(HBĐT) - Việc thực hiện thu hút đầu tư nói chung, thu hút các dự án (DA) xây dựng thương mại và nhà ở là cơ sở để hình thành các khu dân cư (KDC) mới đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, phát triển đô thị theo đúng quy hoạch, bảo đảm mỹ quan đô thị, thúc đẩy KT-XH, tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, việc thực hiện tại một số DA còn chậm.


Dự án nhà ở xã hội tại phường Quỳnh Lâm (TP Hòa Bình) do Công ty CP bất động sản Sao Vàng làm chủ đầu tư.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã giao Thanh tra tỉnh thực hiện thanh tra 9 DA xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn, gồm: DA nhà ở xã hội tại phường Quỳnh Lâm (TP Hòa Bình), do Công ty CP Bất động sản Sao Vàng làm chủ đầu tư (CĐT); DA nhà ở công nhân thôn Hạnh Phúc, xã Hòa Sơn (Lương Sơn) do Công ty TNHH ALMINE Việt Nam làm CĐT; DA KDC số 3, số 4, phường Thịnh Lang (TP Hòa Bình) do liên danh Công ty CP xây dựng Sao Vàng và Công ty CP đầu tư phát triển nhà Thái Hưng làm CĐT; DA KDC khu phố 10, thị trấn Hàng Trạm (Yên Thủy) do liên danh Công ty CP phát triển nhà Hòa Bình và Công ty CP thương mại Dạ Hợp làm CĐT; DA KDC núi Đầu Rồng, thị trấn Cao Phong (Cao Phong) do Công ty CP may - diêm Sài Gòn làm CĐT; DA khu đô thị mới Hòa Bình - GELEXIMCO tại phường Thịnh Lang và phường Tân Hòa (TP HòaBình) do liên danh Tập đoàn GELEXIMCO - Công ty CP và Công ty CP đầu tư tổng hợp Hà Nội làm CĐT; DA khu đô thị mới Trung Minh B do liên danh Công ty CP Lã Vọng Group và Công ty CP thương mại Ngôi Nhà Mới làm CĐT; DA khu nhà ở Thăng Long Xanh tại xã Quang Tiến (TP Hòa Bình) do liên danh Công ty CP Thăng Long Land, Công ty TNHH xây dựng Thành Hưng và Công ty CP phát triển đô thị An Thịnh làm CĐT; DA KDC tại tiểu khu 1, thị trấn Lương Sơn (Lương Sơn) do liên danh Công ty CP tập đoàn IUC và Công ty CP xây dựng số 7 (nay là Công ty CP tập đoàn BGI) làm CĐT.

Tại Kết luận số 04, ngày 14/2/2022, Thanh tra tỉnh nêu rõ: Các CĐT DA đã chấp hành trình tự, thủ tục đầu tư, thực hiện quy định của pháp luật về xây dựng và đất đai theo quy định. Tuy nhiên còn một số tồn tại qua thanh tra như: Có 6 DA chậm tiến độ thực hiện do vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), gồm: DA KDC số 3, 4, phường Thịnh Lang; DA KDC núi Đầu Rồng; DA khu đô thị mới Hòa Bình - GELEXIMCO; DA khu đô thị mới Trung Minh B; DA khu nhà ở Thăng Long Xanh; DA KDC tiểu khu 1, thị trấn Lương Sơn. CĐT DA nhà ở xã hội tại phường Quỳnh Lâm tính giá trị chi phí dự phòng, khối lượng phát sinh vào phương án đề xuất giá bán, giá cho thuê nhà ở xã hội, tuy nhiên, giá bán, giá cho thuê hiện tại chỉ là giá đề xuất, giá trị chỉ được tính đúng, tính đủ khi quyết toán DA với chi phí dự phòng khối lượng phát sinh thực tế được phê duyệt. Có 3 DA đã đủ điều kiện nộp chi phí vào ngân sách Nhà nước (M3) nhưng chưa thực hiện nộp với tổng số tiền 3,3 tỷ đồng.

