(HBĐT) - Sáng 10/8, Hội LHPN tỉnh tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm triển khai Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước và kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết. Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Thị Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành; Thường trực Huyện ủy huyện: Lương Sơn, Yên Thuỷ; Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các huyện: Kim Bôi, Lạc Thuỷ, TP Hòa Bình, Mai Châu.

Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc hội thảo

10 năm thực hiện Nghị quyết 11, ngày 24/7/2017 của Bộ Chính trị, các cấp Uỷ, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, tầng lớp nhân dân đã nhận thức rõ nét hơn vai trò, vị trí, tầm quan trọng của phụ nữ, công tác phụ nữ và bình đẳng giới trong thời kỳ đẩy mạnh CNH -HĐH đất nước. BTV Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quy hoạch cán bộ nữ trong quy hoạch tổng thể về cán bộ của Đảng bộ tỉnh ở từng cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị đảm bảo tỷ lệ không dưới 15%. Việc tuyển dụng cán bộ nữ đảm bảo cơ cấu nữ trong bộ máy cán bộ hợp lý 30%; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phụ nữ phấn đấu, rèn luyện, trưởng thành; đội ngũ cán bộ Hội các cấp từng bước được chuẩn hoá. Hiện nay, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy các cấp và tỷ lệ nữ tham gia đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đều tăng so với nhiệm kỳ trước.

 Đối với hoạt động của các cấp Hội phụ nữ, trong 10 năm đã có nhiều tiến bộ, đạt nhiều kết quả thiết thực; đã thay đổi phương thức, lề lối làm việc, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đao, tổ chức các hoạt động và môi hình đáp ứng theo chỉ đạo của TƯ Hội và nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Đặc biệt, đã phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết. Đã có những mô hình rõ nét để thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và chỉ tiêu xây dựng NTM. Điển hình như các mô hình: giúp nhau phát triển kinh tế, góp vốn xoay vòng xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, vận động phụ nữ mua BHYT, công trình xây dựng đường GTNT... Đặc biệt, Hội LHPN các cấp đã phát huy tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho phụ nữ; đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ Hội được nâng lên cả về chất lượng và số lượng; bộ máy tổ chức Hội LHPN các cấp được củng cố, kiện toàn, chuẩn hóa, phát huy tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. Nội dung, phương thức hoạt động của các cấp Hội có sự đổi mới, sáng tạo góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Tình hình đời sống, việc làm của phụ nữ được quan tâm, cải thiện hơn trước góp phần quan trọng trong việc xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, giữ vững ANTT, TT ATXH của địa phương.

 Tại hội thảo, các địa phương, đơn vị đã trình bày báo cáo tham luận về thực hiện Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị thời gian qua cũng như những bài học kinh nghiệm, giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

 Phát biểu tại hội thảo, các đồng chí: Trần Thị Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đánh giá cao những kết quả mà Hội LHPN các cấp, các địa pương, đơn vị đã đạt được trong việc thực hiện Nghị quyết 11 thời gian qua, đồng thời đánh giá, chỉ rõ hơn nhãng mặt con tồn tại, hạn chế trong thực hiện Nghị quyết. Các đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới như: tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 11, đặc biệt là phát huy vai trò nòng cốt của của Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 11 gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; cần quán triệt sâu sắc các quy định, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đối với phụ nữ; tiếp tục nhận thức đúng đắn về vai trò, vị trí, tiềm năng của phụ nữ đối với sự phát triển KT-XH của địa phương; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho phụ nữ tham gia lao động, sản xuất, việc làm và các hoạt động của xã hội; tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội các cấp, đáp ứng yêu cầu công tác Hội trong giai đoạn mới theo tinh thần Nghị quyết số 17- 12/01/2015 của BTV Tỉnh ủy đối với công tác cán bộ nữ tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2015 – 2020, đồng thời góp phần tạo nguồn cán bộ nữ cho các cấp, các ngành; Tiếp tục xây dựng củng cố tổ chức Hội LHPN các cấp; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đa dạng các loại hình tập hợp phụ nữ, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và tổ chức hoạt động đáp ứng nhu cầu các nhóm phụ nữ; thực hiện các giải pháp ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nâng cao hiệu quả các hoạt động hỗ trợ phụ nữ, phát huy vai trò, nòng cốt xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.


                                                                                                                          HD


Các tin khác


Tập trung thông tin về tình hình mưa lũ, thiệt hại và các biện pháp khắc phục

(HBĐT) - Ngày 19/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị báo cáo viên định kỳ tháng 10 năm 2017. Dự hội nghị có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và trưởng, phó các phòng chuyên môn, các báo cáo viên cấp tỉnh.

Đi về đâu cán bộ Đoàn tuổi 35?!

(HBĐT)- Quyết định số 289 của Ban Bí thư T.Ư Đảng về "quy chế cán bộ Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh” đã quy định tiêu chuẩn cán bộ Đoàn cấp cơ sở giữ chức vụ phải không quá 35 tuổi. Đối với các vùng ĐBKK, biên giới, hải đảo, đối tượng chính sách, trình độ văn hóa nói chung từ tốt nghiệp THPT trở lên, đã được bồi dưỡng chương trình lý luận chính trị sơ cấp, giữ chức vụ không quá 37 tuổi. Trong khi đó, theo thống kê của Tỉnh Đoàn tại thời điểm tháng 2/2017, toàn tỉnh hiện có tới 38 Bí thư Đoàn xã, thị trấn có tuổi đời từ 35 trở lên (chiếm hơn 18% tổng số Bí thư đoàn xã, thị trấn của toàn tỉnh). Cụ thể, có 9 đồng chí 35 tuổi, 27 đồng chí từ 36 - 39 tuổi, 2 đồng chí đã 40 tuổi. Không có sự chủ động trong việc đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch từ trước nên hiện nay các địa phương đang rất loay hoay với việc sắp xếp công việc cho số lượng Bí thư đoàn "quá tuổi” này.

Đoàn kết, phát triển- Hiệu quả từ phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Bài 1: Đồng lòng học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ
 (HBĐT) - Triển khai quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính và nâng cao chất lượng công vụ. Tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm xảy ra trên địa bàn.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát động ủng hộ đồng bào vùng mưa lũ

(HBĐT) - Chiều 18/10/2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình tổ chức phát động ủng hộ đồng bào trong tỉnh bị thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Tăng cường công tác xây dựng Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước

Bài 1: Quan tâm phát triển Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

(HBĐT)- Kinh tế tư nhân là một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế. Việc tăng cường gắn kết tổ chức Đảng, đoàn thể và đảng viên với doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp đối với khu vực kinh tế quan trọng này sẽ góp phần bảo đảm cho các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục phát triển lành mạnh, đúng hướng, đóng góp tích cực vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tuy nhiên, hiện nay tỉ lệ doanh nghiệp có tổ chức Đảng chỉ chiếm vẻn vẹn có 2,05%, doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn chiếm 7,44%, doanh nghiệp có tổ chức Đoàn thanh niên chỉ chiếm 0,68%. Thực tế này đang đặt ra sự đòi hỏi cấp thiết đối với việc tăng cường gắn kết tổ chức đảng, đoàn thể và đảng viên với doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Huyện Kim Bôi tạo mọi điều kiện để ổn định cuộc sống người bị ảnh hưởng thiên tai

(HBĐT) - Ngày 16/10/2017, tại huyện Kim Bôi, đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với UBND huyện Kim Bôi về khắc phục tình hình sạt lở do mưa lũ kéo dài trên địa bàn huyện. Cùng tham dự có đại diện các sở, ngành: NN&PTNT, KH&CN, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh.