Hwiḙ̂n la̭c Xơn lan twá nhửng wiḙ̂c la̒ thew lơ̒i Bác Hô̒ ră̭i

(HBDT) – Wiḙ̂C thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ xổ 05-CT/TW wê̒l dấi meḙnh hoo̭c tâ̭p va̒ la̒ thew tư tướng, da̭w dức, foong kắch Hô̒ Chỉ Minh ớ Dáng bô̭ hwiḙ̂n La̭c Xơn kóp fâ̒n kwan tloo̭ng tloong zái kwiết kỏ hiḙ̂w kwá nhửng vẩn dê̒ bớ thư̭c tể dă̭ch tha tloong kwả chi̒nh lẳnh da̭w, chí da̭w kác nhiḙ̂m vṷ fát chiến KT-XH diḙ̂ fương

Nhê̒w kwiết xắch wê̒l kái ta̭w vươ̒n ta̭p di baw kuô̭c khôổng

(HBDT) – Khâw khi ban hă̒nh chí thi̭ xổ 40-CT/TU wê̒l KTVT tlêênh di̭e ba̒n tính, zai dwa̭n 2016 – 2020 va̒ nhửng năm tiếp thew. Bảm xát di̭nh hưởng chí da̭w kuố BTV Tính wí, kác kấp wí, tố chức Dáng, chỉnh kwiê̒n, MTTK va̒ kác dwa̒n thế tloong to̒n tính da̒ kỏ xư̭ baw kuô̭c dôô̒ng bô̭ wơ̒i kwiết tâm dươ ngi̭ kwiết baw kuô̭c khôổng, ta̭w thêm dôô̭ng lư̭c fát chiến nôông ngiḙ̂p, nôông zân, nôông thôn. Ta̭i xa̭ Iên Fủ (La̭c Xơn), BCH Dáng wí xa̭ ban hă̒nh ngi̭ kwiết chwiên dê̒ wê̒l dấi meḙnh KTVT gẳn vởi fát chiến kâl ăn tlải zai dwa̭n 2018 – 2020. Ni chính la̒ zái fáp kwan tloo̭ng dớ xa̭ fẩn dẩw hwa̒n thă̒nh kác chí tiêw Ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i Dáng bô̭ xa̭ khwả XXVVI, Nhiḙ̂m ki̒ 2015 - 2020

Kái kắch hă̒nh chỉnh ta̭w lư̭c dấi kái thiḙ̂n môi tlươ̒ng dâ̒w tư kinh zwănh

(HBDT) – Thư̭c hiḙ̂n ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i Dáng bô̭ tính lâ̒n thử XVI, Kể hwă̭ch fát chiến KT-XH zai dwa̭n 2016 – 2020, nhửng năm kwa Tính wí, HDNZ, UBNZ tính da̒ tăng kươ̒ng, kwiết liḙ̂t tloong chí da̭w, die̒w hă̒nh thư̭c hiḙ̂n kác nhiḙ̂m vṷ, zái fáp nhă̒m thúc dấi tăng tlướng kinh tể leenh va̒ bê̒n vưng. Tloong rỉ dấi meḙnh Kái kắch hă̒nh chỉnh (KKHC), kái thiḙ̂n môi tlươ̒ng dâ̒w tư kinh zwănh, nơng kaw năng lư̭c kă̭nh chănh kuố tính ản dă̭c biḙ̂t chủ tloo̭ng. Ni ku̒ng la̒ 1 tloong 3 khâw dô̭t fả chiển lươ̭c da̒ va̒ dang ản thư̭c hiḙ̂n hiḙ̂w kwá.