Các thiếu sót, tồn tại trên trách nhiệm thuộc về CĐT, UBND các huyện: Lương Sơn, Cao Phong, Yên Thủy, TP Hòa Bình trong việc phối hợp CĐT thực hiện công tác GPMB. Quá trình thanh tra, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành các quyết định thu hồi 3,3 tỷ đồng do các CĐT chậm nộp chi phí M3 theo quy định. Các CĐT đã thực hiện nộp đủ số tiền 3,3 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ chờ xử lý của Thanh tra tỉnh tại Kho bạc Nhà nước Hòa Bình. Trên cơ sở đó, Thanh tra tỉnh kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo: Giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp Sở Tài chính rà soát, tính toán chi phí trồng rừng thay thế các dự án nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các Sở: TN&MT, NN&PTNT rà soát, tính toán chi phí bảo vệ, phát triển đất trồng lúa các dự án nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh. Sở TN&MT tham mưu UBND tỉnh hoàn chỉnh thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, làm cơ sở thực hiện công tác GPMB, bàn giao cho các CĐT thực hiện dự án. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, KH&ĐT, Cục Thuế tỉnh tham mưu UBND tỉnh quy định cụ thể cách tính giá trị M3 trên địa bàn tỉnh, thống nhất thời điểm nộp giá trị M3 theo hướng dẫn của Nghị định số 25, ngày 28/2/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án đấu thầu từ năm 2020; giám sát, đôn đốc các CĐT nhà ở thương mại đầu tư thi công, quản lý, khai thác DA theo đúng hợp đồng đã ký. UBND TP Hòa Bình và các huyện: Lương Sơn, Yên Thủy, Cao Phong chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp CĐT để công tác bồi thường, tái định cư bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân, sớm bàn giao toàn bộ mặt bằng cho CĐT. Các CĐT sớm hoàn thiện công tác GPMB. Công ty CP bất động sản Sao Vàng chỉ được tính chi phí dự phòng vào giá bán, giá cho thuê khi có khối lượng phát sinh được duyệt.


L.C

Các tin khác


Phát triển đô thị có bản sắc, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân

(HBĐT) - Các ngành và địa phương đang thực hiện các giải pháp cụ thể thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội (NQĐH) Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ đô thị hoá (ĐTH) của tỉnh đạt 38%, tập trung vào các giải pháp quy hoạch, quản lý quy hoạch, huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng các dự án, công trình trọng điểm, phát triển công nghiệp dịch vụ gắn với phát triển đô thị, phát triển đô thị gắn với nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Áp dụng Bộ chỉ số DDCI: "Đòn bẩy" mạnh cho năng lực điều hành kinh tế, cải thiện môi trường kinh doanh

(HBĐT) - Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện, thành phố và các sở, ban, ngành (DDCI) là một chỉ số tổng hợp sử dụng để khảo sát mức độ hài lòng của doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX), hộ kinh doanh (HKD) về các khía cạnh khác nhau trong năng lực điều hành kinh tế và cải thiện môi trường kinh doanh (CTMTKD) của 10 huyện, thành phố và 26 sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh. Áp dụng DDCI nhằm đánh giá năng lực của chính quyền cấp huyện, cấp sở trong điều hành kinh tế, tạo môi trường thuận lợi cho các cơ sở kinh doanh tại địa phương. Từ đó, nghiên cứu các giải pháp giúp nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) hàng năm, đồng thời đề xuất giải pháp nhằm chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, tồn tại của các lĩnh vực được khảo sát.

Huyện Lạc Thủy tập trung chỉ đạo giải phóng mặt bằng dự án ngoài ngân sách

(HBĐT) - Hiện nay, huyện Lạc Thủy đang triển khai 27 công trình, dự án liên quan đến giải phóng mặt bằng (GPMB), trong đó, 6 dự án ngoài ngân sách và 21 dự án ngân sách Nhà nước với diện tích 771 ha (dự án Nhà nước thu hồi đất 158 ha, dự án thỏa thuận 592 ha). BTV Huyện uỷ đã tập trung chỉ đạo công tác GPMB. Đối với các dự án trọng điểm, huyện thành lập tổ công tác phối hợp chủ đầu tư để tập trung thực hiện, đến nay đã đạt được một số kết quả nhất định.

Huyện Cao Phong: Hiệu quả sử dụng ngân sách đầu tư công

(HBĐT) - Việc sử dụng nguồn ngân sách công đầu tư trong xây dựng các công trình cơ bản của huyện Cao Phong thời gian qua đã phát huy hiệu quả rõ rệt. Các công trình được bàn giao đưa vào sử dụng không chỉ phát huy tối đa công năng mà còn tạo diện mạo mới nhiều khởi sắc cho huyện.

Tháo “điểm nghẽn” cho bài toán bồi thường, giải phóng mặt bằng: Bài 3 - Không để cản trở sự phát triển

(HBĐT) - Để đảm bảo mục tiêu phát triển KT - XH, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chủ trương tiếp tục tăng cường đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, nhất là về giao thông, thủy lợi, khu, cụm công nghiệp và đẩy mạnh thu hút đầu tư các dự án trong và ngoài ngân sách. Theo đó, sớm hoàn thành bồi thường giải phóng mặt bằng (BTGPMB) để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án được xem là khâu mấu chốt.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục