(HBDT) – Fát hwi tốt khức meḙnh da̭i do̒n kết (DDK) to̒n zan tôô̭c, wê̒l kôông tác zân tôô̭c, kôông tác tôn zảw, kấp wí Dáng, chỉnh kwiê̒n thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh da̒ zúp kản bô̭, dáng viên (KB,DV) do̒n viên, hô̭i viên viên va̒ nhân zân thẩi ro̭ vai tlo̒, vi̭ chỉ chiển lươ̭c kuố khức meḙnh DDK to̒n zân tôô̭c tloong xư̭ ngiḙ̂p Kông ngiḙ̂p hwả – Hiḙ̂n da̭i hwả (KNH-HDH) dất nước. 

Ban Thươ̒ng vṷ Tính wí deẻnh zả thư̭c hiḙ̂n nhiḙ̂m vṷ kwỉ I năm 2019

(HBDT) – Ngă̒i 21/3, dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Wí viên BCH Tlung ương Dáng, Bỉ thư Tính wí da̒ chú chi̒ Hô̭i ngi̭ kuố BTV Tính wí deẻnh zả kôông tác lẳnh da̭w thư̭c hiḙ̂n nhḙ̂m vṷ kwỉ I va̒ chiến khai nhiḙ̂m vṷ tloo̭ng tâm kwỉ II năm 2018; xem xét môô̭ch xổ nô̭i zung kwan tloo̭ng khác. Tham zư̭ kỏ lẳnh da̭w kác Ban Xâi zư̭ng Dáng T.Ư; kác dôô̒ng chỉ Wí viên Ban Thươ̒ng vṷ Tính wí va̒ môô̭ch xổ ban ngă̒nh kuố tính

Dê̒ kaw chắch nhiḙ̂m kuố kấp wí, ngươ̒i dửng dâwg tloong kwán lỉ, báw vḙ̂ kết kẩw ha̭ thơ̒ng zaw thôông

(HBDT) – Khởm 14/3, Thươ̒ng Chư̭c Tính wí da̒ tố chức hô̭i ngi̭ tlư̭c tiển zaw ban chwiên dê̒ kwỉ I "Wê̒l kôông tác kwán lỉ, báw vḙ̂ kết kẩw ha̭ thơ̒ng zaw thôông, xứ lỉ vi fa̭m châ̭t tư̭ an twan zaw thôông”. Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Wí viên Ban Chấp ha̒nh T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí chú chi̒ hô̭i ngi̭.

To̒n tính kết na̭p mởi tlêênh 5.400 dáng viên

(HBDT) –Kwa nướ nhiḙ̂m ki̒ thư̭c hiḙ̂n Ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i Dáng bô̭ tính lâ̒n thử XVI, to̒n tính da̒ kết na̭p ản 5.421 dáng viên, bi̒nh kwân mối năm kết na̭p 2.168 dáng viên, nơng tôống xổ dáng viên to̒n Dáng bô̭ lêênh 64.000 dáng viên, xinh hwa̭t ta̭i 643 tố chức kơ xớ Dáng.

Dáng bô̭ hwiḙ̂n La̭c Thwí: Chủ tloo̭ng nơng kaw năng lư̭c lẳnh da̭w, khức chiển dẩw kuố kác tố chức kơ xớ Dáng

(HBDT) – Dáng bô̭ hwiḙ̂n Lac thwsi kỏ 5.245 dáng viên, xinh hwa̭t ta̭i 46 tố chức kơ xớ (TCKX) Dáng, kỏ 15 Dáng bô̭ xa̭, thi̭ chẩn, 9 Dáng bô̭ kơ kwan, zwanh ngiḙ̂p, lư̭c lươ̭ng vṷ chang va̒ 22 chi bô̭ chư̭c thuô̭c. Nơng kaw năng lư̭c lẳnh da̭w, khức chiển dẩw kuố kác tố chức kơ xớ Dáng la̒ nhiḙ̂m vṷ kwan tloo̭ng ản Dang bô̭ hwiḙ̂n La̭c Thwí chiến khai kỏ hiḙ̂w kwá.

