Hwiḙ̂n Da̒ Bắc Kwan tâm thư̭c hiḙ̂n hiḙ̂w kwá kác chỉnh xắch zân tôô̭c

(HBDT) – Da̒ Bắc kỏ xổ xa̭, thôn, xỏm thuô̭c ziḙ̂n dă̭c biḙ̂t khỏ khăn (DBKK) nhê̒w nhất tính. Tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n kỏ 5 zân tôô̭c chỉnh dê̒w chung khôổng, tloong ri zân tôô̭c Tă̒i chiểm khânh 45%, zân tôô̭c Mươ̒ng, zân tôô̭c Mươ̒ng tlêênh 30%, zân tôô̭c Zaw khânhnh 14%, zân tôô̭c Kinh khwáng 10%, zân tôô̭c Thải 0,34% va̒ môô̭ch xổ kít kác zân tôô̭c khác. Kôông tác zân tôô̭c va̒ chỉnh xắch zân tôô̭c luôn ản kấp wí, chỉnh kwiê̒n hwiḙ̂n koi tloo̭ng, chí da̭w va̒ tố chức thư̭c hiḙ̂n hiḙ̂w kwá.

Hiḙ̂w kwá foong tla̒w thi duô iêw nước ớ hwiḙ̂n La̭c Xơn

(HBDT) – Tloong nhửng năm kwa, kôông tác thi duô – khen thướng, foong tla̒w thi duô iêw nước (TDIN) ó ngư̒ng ản dối mởi, chiến khai rôô̭ng khắp va̒ di baw chiê̒w khu, thư̭c chất, thu hút xư̭ tham za kuố kác kấp, ngă̒nh, hḙ̂ thôổng chỉnh tli̭, kôô̭ng dôô̒n zwănh ngiḙ̂p, ngươ̒i zân… kóp fâ̒n thư̭c hiḙ̂n tốt kác nhiḙ̂m vṷ fát chiến KT-XH kuố hwiḙ̂n La̭c Xơn.

Fươ̒ng Thôổng Nhất chủ tloo̭ng xâi zư̭ng chính dổn Dáng

(HBDT) – "Fươ̒ng Thôổng Nhất (TF Hwa̒ Bi̒nh) ản hi̒nh thă̒nh tlêênh kơ xớ xáp nhâ̭p môô̭ch xổ tố zân fổ kuố fươ̒ng Chăm Mát va̒ to̒n bô̭ ziḙ̂n tích, zân xổ kuố xa̭ Thôổng Nhất ku. Nhê̒w năm kwa, kấp wí fươ̒ng da̒ thư̭c hiḙ̂n ngiêmtúc, kỏ hiḙ̂w kwá kác ngi̭ kwiết kuố T.Ư wê̒l xâi zư̭ng, chính dổn Dáng, gẳn kôô̒ng thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ O5 kuố Bô̭ Chỉnh tli̭, kwa rỉ xâi zư̭ng Dáng vưng meḙnh wê̒l tư tướng, chỉnh tli̭, gố chức va̒ da̭w dức, lẳnh da̭w tốt kác nhiḙ̂m fát chiến KT-XH” Fỏ Bỉ thư TC Dáng wí fươ̒ng Thôổng Nhất Tliḙ̂w Xinh Mư̒ng cho mắt.