(HBĐT) - Những năm qua, vấn đề cải cách thủ tục hành chính (TTHC) đã được cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các sở, ban, ngành quan tâm triển khai gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị số 03-CT/TW về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tuy nhiên, CCHC vẫn được xác định là một trong những điểm “yếu” của tỉnh.

 

Năm 2016, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của tỉnh ta xếp thứ 52/63, tụt 6 bậc so với năm 2015 và chỉ đứng thứ 7/14 tỉnh miền núi phía Bắc. Bên cạnh đó, khiếu kiện đông người, kéo dài vẫn xảy ra, nhất là các vấn đề liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng… Do đó, thực hiện tốt CCHC, đổi mới tác phong người cán bộ, lắng nghe và giải quyết kịp thời kiến nghị chính đáng của nhân dân, doanh nghiệp được xác định là những nội dung có tính đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong việc thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/Tư.

 

Tập trung thực hiện tốt CCHC

 

Trao đổi về những nội dung trọng tâm thực hiện Chỉ thị số 05, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khẳng định: Việc thực hiện Chỉ thị số 05 được xác định là vừa phải  phát huy những kết quả quan trọng đã đạt được, đồng thời khắc phục những hạn chế, yếu kém trong thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW. Chỉ thị số 05 đặc biệt nhấn mạnh vấn đề đạo đức công vụ. Chỉ thị yêu cầu: Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”; hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến đạo đức công vụ. Vấn đề xây dựng những chuẩn mực trong thực thi công vụ cũng như xác định trách nhiệm, nghĩa vụ, thẩm quyền của cán bộ, công chức là vô cùng quan trọng và cấp bách. Thực hiện tốt đạo đức công vụ, CCHC, lắng nghe và giải quyết kịp thời nguyện vọng chính đáng của nhân dân sẽ góp phần đẩy mạnh phát triển KT-XH, ổn định ANCT. Một trong những giải pháp đã được BTV Tỉnh ủy triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 nói chung, vấn đề đạo đức công vụ, cải cách hành chính nói riêng đó chính là đã ban hành Nghị quyết về đẩy mạnh cải cách TTHC tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016 - 2020.

 

 

Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) nêu cao tinh thần trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho người dân khi đến làm việc.

 

Cụ thể hóa quan điểm lãnh chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch CCHC tỉnh Hòa Bình năm 2017 với mục tiêu trọng tâm là “Nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước”. Cụ thể phấn đấu 100% TTHC của tỉnh được giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; 100% cán bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn theo chức danh; 100% dịch vụ công trực tuyến được cung cấp ở mức độ 2 và triển khai cung cấp một số dịch vụ ở mức độ 3; 100% bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đều được tổ chức và hoạt động theo đúng quy định… Hiện nay, cơ chế một cửa, một cửa liên thông được duy trì thực hiện tại 16/20 sở, ngành; 100% các huyện, thành phố, xã, thị trấn. Số TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa là 241, theo cơ chế “một cửa liên thông” là 19. Đặc biệt, thời gian giải quyết TTHC đã được rút ngắn rất nhiều so với trước đây.

 

Sáng thứ bảy , chúng tôi có mặt tại Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh, không khí làm việc nghiêm túc, khẩn trương. Trung tá Đinh Thị Thu Hằng, Phó Trưởng phòng CSGT cho biết: Thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW, Công an tỉnh đã cụ thể hóa thành phong trào “3 không, 2 quản” với các nội dung, phần việc cụ thể theo từng phòng nghiệp vụ. Phòng duy trì làm việc ngày thứ bảy  với khẩu hiệu “Ngày thứ bảy vì nhân dân phục vụ, “làm hết việc chứ không hết giờ”. Hiện nay, việc cấp biển số xe và cấp trả đăng ký ô tô, xe mô tô được thực hiện ngay trong ngày. Những đổi mới này đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, nhất là người dân ở các huyện xa khi đến làm TTHC.

 

Một số lĩnh vực cũng thường xuyên giải quyết TTHC đảm bảo thời gian quy định như: cấp giấy phép đăng ký kinh doanh; cấp giấy phép đủ điều kiện hành nghề; cấp giấy phép quảng cáo, biểu diễn; chứng thực, hộ tịch….

