(HBĐT) - Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện, có hiệu quả chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát (KT,GS) năm 2020. Các cuộc KT,GS bảo đảm tiến độ và hiệu quả, qua đó góp phần quan trọng nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.


Cán bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trao đổi thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát 3 tháng cuối năm.

9 tháng năm 2020, UBKT đã tham mưu giúp cấp ủy kiểm tra đối với 364 tổ chức Đảng, 272 đảng viên, trong đó, cấp huyện và tương đương kiểm tra đối với 104 tổ chức Đảng, 54 đảng viên; cấp ủy cơ sở và chi bộ kiểm tra 260 tổ chức Đảng, 218 đảng viên. Đồng thời, tham mưu cấp ủy giám sát chuyên đề 226 tổ chức Đảng, 343 đảng viên. 

Công tác kiểm tra được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của BCH T.Ư khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của BCH T.Ư khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. 

Đối với đảng viên tập trung kiểm tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trọng tâm là thực hiện Nghị quyết T.Ư (khóa XII) về xây dựng Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; các quy định về trách nhiệm nêu gương. Công tác giám sát được mở rộng, tập trung giám sát tổ chức Đảng, đảng viên chấp hành các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; công tác tổ chức cán bộ, việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ và thực hiện chức trách được giao, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống của đảng viên… Thông qua KT,GS đã xem xét thi hành kỷ luật đối với 2 tổ chức Đảng; kỷ luật 63 đảng viên. 

Đối với việc thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, UBKT cấp huyện và tương đương đã thực hiện kiểm tra có dấu hiệu vi phạm 41 đảng viên, 12 tổ chức Đảng; UBKT cơ sở kiểm tra 28 đảng viên. Qua kiểm tra xem xét kết luận đối với 36 đảng viên, 4 tổ chức Đảng. UBKT cấp huyện và tương đương đã kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ KT,GS đối với 32 tổ chức Đảng; kiểm tra việc thi hành kỷ luật Đảng đối với 28 tổ chức Đảng; giám sát chuyên đề với 25 tổ chức Đảng, 48 đảng viên… Qua đó đã xem xét thi hành kỷ luật đối với 35 đảng viên bằng các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ.

Đồng chí Đinh Văn Hùng,   Phó Chủ nhiệm TT UBKT Tỉnh ủy cho biết: 9 tháng năm 2020, UBKT các cấp chủ động tham mưu cấp ủy thực hiện nghiêm túc, toàn diện kế hoạch, chương trình KT, GS, chủ động nắm tình hình, những vấn đề nổi cộm, bức xúc, dư luận quan tâm chỉ đạo, xem xét, xử lý kịp thời. Công tác KT,GS có chuyển biến tích cực; đối tượng KT,GS được mở rộng, đi vào trọng tâm, trọng điểm, nhất là những lĩnh vực, địa bàn dễ phát sinh vi phạm; công tác nắm tình hình, giám sát thường xuyên của UBKT các cấp cơ bản mang lại hiệu quả tích cực, không có các vụ việc tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm kéo dài, nổi cộm, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Kết quả đó đã góp phần quan trọng vào thực hiện thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. 

Những tháng cuối năm, UBKT các cấp tiếp tục thực hiện chương trình KT,GS. Triển khai toàn diện, đồng bộ 6 nhiệm vụ kiểm tra theo quy định của Điều 32, Điều lệ Đảng; chú trọng giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là vai trò lãnh đạo của người đứng đầu; chủ động trong chỉ đạo, đôn đốc UBKT cấp dưới triển khai các cuộc KT,GS theo chương trình, kế hoạch đề ra.

Bên cạnh đó, tiếp tục tham mưu giúp cấp ủy thực hiện có hiệu quả việc tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh sau đại hội Đảng bộ các cấp; chủ động tham mưu xây dựng, ban hành quy chế làm việc của UBKT các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; chương trình KT, GS toàn khóa nhiệm kỳ 2020 -2025 của cấp mình bảo đảm tiến độ…
 
      
Lê Chung

Các tin khác


Phường Thống Nhất: Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân

(HBĐT) - "Từ việc quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nội dung quy chế dân chủ (QCDC), đặc biệt là Kế hoạch số 22-KH/TU, ngày 11/3/2016 của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 120-KL/TW, ngày 7/1/2016 của Bộ Chính trị (khóa XI) về "Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở”, thực hiện phương châm "dân biết, dân làm, dân kiểm tra" đã góp phần quan trọng tạo sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia phát triển KT-XH địa phương" - đồng chí Nguyễn Sinh Mừng, Phó Bí thư TT Đảng ủy phường Thống Nhất (TP Hòa Bình) cho biết.

Khẩn trương thiết lập, công khai đường dây nóng các cơ quan, đơn vị

(HBĐT) - Nhằm hướng tới mục tiêu cải thiện thực chất môi trường kinh doanh, cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tối thiểu 3 bậc/năm, cắt giảm tối đa 30% thủ tục hành chính (TTHC), Tỉnh ủy, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh cải cách hành chính, khẩn trương xây dựng, thiết lập đường dây nóng (ĐDN) tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp (DN), người dân trong quá trình thực hiện các TTHC.

Phường Thịnh Lang tri ân các gia đình chính sách

(HBĐT) - Không chỉ nhân dịp cả nước hướng về ngày Thương binh - Liệt sỹ, phường Thịnh Lang (TP Hòa Bình) mới đẩy mạnh các hoạt động tri ân mà bất cứ khi nào gặp khó khăn, hoạn nạn, ốm đau, những gia đình thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng (NCC) luôn nhận được sự quan tâm, động viên, hỗ trợ kịp thời từ cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn.

Huyện Lương Sơn: Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Kiểm tra

(HBĐT) - Thực tế công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS) của Đảng những năm qua luôn tồn tại bất cập, hạn chế đó là năng lực, trình độ và kinh nghiệm thực tiễn của một bộ phận cán bộ kiểm tra các cấp, nhất là ở cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác KT, GS trong tình hình hiện nay. Cán bộ làm công tác kiểm tra ở cơ sở hầu hết là kiêm nhiệm, lại thường xuyên thay đổi nên việc tiếp cận, nghiên cứu tìm hiểu các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy trình thực hiện KT, GS phần nào còn hạn chế, trong khi đối tượng vi phạm ngày càng tinh vi. Do đó, để công tác KT, GS ngày càng hiệu quả, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ huyện Lương Sơn đã có nhiều giải pháp, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra có phẩm chất đạo đức, chuyên môn, nghiệp vụ và có sự ổn định về đội ngũ.

Đại biểu Quốc hội đặc biệt quan tâm đến giải pháp tháo gỡ khó khăn cho đầu tư công

Tại cuộc thảo luận tổ chiều 22/7, các đại biểu Quốc hội đặc biệt quan tâm đến các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho đầu tư công.

Thông báo nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVII

(HBĐT) - Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành Thông báo số 197/TB-HĐND về việc tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2021, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục