(HBĐT) - BTV Tỉnh ủy vừa ban hành Chỉ thị số 31-CT/TU về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở.


BTV Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp từ tỉnh đến cơ sở tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

- Tiếp tục tổ chức quán triệt Chỉ thị số 30, ngày 18/2/1998 của Bộ Chính trị khóa VIII về "Xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở”; Kết luận số 120, ngày 7/1/2016 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở” và các văn bản pháp luật về QCDC ở cơ sở một cách đồng bộ, đi vào chiều sâu ở tất cả các loại hình cơ sở, trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của người dân.

- Tăng cường vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị nhất là người đứng đầu trong việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở trong phạm vi được phân công phụ trách, xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài... Đưa việc thực hiện QCDC là một trong các tiêu chí thi đua của tỉnh, ngành, huyện hàng năm trên địa bàn tỉnh.

- HĐND, UBND các cấp tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, thực hiện tốt chế độ dân chủ đại diện; đổi mới nội dung, hình thức lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân trong xây dựng cơ chế, chính sách liên quan trực tiếp đến người dân. Tiếp tục thể chế và thực hiện tốt phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; chỉ đạo thực hiện hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; Chỉ thị số 16, ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Đề án "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận chính quyền các cấp tỉnh Hòa Bình trong tình hình mới” ban hành kèm theo Quyết định số 402, ngày 13/2/2017 của BTV Tỉnh ủy; làm tốt công tác tiếp dân và giải quyết kịp thời, có hiệu quả các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Pháp lệnh số 34, ngày 20/4/2007 của UBTVQH khóa XI về "Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn”; Nghị định số 60, ngày 19/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết Khoản 3, Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện QCDC ở cơ sở tại nơi làm việc; Nghị định số 04, ngày 9/1/2015 của Chính phủ về việc ban hành "Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập”; Quyết định số 525, ngày 13/6/2017 của BTV Tỉnh ủy về ban hành Đề án "Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2017- 2022”; tăng cường tổ chức đối thoại tại nơi làm việc, giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách và nguyện vọng chính đáng của người lao động.

Phát huy, mở rộng dân chủ đi đôi với giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật. Kịp thời xử lý việc lợi dụng dân chủ để lôi kéo, kích động gây mất ổn định ANCT, TTATXH.

- MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tích cực tuyên truyền, giáo dục để đoàn viên, hội viên và nhân dân hiểu, thực hiện đúng các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ công dân; thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội, nhất là những vấn đề có liên quan trực tiếp đến quyền lợi, lợi ích của nhân dân...

- Đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật, quy định của Nhà nước về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh trong từng thời kỳ...

P.V (TH)

 


Các tin khác


Kỳ họp 20 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Trong hai ngày 12 và 13-12-2017, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 20. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp.

Ủy ban KTTƯ: Ông Lê Phước Thanh có biểu hiện vun vén cho gia đình trong bổ nhiệm

Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho thấy những vi phạm, khuyết điểm của ông Lê Phước Thanh là rất nghiêm trọng

Vụ bổ nhiệm “thần tốc” bà Quỳnh Anh: Đề nghị kỷ luật Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hoá

UBKT Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Ngô Văn Tuấn, nguyên GĐ Sở Xây dựng Thanh Hóa với mức nghiêm khắc.

Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VI

Sáng 15-12, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VI nhiệm kỳ 2017-2022 chính thức bế mạc.

Hội nghị toàn quốc công tác tài chính Đảng

(HBĐT) - Trong 2 ngày 14-15/12, tại thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc công tác tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh của Đảng. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương tới dự và chỉ đạo hội nghị.

Đại hội đại biểu công đoàn ngành NN và PTNT tỉnh lần thứ V

(HBĐT) - Ngày 15/12, Công đoàn ngành NN và PTNT tỉnh đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2017- 2022. Dự Đại hội có lãnh đạo Công đoàn Bộ NN&PTNT, LĐLĐ tỉnh, Sở NN&PTNT và 90 đại biểu đại diện cho gần 2.000 CBCCVC – NLĐ ngành NN&PTNT tỉnh.