Xôi nối hwa̭t dôô̭nghướng ửng Lḙ̂ fát dôô̭ng Khảng Thanh niên năm 2019

Ngă̒i 2/3, a̭i xa̭ Kư Iên (Lương Xơn), Tính Dwa̒n da̒ tố chức Lḙ̂ fát dôô̭ng Khảng Thanh niên va̒ hướng ửng Thết tlôông kâl xwân Kí Hơ̭i năm 2019. Zư̭ lḙ̂ fát dôô̭ng kỏ dô̒ng chỉ Châ̒n Dăng Ninh, Fỏ Bỉ thư Thươ̒ng chư̭c Tính wí, Chú ti̭ch HĐND tính, da̭i ziḙ̂n môô̭ch xổ xớ, ngă̒nh, dwa̒n thế tính, lẳnh da̭w hwiḙ̂n Lương Xơn, kác hwiḙ̂n, thă̒nh Dwa̒n, kác dơn vi̭ ta̒i chơ̭ va̒ khânh 700 DVTN da̭i ziḙ̂n kác khổi tlươ̒ng hoo̭c, kôông nhân viên chức, LLVC, DVTN xa̭, thi̭ chẩn.

Kă̭p mă̭t nư̭ la̭nh da̭w kwán lỉ, da̭i biếw Kuốc hô̭i va̒ nư̭ zwanh nhân tiêw biếw kấp tính

(HBDT) - Nhân kí niḙ̂m 109 năm ngă̒i Kuốc tể fṷ nư̭ 8/3 va̒ 1979 năm khới Hai Ba̒ Chưng, thổl 6/3, Hô̭i Liên hiḙ̂p fṷ nư̭ tính tố chức kă̭p mă̭t nư̭ lẳnh da̭w kwán lỉ, da̭i biếw Kuốc hô̭i va̒ nư̭ zwanh nhân tiêw biếw kấp tính. Zư̭ buối kă̭p mă̭t kỏ kác dôô̒ng chỉ: Bu̒i Văn Tính, Wí viên Ban chấp ha̒nh Tlung ương Dáng, Bỉ thư Tính wí; Châ̒n Dăng Ninh, Fỏ Bỉ thư Thươ̒ng chư̭c Tính wí, Chú ti̭ch Hô̭i dôô̒ng nhân zân tính; kác dôô̒ng chỉ tloong Ban Thươ̒ng vṷ Tính wí va̒ 37 nư̭ lẳnh da̭w kwán lỉ da̭i biếw Kuốc hô̭i va̒ nư̭ zwanh nhân tiêw biếw kấp tính.

Kỉ kết kwi chể fổi hơ̭p tloong hwa̭t dôô̭ng zảm xát zươ̭ HĐND – UBMTTQ va̒ kác tố chức chỉnh tli̭ - xa̭ hô̭i

(HBDT) – UBMTTQ tính da̒ ziḙ̂n tha hô̭i ngi̭ kỉ kết kwi chể fổi hơ̭p tloong hwa̭t dôô̭ng zảm xát zươ̭ HĐND – UBMTTQ va̒ kác tố chức chỉnh tli̭ - xa̭ hô̭i. Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Thi̭ Oanh, Wí viên Thươ̒ng vṷ (WVTV) Tính wí Tlướng ban Zân vâ̭n Tính wí, Chú ti̭ch UBMTTQ tính; dôô̒ng chỉ Dinh Văn Zư̭c, TUV, Fỏ Chú ti̭ch HĐND tính chú chi̒ hô̭i ngi̭. Zư̭ hô̭i ngi̭ ko̒n kỏ lẳnh da̭w kác hô̭i, dwa̒n thế tính

Fổi hơ̭p 3 lư̭c lươ̭ng foo̒ng chẳl, chươ chẳl rư̒ng ớ tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Kác năm kwa kôông átc fổi hơ̭p zươ̭ 3 lư̭c lươ̭ng dớ chiến khai kác fương ản báw vḙ̂ rư̒ng, foo̒ng chẳl, chươ chẳl (FCCCR) tlêênh diḙ̂ fa̒n thă̒nh fổ Ho̒a Bi̒nh da̒ fát hwi hiḙ̂w kwá. Nhâ̭n thức kuố kấp wí, chỉnh kwiê̒n va̒ kác chú rư̒ng thư̭c hiḙ̂n kác kwi di̭nh kuố fáp lwâ̭t wê̒l kwán lỉ, báw vḙ̂ rư̒ng tư̒ng bước ản nơng lêênh.

Fṷ nư̭ xa̭ Chiê̒ng Châw năng dôô̭ng fát chiến kinh tể

(HBDT ) – Dớ zúp fṷ nư̭ thwát nge̒w, nơng kaw chất lươ̭ng kuô̭c khôổng, thơ̒i zan kwa, Hô̭i LHFN xa̭ Chiê̒ng Châw (Mai Châw) da̒ dấi meḙnh kác foong tla̒w fṷ nư̭ năng dôô̭ng xảng ta̭w xâi zư̭ng za di̒nh ha̭nh fúc, zúp kha̒ fát chiến kinh tể, zám nge̒w bê̒n vưng, tham za báw vḙ̂ môi tlươ̒ng... Dă̭c biḙ̂t, Hô̭i dấi meḙnh thư̭c hiḙ̂n chương chi̒nh fổi hơ̭p vởi Ngân ha̒ng chỉnh xắch xa̭ hô̭i hwiḙ̂n, kiḙ̂n twa̒n kác tố tiết kiḙ̂m, wăl vổn, tỉn chấp wí thác zúp 139 hô̭i viên wăl vổn xổ thiê̒n 2,8 tí dôô̒ng th kwa 6 tố tiết kiḙ̂m va̒ wăl vổn dớ zúp hô̭i viên fát chiến kinh tể za di̒nh.

Tăng kươ̒ng hổ chơ̭ zwanh ngiḙ̂p xa̭ hô̭i vi̒ fát chiến nôông thôn xảng ta̭w va̒ bê̒n vưng

(HBDT) – Zwanh ngiḙ̂p xa̭ hô̭i (ZNXH) ta̭i diḙ̂ fương la̒ moo̭ch nhỏm dă̭c biḙ̂t kuố kác tố chức xa̭ hô̭i (zưởi hi̒nh thức tố chức fi lơ̭i nhwâ̭n, zwanh ngiḙ̂p, hô̭ za di̒nh, hơ̭p tác xa̭, nhỏm xán xwất hwă̭c zwanh ngiḙ̂p tư nhân) fṷc vṷ nhu kâ̒w chươ ản dáp ửng, ta̭w wiḙ̂c la̒ va̒ thu nhâ̭p bê̒n vưng cho nhửng ngươ̒i rḙ̂ bi̭ tốn thương, ngươ̒i zân tôô̭c thiếw xổ, ngươ̒i nge̒w, fṷ nư̭... Ta̭i tính ha, Zư̭ ản Hổ chư̭ ZNXH va̒ xư̭ fát chiến nôông thôn, xảng ta̭w va̒ bê̒n vưng (Zư̭ ản SERD) zo Tlung tâm CSIP fổi hơ̭p ku̒ng Hô̭i Nôông zân tính chiến khai thư̭c hiḙ̂n ớ 3hwiḙ̂n kỏ tí lḙ̂ hô̭ nge̒w kaw la̒ Tân La̭c, Iên Thwí, La̭c Xơn. Zư̭ ản da̒, dang kỏ nhửng doỏng kóp tích kư̭c cho xư̭ fát chiến KT-XH kuố tính.

Xôi dôô̭ng thế thaw zân tôô̭c dâ̒w xwân

(HBDT) – Baw zi̭p dâ̒w xwân, ta̭i nhê̒w diḙ̂ fương tloong tính tố chức kác hwa̭t dôô̭ng văn ngḙ̂, thế thaw, tlo̒ chơi zân zan nhơ; bẳnh nả, kẻw ko, dấi kâ̭i, ko̭t ko̒n, ko̭t paw, tu lu.... Kác hwa̭t dôô̭ng ni̒ da̒ tlớ thee̒nh xânchơi hấp zâ̭n zoong dêểnh khôông khỉ bui tươi, fẩn khới cho nhân zân, kóp fâ̒n zư̭ zi̒n, báw tô̒n, fát chiến kác môn thế thaw zân tôô̭c.

Fát hwi thể meḙnh kinh tể rư̒ng va̒ hưởng dêểnh fát chiến xán xwất lâm ngiḙ̂p thew chuô̭i zả tli̭ tlêênh diḙ̂ ba̒n tính
Bỉ thư Tính wí Bu̒i Văn Tính:

(HBDT) – Khởm 21/2, dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Wí viên BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí da̒ thăm va̒ thi̒m hiếw ti̒nh hi̒nh xán xwất, kinh zwanh (XX-KZ) ta̭i Kôông ti Xơn Thwí (Zân Hwa̒ - Ki̒ Xơn). Dê̒w di kỏ dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Khảnh, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính, lẳnh da̭w Xớ NN&PTNT, Kôông Thương, Kṷc Thể tính, Chi Kṷc Hái kwan Hwa̒ Bi̒nh va̒ Hwiḙ̂n wí Ki̒ Xơn.

