhằm hướng tới mục tiêu tổ chức thành công sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

 

Đồng chí Bùi Thị Thu, Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cho biết: “Với nhận thức cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là sự kiện chính trị to lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với đất nước. Đây cũng là đợt vận động và sinh hoạt dân chủ, sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân để bầu ra những đại biểu ưu tú, đại diện cho nhân dân tại Quốc hội, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất và bầu các đại biểu đại diện cho nhân dân địa phương tại HĐND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương nhiệm kỳ 2016 - 2021. Thời gian vừa qua, huyện Yên Thủy đã thực hiện đầy đủ, khẩn trương, nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh về triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

 

Để đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đề ra, ngay từ những ngày cuối tháng 1 và đầu tháng 2/2016, Huyện ủy và UBND huyện đã ban hành các Quyết định, Thông báo về thành lập BCĐ, ủy ban Bầu cử, các Ttểu ban giúp việc; phân công nhiệm vụ các thành viên BCĐ, ủy ban Bầu cử; cơ cấu thành phần, số lượng, đại biểu HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng thời, xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử tại huyện và các xã, thị trấn theo đúng tiến độ, hướng dẫn của ủy ban Bầu cử tỉnh. Tiếp nhận tài liệu tại ủy ban Bầu cử tỉnh và phân bổ cho các thành viên ủy ban Bầu cử huyện và các xã, thị trấn, xóm phố trên địa bàn.

 

Đến nay, ủy ban Bầu cử huyện đã công bố 8 đơn vị bầu cử HĐND huyện và 85 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND xã, thị trấn với dự kiến có 136 khu vực bỏ phiếu ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp. Bên cạnh đó, ủy ban Bầu cử đã hướng dẫn các xã, thị trấn rà soát về dân số, cử tri, dấu và hòm phiếu; hướng dẫn các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn phối hợp với UBND huyện và các xã, thị trấn thống nhất phương án tổ chức khu vực bỏ phiếu và các công tác phục vụ bầu cử. Qua đó xác định toàn huyện có trên 50.000 cử tri. 2 xã Lạc Hưng và Hữu Lợi bị thiếu 5 con dấu và 103/136 khu vực bỏ phiếu thiếu hòm phiếu do cũ hỏng đã được ủy ban Bầu cử cho đóng mới. Đặc biệt, huyện đã hoàn thành hiệp thương bước một để thỏa thuận về cơ cấu và số lượng đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã. Qua đó với số lượng đại biểu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 được bầu 35 đại biểu, đã có 63 đại biểu ứng cử; số lượng đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2016-2021 được bầu 347 đại biểu và đã có 612 đại biểu ứng cử, đảm bảo cơ cấu, thành phần, số lượng theo dự kiến.

 

Bên cạnh đó, với chức năng, nhiệm vụ được giao, tiểu ban ANTTATXH đã chủ động xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch bảo vệ ANTT trên địa bàn huyện trước, trong và sau ngày bầu cử. Tiểu ban tuyên truyền triển khai đồng bộ các biện pháp như tăng cường thời lượng phát sóng trên đài TT-TH; sử dụng xe thông tin tuyên truyền lưu động đến các thôn xóm, khu phố; chỉ đạo đài phát thanh thôn, xóm, khu phố phát các bản tin giới thiệu về Luật Bầu cử và chỉ thị, kế hoạch, thông báo của Trung ương, của tỉnh và huyện về bầu cử. Ngoài ra, ủy ban Bầu cử huyện và các xã, thị trấn đã xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch cụ thể để giải quyết các khiếu nại - tố cáo phát sinh liên quan đến bầu cử trên địa bàn. Đến thời điểm này, ANTT trên địa bàn huyện tiếp tục ổn định và giữ vững, chưa có trường hợp nào khiếu nại - tố cáo liên quan đến bầu cử.

 

Đồng chí Bùi Thị Thu, Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cho biết thêm: Cùng với những kết quả đã đạt được, để cuộc bầu cử thành công tốt đẹp, BCĐ và ủy ban Bầu cử huyện đề xuất các cấp có thẩm quyền sớm có hướng dẫn cụ thể về tổ chức bầu cử ở các đơn vị Trung ương đóng quân trên địa bàn huyện; cấp thêm các tài liệu hỏi-đáp về bầu cử Quốc hội và HĐND cho huyện và các xã, thi trấn; ủy ban Bầu cử tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ bầu cử cho đội ngũ cán bộ huyện và các xã, thị trấn; sớm cấp kinh phí, hướng dẫn chi cho công tác bầu cử ở cấp huyện và cấp xã.

 

 

                                                                 Đức Phượng

 

 

 

 

Các tin khác


Quy định chế độ báo cáo về công tác văn thư, lưu trữ

(HBĐT) - Ngày 22/8/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 22-QĐi/TU chế độ báo cáo Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy về công tác văn thư, lưu trữ.

Ban hành Quy định về xây dựng chương trình công tác trọng tâm

(HBĐT) - Ngày 17/8/2018, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy ban hành Quy định số 21-QĐi/TU về xây dựng Chương trình trọng tâm công tác toàn khóa của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh và Chương trình trọng tâm công tác năm của BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy (sau đây viết tắt là Chương trình trọng tâm công tác).

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận chính quyền

(HBĐT) - Ngày 17/8/2018, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 43-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh

(HBĐT) - Ngày 9/8/2018, BTV Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 42-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Ban hành Quy định về việc gửi, nhận văn bản điện tử của Tỉnh ủy

(HBĐT) - Ngày 1/8/2018, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy ban hành Quy định số 20-QĐi/TU về việc gửi, nhận văn bản điện tử của Tỉnh ủy. Quy định gồm 4 chương (Quy định chung; văn bản của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; văn bản của các ban, cơ quan thuộc Tỉnh ủy, huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; tổ chức thực hiện) và 16 điều.