(HBĐT) - Những năm qua, vấn đề cải cách thủ tục hành chính (TTHC) đã được cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các sở, ban, ngành quan tâm triển khai gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị số 03-CT/TW về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tuy nhiên, CCHC vẫn được xác định là một trong những điểm “yếu” của tỉnh.

 

Năm 2016, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của tỉnh ta xếp thứ 52/63, tụt 6 bậc so với năm 2015 và chỉ đứng thứ 7/14 tỉnh miền núi phía Bắc. Bên cạnh đó, khiếu kiện đông người, kéo dài vẫn xảy ra, nhất là các vấn đề liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng… Do đó, thực hiện tốt CCHC, đổi mới tác phong người cán bộ, lắng nghe và giải quyết kịp thời kiến nghị chính đáng của nhân dân, doanh nghiệp được xác định là những nội dung có tính đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong việc thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/Tư.

 

Tập trung thực hiện tốt CCHC

 

Trao đổi về những nội dung trọng tâm thực hiện Chỉ thị số 05, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khẳng định: Việc thực hiện Chỉ thị số 05 được xác định là vừa phải  phát huy những kết quả quan trọng đã đạt được, đồng thời khắc phục những hạn chế, yếu kém trong thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW. Chỉ thị số 05 đặc biệt nhấn mạnh vấn đề đạo đức công vụ. Chỉ thị yêu cầu: Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”; hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến đạo đức công vụ. Vấn đề xây dựng những chuẩn mực trong thực thi công vụ cũng như xác định trách nhiệm, nghĩa vụ, thẩm quyền của cán bộ, công chức là vô cùng quan trọng và cấp bách. Thực hiện tốt đạo đức công vụ, CCHC, lắng nghe và giải quyết kịp thời nguyện vọng chính đáng của nhân dân sẽ góp phần đẩy mạnh phát triển KT-XH, ổn định ANCT. Một trong những giải pháp đã được BTV Tỉnh ủy triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 nói chung, vấn đề đạo đức công vụ, cải cách hành chính nói riêng đó chính là đã ban hành Nghị quyết về đẩy mạnh cải cách TTHC tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016 - 2020.

 

 

Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) nêu cao tinh thần trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho người dân khi đến làm việc.

 

Cụ thể hóa quan điểm lãnh chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch CCHC tỉnh Hòa Bình năm 2017 với mục tiêu trọng tâm là “Nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước”. Cụ thể phấn đấu 100% TTHC của tỉnh được giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; 100% cán bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn theo chức danh; 100% dịch vụ công trực tuyến được cung cấp ở mức độ 2 và triển khai cung cấp một số dịch vụ ở mức độ 3; 100% bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đều được tổ chức và hoạt động theo đúng quy định… Hiện nay, cơ chế một cửa, một cửa liên thông được duy trì thực hiện tại 16/20 sở, ngành; 100% các huyện, thành phố, xã, thị trấn. Số TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa là 241, theo cơ chế “một cửa liên thông” là 19. Đặc biệt, thời gian giải quyết TTHC đã được rút ngắn rất nhiều so với trước đây.

 

Sáng thứ bảy , chúng tôi có mặt tại Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh, không khí làm việc nghiêm túc, khẩn trương. Trung tá Đinh Thị Thu Hằng, Phó Trưởng phòng CSGT cho biết: Thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW, Công an tỉnh đã cụ thể hóa thành phong trào “3 không, 2 quản” với các nội dung, phần việc cụ thể theo từng phòng nghiệp vụ. Phòng duy trì làm việc ngày thứ bảy  với khẩu hiệu “Ngày thứ bảy vì nhân dân phục vụ, “làm hết việc chứ không hết giờ”. Hiện nay, việc cấp biển số xe và cấp trả đăng ký ô tô, xe mô tô được thực hiện ngay trong ngày. Những đổi mới này đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, nhất là người dân ở các huyện xa khi đến làm TTHC.

 

Một số lĩnh vực cũng thường xuyên giải quyết TTHC đảm bảo thời gian quy định như: cấp giấy phép đăng ký kinh doanh; cấp giấy phép đủ điều kiện hành nghề; cấp giấy phép quảng cáo, biểu diễn; chứng thực, hộ tịch….

 

Lắng nghe và giải quyết kịp thời kiến nghị chính đáng của người dân, doanh nghiệp

 

Một điểm đáng lưu ý trong Chỉ thị số 05 đó là đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt các cấp cũng như của cán bộ, đảng viên theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”. Về vấn đề này, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy cho biết: BTV Tỉnh ủy đã chỉ đạo, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức xây dựng chương trình công tác của cá nhân. Đây là cơ sở để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; nâng cao chất lượng trong việc tham mưu, đề xuất; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức. BTV Tỉnh ủy cũng ban hành nhiều văn bản, hướng dẫn cụ thể để nâng cao ý thức trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên trong thực thi công vụ như: Kế hoạch triển khai nhân rộng mô hình đồng thuận giữa chính quyền và nhân dân trong quản lý, sử dụng đất giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng quy chế dân chủ ở cơ sở; Kế hoạch xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo, đặc biệt là Quy định về việc tiếp xúc, đối thoại với nhân dân. Quy định này được đánh giá là đã đưa người đứng đầu, cán bộ đến gần dân, sát dân, lắng nghe và giải quyết kịp thời những nguyện vọng chính đáng của nhân dân; tạo được chuyển biến rõ nét trong việc thực hiện Chỉ thị số 05 thời gian qua.

 

Cụ thể như, tháng 10/2015, Trạm thu phí BOT Quốc lộ 6 đặt tại Km 42+730 đi vào hoạt động. Sau thời gian tạm hoãn việc tăng phí thì từ ngày 1/7/2016, Trạm chính thức tăng giá vé (với mức thấp nhất là 35.000 đồng, cao nhất là 200.000 đồng/lượt). Việc tăng giá vé đã gây ra nhiều phản ứng của các cá nhân, tổ chức có hộ khẩu thường trú hoặc đơn vị, doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn thị trấn Lương Sơn, và các xã: Lâm Sơn, Trường Sơn, Tân Vinh (huyện Lương Sơn)… Các chủ phương tiện đã tụ tập đông người gây mất ANTT, ảnh hưởng đến việc lưu thông trên tuyến Quốc lộ 6 đoạn qua huyện Lương Sơn. Ngay sau khi sự việc xảy ra, nhận thấy kiến nghị của người dân là xác đáng nên ngày 20/9/2016, UBND tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH BOT QL6 Hòa Lạc – TP Hòa Bình cùng ký Văn bản 91 PA/UBND-DN thống nhất phương án thu phí cho phương tiện của các cá nhân, tổ chức trên địa bàn thị trấn Lương Sơn và các xã: Lâm Sơn, Trường Sơn và Tân Vinh với mức phí giảm 70% so với mức thu theo quy định. Ngày 23/12/2016, UBND tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH BOT Quốc lộ 6 Hòa Lạc – TP Hòa Bình tiếp tục họp bàn và chính thức thống nhất điều chỉnh phương án thu phí từ ngày 1/1/2017. Mức điều chỉnh này là “hợp tình, hợp lý” nên đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của nhân dân, đảm bảo ổn định ANTT trên địa bàn, không để hình thành “điểm nóng”.

 

Liên quan đến việc giải phóng mặt bằng đường Hòa Lạc - TP Hòa Bình cũng đã xảy ra một số vụ việc khiếu nại và kiến nghị như việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, quy hoạch khu tái định cư cho các hộ dân xóm Miều, xã Trung Minh, TP Hòa Bình. Tuy nhiên, sau khi tổ chức đối thoại, các vấn đề kiến nghị chính đáng của người dân đã được giải quyết dứt điểm, không để xảy ra khiếu kiện vượt cấp, đông người.