 

Lắng nghe và giải quyết kịp thời kiến nghị chính đáng của người dân, doanh nghiệp

 

Một điểm đáng lưu ý trong Chỉ thị số 05 đó là đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt các cấp cũng như của cán bộ, đảng viên theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”. Về vấn đề này, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy cho biết: BTV Tỉnh ủy đã chỉ đạo, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức xây dựng chương trình công tác của cá nhân. Đây là cơ sở để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; nâng cao chất lượng trong việc tham mưu, đề xuất; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức. BTV Tỉnh ủy cũng ban hành nhiều văn bản, hướng dẫn cụ thể để nâng cao ý thức trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên trong thực thi công vụ như: Kế hoạch triển khai nhân rộng mô hình đồng thuận giữa chính quyền và nhân dân trong quản lý, sử dụng đất giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng quy chế dân chủ ở cơ sở; Kế hoạch xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo, đặc biệt là Quy định về việc tiếp xúc, đối thoại với nhân dân. Quy định này được đánh giá là đã đưa người đứng đầu, cán bộ đến gần dân, sát dân, lắng nghe và giải quyết kịp thời những nguyện vọng chính đáng của nhân dân; tạo được chuyển biến rõ nét trong việc thực hiện Chỉ thị số 05 thời gian qua.

 

Cụ thể như, tháng 10/2015, Trạm thu phí BOT Quốc lộ 6 đặt tại Km 42+730 đi vào hoạt động. Sau thời gian tạm hoãn việc tăng phí thì từ ngày 1/7/2016, Trạm chính thức tăng giá vé (với mức thấp nhất là 35.000 đồng, cao nhất là 200.000 đồng/lượt). Việc tăng giá vé đã gây ra nhiều phản ứng của các cá nhân, tổ chức có hộ khẩu thường trú hoặc đơn vị, doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn thị trấn Lương Sơn, và các xã: Lâm Sơn, Trường Sơn, Tân Vinh (huyện Lương Sơn)… Các chủ phương tiện đã tụ tập đông người gây mất ANTT, ảnh hưởng đến việc lưu thông trên tuyến Quốc lộ 6 đoạn qua huyện Lương Sơn. Ngay sau khi sự việc xảy ra, nhận thấy kiến nghị của người dân là xác đáng nên ngày 20/9/2016, UBND tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH BOT QL6 Hòa Lạc – TP Hòa Bình cùng ký Văn bản 91 PA/UBND-DN thống nhất phương án thu phí cho phương tiện của các cá nhân, tổ chức trên địa bàn thị trấn Lương Sơn và các xã: Lâm Sơn, Trường Sơn và Tân Vinh với mức phí giảm 70% so với mức thu theo quy định. Ngày 23/12/2016, UBND tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH BOT Quốc lộ 6 Hòa Lạc – TP Hòa Bình tiếp tục họp bàn và chính thức thống nhất điều chỉnh phương án thu phí từ ngày 1/1/2017. Mức điều chỉnh này là “hợp tình, hợp lý” nên đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của nhân dân, đảm bảo ổn định ANTT trên địa bàn, không để hình thành “điểm nóng”.

 

Liên quan đến việc giải phóng mặt bằng đường Hòa Lạc - TP Hòa Bình cũng đã xảy ra một số vụ việc khiếu nại và kiến nghị như việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, quy hoạch khu tái định cư cho các hộ dân xóm Miều, xã Trung Minh, TP Hòa Bình. Tuy nhiên, sau khi tổ chức đối thoại, các vấn đề kiến nghị chính đáng của người dân đã được giải quyết dứt điểm, không để xảy ra khiếu kiện vượt cấp, đông người.

 

Năm 2016 cũng được đánh giá là có nhiều đột phá trong việc “lắng nghe” của người đứng đầu. Định kỳ hàng tháng, Chương trình “Cafe Doanh nhân” được tổ chức là cơ hội để các nhà đầu tư, doanh nghiệp chia sẻ, trao đổi những khó khăn, vướng mắc với lãnh đạo tỉnh và cơ quan quản lý Nhà nước, từ đó thực hiện những giải pháp cụ thể, thiết thực giúp đỡ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy kinh tế phát triển. Các ý kiến của doanh nghiệp tham gia đã được các sở, ngành trả lời, giải đáp trực tiếp. Ngoài ra, 28 đề xuất của Hiệp hội doanh nghiệp đã được các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố xem xét giải quyết. Một số kiến nghị về cơ chế chính sách như: xây dựng bảng giá đất riêng cho các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; về giải phóng mặt bằng…đang được tiếp tục thực hiện. Chương trình được đánh giá là thiết thực, hiệu quả, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

 

Nhấn mạnh những điểm cần tiếp tục triển khai thực hiện trong thời gian tới để tạo dấu ấn đậm nét của Chỉ thị số 05, đồng chí Phó Bí thư TT Tỉnh ủy khẳng định: Cần xác định rõ trách nhiệm của cá nhân, nhất là người đứng đầu, đổi mới phương thức lãnh đạo, tác phong công tác, nâng cao chất lượng hiệu quả lãnh đạo. Các cấp ủy Đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị xác định nội dung đột phá phù hợp với tình hình để tổ chức thực hiện . Đồng thời đưa việc gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân đi vào thực chất; chống bệnh thành tích, tham nhũng lãng phí; nâng cao chất lượng hiệu quả công việc, nói phải đi đôi với làm.