Tưng bư̒ng ngă̒i hô̭i zaw kwân tlêênh dất Mươ̒ng Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Khởm ngă̒i 20/2, 11 hwiḙ̂n, tha̒nh fổ kuố tính Hwa̒ Bi̒nh da̒ dôô̒ng lwa̭t tố chứclḙ̂ tiḙ̂n dươ 1.500 ngươ̒i kon ưw tủ kuố kwê hương dất Mươ̒ng lêênh dươ̒ng la̒ nhiḙ̂m vṷ báw vḙ̂ Tố kuốc

Nôông zân hwiḙ̂n La̭c Xơn zô̒n khức hwa̒n thă̒nh kể kwă̭ch zew kẩl vṷ xwân

(HBDT) – Ngăi khâw ki̒ ngí Thết Ngwiên Dản, nôông zân hwiḙ̂n La̭c Xơn da̒ dôô̒ng lwa̭t thuổng dôô̒ng, tố chức la̒ dất, kẩl lo̭ chiêm, tlôông kác lo̭i kâl ma̒w, tlôông rư̒ng, fát chiến chăn ruôi, fẩn dâ̒w hwa̒n thă̒nh thẳng lơ̭i kể hwă̭ch xán xwất vṷ xwân 2019.

Dáng bô̭ Tlươ̒ng Chỉnh tli̭ lẳnh da̭w dơn vi̭ hwa̒n thă̒nh xwất xắc nhiḙ̂m vṷ

(HBDT) – Dáng bô̭ Tlươ̒ng Chỉnh tli̭ kỏ 7 chi bô̭ tlư̭c thuô̭c, 37 dáng viên. Tloong năm 2018, Dáng bô̭ da̒ lẳnh da̭w thư̭c hiḙ̂n xwất xắc nhiḙ̂m vṷ chỉnh tli̭, kôông tác xâi zư̭ng Dáng, xâi zư̭ng kơ kwan va̒ kác dwa̒n thế vưng meḙnh.

Iên Thwí fát dôô̭ng “Thết tlôông kâl dơ̒i dới nhở ơn Bác Hô̒” xwân Kí Hơ̭i 2019

(HBDT) – Thư̭c hiḙ̂n thiểng ră̭i kuố Bác Hô̒ "Muô̒ xwân la̒ thết tlôông kâl, la̒ cho dất nước ka̭ng ngă̒i ka̭ng xwân” , ngă̒i 11/2 tức ngă̒i môô̒ng 7 Thết Kí Hơ̭i, UBND hwiḙ̂n Iên Thwí tố chức lḙ̂ fát dôô̭ng "Thết tlôông kâl dơ̒i dới nhở ơn Bác Hô̒” gẳn ku̒ng thư̭c hiḙ̂n kể hwă̭ch to̒n hwiḙ̂n fẩn dẩw tlôông 520 ha rư̒ng tâ̭p chung, 2.300 kâl fân tản.

Bỉ thư Tính wí Bu̒i Văn Tính kă̭p mă̭t kản bô̭ hưw chỉ tính nhân zi̭p dâ̒w xwân Kí Hơ̭i 2019

(HBDT) - Ngă̒i 9/2 tức môô̒ng 5 Thết, dôô̒ng chỉ u̒i Văn Tính, Wí vên BCH Tlung ương Dáng, Bỉ thư Tính wí da̒ kỏ buối kă̭p mă̭t kản bô̭ hưw chỉ dâ̒w xwân Kí Hơ̭i 2019 ta̭i Kâw la̭c bô̭ (KLB) hưw chỉ tính. Tham zư buối kă̭p mă̭t kỏ dôô̒ng chỉ Dinh Văn Zư̭c – Fỏ Chú ti̭ch HĐND tính, lẳnh da̭w Văn foo̒ng Tính wí, UBND thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh.