 

Năm 2016 cũng được đánh giá là có nhiều đột phá trong việc “lắng nghe” của người đứng đầu. Định kỳ hàng tháng, Chương trình “Cafe Doanh nhân” được tổ chức là cơ hội để các nhà đầu tư, doanh nghiệp chia sẻ, trao đổi những khó khăn, vướng mắc với lãnh đạo tỉnh và cơ quan quản lý Nhà nước, từ đó thực hiện những giải pháp cụ thể, thiết thực giúp đỡ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy kinh tế phát triển. Các ý kiến của doanh nghiệp tham gia đã được các sở, ngành trả lời, giải đáp trực tiếp. Ngoài ra, 28 đề xuất của Hiệp hội doanh nghiệp đã được các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố xem xét giải quyết. Một số kiến nghị về cơ chế chính sách như: xây dựng bảng giá đất riêng cho các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; về giải phóng mặt bằng…đang được tiếp tục thực hiện. Chương trình được đánh giá là thiết thực, hiệu quả, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

 

Nhấn mạnh những điểm cần tiếp tục triển khai thực hiện trong thời gian tới để tạo dấu ấn đậm nét của Chỉ thị số 05, đồng chí Phó Bí thư TT Tỉnh ủy khẳng định: Cần xác định rõ trách nhiệm của cá nhân, nhất là người đứng đầu, đổi mới phương thức lãnh đạo, tác phong công tác, nâng cao chất lượng hiệu quả lãnh đạo. Các cấp ủy Đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị xác định nội dung đột phá phù hợp với tình hình để tổ chức thực hiện . Đồng thời đưa việc gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân đi vào thực chất; chống bệnh thành tích, tham nhũng lãng phí; nâng cao chất lượng hiệu quả công việc, nói phải đi đôi với làm.

 

 

                                                                               Dương Liễu

Các tin khác


Huyện Lạc Sơn cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(HBĐT) - Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị trong 2 năm qua ở Đảng bộ huyện Lạc Sơn đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện tích cực triển khai thực hiện, qua đó góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua phát triển KT -XH, ổn định ANCT -TTATXH trên địa bàn huyện.

Sức sống mới cho hai xã Hang Kia, Pà Cò

(HBĐT) -  Hệ thống chính trị 2 xã tiếp tục được kiện toàn, củng cố, hoạt động ngày càng nề nếp hơn. Hiệu lực lãnh đạo của cấp ủy, sự chỉ đạo, quản lý, điều hành của chính quyền được nâng lên. Vai trò tham mưu, tổ chức thực hiện của MTTQ và các ngành, đoàn thể được thực hiện có hiệu quả.

Đảng bộ thị trấn Bo giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh

(HBĐT) - Xác định công tác xây dựng Đảng là khâu then chốt, Đảng bộ thị trấn Bo (Kim Bôi) thường xuyên coi trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH. Nhiều năm liền đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, qua đó cho thấy năng lực lãnh đạo của Đảng không ngừng được nâng lên, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nhiều cách làm mới, hiệu quả thiết thực trong học tập và làm theo Bác Hồ

(HBĐT) - Sau hơn 1 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xã Trung Sơn (Lương Sơn) đã có nhiều chuyển biến tích cực từ ý thức đến hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Từ đó, chất lượng, hiệu quả công việc ngày càng được nâng lên, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của địa phương.

Đảng bộ xã Hạ Bì khơi dậy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên

(HBĐT) - Trước cách mạng tháng 8/1945, xã Hạ Bì sống dưới chế độ Pháp thuộc và phong kiến lang đạo, đời sống nhân dân vô cùng khó khăn. Thế nhưng tinh thần yêu nước nồng nàn luôn sống mãi trong lòng những người con của mảnh đất anh hùng này.

Đảng bộ xã Thượng Tiến: Cán bộ, đảng viên nêu gương sáng trong các phong trào thi đua

(HBĐT) - Với 90 đảng viên sinh hoạt ở 8 chi bộ trực thuộc, những năm qua, Đảng bộ xã Thượng Tiến (Kim Bôi) luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, Đảng bộ gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nội dung đánh giá, phân loại đảng viên hàng năm. Từ đó, chất lượng cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng cao, giúp xã từng bước khắc phục khó khăn.