 

 

                                                                               Dương Liễu

Các tin khác


Tuổi trẻ xã Tuân Lộ phát huy vai trò xung kích vì cộng đồng

(HBĐT) - Mặc dù có khoảng 30% ĐV-TN đi làm xa, nhưng những năm qua, phong trào thanh niên tham gia xây dựng NTM, phát triển KT -XH của tuổi trẻ xã Tuân Lộ (Tân Lạc) vẫn ghi đậm những dấu ấn. Đặc biệt là phong trào xung kích vì cuộc sống cộng đồng với nhiều hoạt động thiết thực.

Xã Vĩnh Đồng vận dụng tư tưởng Bác Hồ trong giải quyết vấn đề phát sinh ở cơ sở

(HBĐT) - Những năm 2012, 2013, đất đai là vấn đề "nóng” tại xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi), đến nay, nhân dân đã tự nguyện hiến đất thực hiện các chương trình, đề án, dự án. Đồng chí Bùi Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Kinh nghiệm của Đảng ủy xã là thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ theo lời Bác Hồ dạy. Chúng tôi xin ý kiến CB,ĐV và nhân dân trước mọi đề án, dự án sắp được triển khai. Khi các yếu tố như: vốn, quy mô, mục đích hay sự cần thiết của công trình... được công khai, minh bạch sẽ tạo nên sự đồng thuận trong nhân dân.

Huyện Kỳ Sơn phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng

(HBĐT) - Khu 5, thị trấn Kỳ Sơn (Kỳ Sơn) nằm ở địa bàn trung tâm huyện với trên 100 hộ dân, chi bộ có 27 đảng viên, đa phần là cán bộ, công chức, hưu trí. 10 năm ở cương vị bí thư chi bộ và người có uy tín trong cộng đồng được nhân dân tín nhiệm bình bầu, bà Đinh Thị Hương luôn hết mình với công việc bằng sự nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Chủ động, sáng tạo đưa Nghị quyết vào cuộc sống

(HBĐT) - Đồng chí Hoàng Ngọc Mỹ, Chủ tịch Hội LHPN huyện Lạc Thủy cho biết: Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp và các phong trào thi đua, nhiệm vụ thường xuyên của Hội, của địa phương, năm 2018, Hội LHPN huyện tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua: "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và rèn luyện phẩm chất đạo đức "Tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang”. Các cấp Hội tăng cường công tác tuyên truyền, nhân rộng những mô hình mới, cách làm hay, gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là những điển hình làm kinh tế giỏi. Đồng thời, Hội tập trung triển khai các nhiệm vụ cụ thể đối với từng cấp, phát huy nội lực, chú trọng vận động các nguồn lực, nắm bắt tư tưởng hội viên, chủ động, sáng tạo để Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống.

Xã Định Cư qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ

(HBĐT) - Là xã vùng 135 còn nhiều khó khăn, trong hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy xã Định Cư (Lạc Sơn) đã lãnh đạo chính quyền và nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói - giảm nghèo… Qua đó, xã hoàn thành đạt và vượt 5/13 chỉ tiêu đề ra, gồm: tốc độ tăng trưởng hàng năm đạt từ 10% trở lên; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hàng năm bình quân 1%; xây dựng được 1 trường đạt chuẩn quốc gia; bê tông hóa các tuyến đường liên xóm đạt trên 50%; tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia đạt 100%.

Học Bác để thêm yêu quê hương

(HBĐT) - "Trong những điều học được từ Bác, đảng viên chúng tôi thấm thía vô cùng lời dạy về tấm lòng yêu nước và lẽ sống cống hiến cho xã hội. Vì thế mà càng thêm yêu và mong muốn đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của thôn xóm, quê hương mình…” – Đó là chia sẻ mộc mạc của đồng chí Hoàng Văn Vượng, Bí thư chi bộ xóm Rậm (xã Cư Yên, huyện Lương Sơn).