Tlaw zái Kuô̭c thi Ắnh, video clip kwáng bả Khu zu li̭ch hô̒ Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Ngă̒i 26/11, ta̭i Kung Văn hwả tính da̒ ziḙ̂n tha lḙ̂ tôống kết, tlaw zái Kuô̭c thi Kuô̭c thi Ắnh, video clip kwáng bả Khu zu li̭ch hô̒ Hwa̒ Bi̒nh năm 2019. Xư̭ kiḙ̂n zo Xớ VH-TT&ZL, Hô̭I Van hoo̭c - Ngḙ̂ thwâ̭t va̒ Da̒i FT-CH tính fổi hơ̭p tố chức

Hwiḙ̂n Kim Bôi tha kwân Ti̒nh ngwiḙ̂n muô̒ chả năm 2019

(HBDT) – Ta̭i xa̭ dă̭c biḙ̂t khỏ khăn Nuông Zăm, Hô̭i LHTN hwiḙ̂n Kim Bôi vươ̒ tố chức tha kwân ti̒nh ngwiḙ̂n muô̒ chả năm 2019 va̒ Xwân ti̒nh ngwiḙ̂n năm 2020. Kác i, bác xi̭ KLB thâ̒i thuốc tlé la̒ thew thiểng Bác kuố hwiḙ̂n, hơn 100 dwa̒n viên, thanh niên ku̒ng dôông nhê̒w nhân zân tlêênh diḙ̂ ba̒n da̒ tham za, hướng ửng chương chi̒nh

Ngă̒nh Zảw zṷc hwiḙ̂n Ki̒ Xơn vươ̭t khỏ

(HBDT) - To̒n hwiḙ̂n Ki̒ Xơn kỏ tôống xổ 312 foo̒ng hoo̭c, tloong rỉ 245 foo̒ng kiên kổ, chiểm 78,5%, thấp hơn 6% tlung bi̒nh chung to̒n tính. Ti̒nh tla̭ng thiểw zảw viên, nhân viên, la̒ cho zảw zṷc kuố hwiḙ̂n kă̭p nhê̒w khỏ khăn. Năm hoo̭c 2019 – 2020 hwiḙ̂n Ki̒ Xơn kỏ 22 tlươ̒ng hoo̭c, 312 lớp, 7.611 hoo̭c xinh. Tloong khi tlé bơ̭c hoo̭c mâ̒m non zám 199 rét thi̒ bơ̭c ho̭c TH&THKX tăng 4 lớp vởi 194 hoo̭c xinh. Hwiḙ̂n mới kỏ 13/22 tlươ̒ng da̭t chấn kwuốc za.

Ho̭p bảw thôông tin wê̒l Twâ̒n Văn hwả – Zu li̭ch tính năm 2019

(HBDT) – Khuô̭ng 25/11 ta̭i Bô̭ VH-TT&ZL, Ban Tố chức Twâ̒n Văn hwả – Zu li̭ch (VH-ZL) tính Hwa̒ Bi̒nh tố chức ho̭p bảw dớ kung kấp thôông tin liên kwan dêểnh Twâ̒n Văn hwả – Zu li̭ch tính năm 2019. Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ tính, Tlướng ban Tố chức Twâ̒n Văn hwả – Zu li̭ch tính năm 2019 tính chú chi̒. Tham zư̭ buối ho̭p bảw kỏ da̭i ziḙ̂n Bô̭ VH-TT&ZL, lẳnh da̭w kác xớ, ngă̒nh kuố tính, kác nha̒ ta̒i chơ̭ ku̒ng dôông nhê̒w foỏng viên kác kơ kwan thôông tẩn, bảw chỉ Tlung ưng va̒ diḙ̂ fương

Ta̭w khức lan twá hoo̭c tâ̭p, la̒ thew thiểng Bác

(HBDT) – Wiḙ̂c thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ xổ 05-CT/TW kuố Bô̭ Chỉnh tli̭ wê̒l "Dấi meḙnh hoo̭c tâ̭p va̒ la̒ thew tư tướng, da̭w dức, foong kắch Hô̒ Chỉ Minh” ản chiến khai kỏ hiḙ̂w kwá, thu hút xư̭ hướng ửng, tham za kuố kản bô̭ va̒ nhân zân, kơ kwan, dơn vi̭, tố chức vởi nhê̒w kắch la̒ hăi, xảng ta̭w. Nhửng wiḙ̂c la̒ thiết thư̭c, ỉ ngiḙ̂ lan twá tlêênh mo̭i fương ziḙ̂n kuố dơ̒i khôổng xa̭ hô̭i, kóp fâ̒n thư̭c hiḙ̂n thẳng lơ̭i Ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i Dáng kác kấp.