Da̭i hô̭i diếm Hô̭i LHTN Viḙ̂t Nam xa̭ Liên Vṷ

(HBDT) – Tloong 2 ngă̒i 17-18/1, ta̭i Nha̒ văn hwả xa̭ Liên Vṷ (La̭c Xơn) da̒ ziḙ̂n tha Da̭i hô̭i Hô̭i LHTN Viḙ̂t Nam xa̭ Liên Vṷ, nhiḙ̂m ki̒ 2019 – 2024. Ni la̒ dơn vi̭ ản Hô̭i LHTN tính cho̭n tố chức Da̭i hô̭i diếm kấp xa̭ kuố tính. Dêểnh zư̭ kỏ lẳnh da̭w Tính Dwa̒n, Hô̭i LHTN Viḙ̂t Nam tính, kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ va̒ lẳnh da̭w hwiḙ̂n La̭c Xơn ku̒ng 80 da̭i biếw chỉnh thức da̭i ziḙ̂n cho khânh 1.700 kản bô̭, hô̭i viên, thanh niên xa̭ Liên Vṷ.

Liên dwa̒n law dôô̭ng tính chiến khai nhiḙ̂m vṷ 2019

(HBDT) – Ngă̒i 16/1, Liên dwa̒n law dôô̭ng (LDLD) tính tố chức hô̭i ngi̭ tôống kết năm 2018, chiến khai nhiḙ̂m vṷ 2019

Kôông bổ Kwiết di̭nh kuố Bô̭ Tlướng Bô̭ Kôông an wê̒l kôông tác kản bô̭

(HBDT) – Khuô̭ng ngă̒i 15/1 ta̭i Kôông an tính, Bô̭ Kôông an tố chức lḙ̂ kôông bổ Kwiết di̭nh kuố Bô̭ Tlướng Bô̭ Kôông an wê̒l kôông tác kản bô̭. Zư̭ buối lḙ̂ kỏ dôô̒ng chỉ Châ̒n Dăng Ninh, Fỏ Bỉ thư Thươ̒ng chư̭c Tính wí, Chí ti̭ch HĐND tính, Tlướng do̒n Da̭i biếw Kuốc hô̭i tính, lẳnh da̭w Ban Tố chức Tính wí va̒ da̭i ziḙ̂n Bô̭ Kôông an.

Dwa̒n da̭i biếw Kuốc hô̭i tính kiếm diếm, deẻnh zả kết kwá hwa̭t dôô̭ng năm 2018, chiến khai chương chi̒nh kôông tác năm 2019

(HBDT) – Khuô̭ng năgi̒ 3/1, Dwa̒n da̭i biếw Kuốc hô̭i (DBKH) tính da̒ tố chức hô̭i ngi̭ kiếm diếm, deẻnh zả kết kwá hwa̭t dôô̭ng năm 2018 va̒ chiến khai chương chi̒nh kôông tác năm 2019. Dôô̒ng chỉ Châ̒n Dăng Ninh, Fỏ Bỉ thư Thươ̒ng chư̭c Tính wí, Chú ti̭ch HĐND tính, Tlướng Dwa̒n DBKH tính chú chi̒ hô̭i ngi̭

Chơi zôô̭ng ớ no, la̒ chi paw ki̒ ngí Thết Zương li̭ch

(HBDT) – Dỏ la̒ wiḙ̂c lâ̭n kuố nhê̒w ngươ̒i khi̒ ma̒ khắp dêểnh, kản bô̭, viên chức, ngươ̒i law dôô̭ng kỏ dêểnh 4 ngă̒i cho ki̒ ngí Thết Zương li̭ch. Nhửng ngă̒i ngí ó chi kwâi kwâ̒n bên mo̭l thân, za di̒nh ma̒ ko̒n la̒ zi̭p dớ bán thân hướng thṷ kwa̭ng thơ̒i zan thái mải, bớch kăng thắng, mḙ̂t mói.

Hwiḙ̂n Mai Châw chú dôô̭ng foo̒ng chôổng chả cho za xúc

(HBDT) – Mai Châw la̒ hwiḙ̂n kỏ nhiḙ̂t dô̭ tlung bi̒nh thấp hơn kác diḙ̂ fương khác tloong tính. Wê̒l muô̒ chả thươ̒ng kỏ chả vỏi ke̒m thew xỏ chả. Thew zư̭ bảw kuố Tlung tâm Khỉ tươ̭ng thwí văn Tlung ương, thơ̒i zan dêểnh thơ̒i tiết tiếp tṷc kỏ ziển biển fức ta̭p, rét đa̭m, rét ha̭i. chả vỏi.