(HBĐT) - Những năm qua, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, tỉnh ta đã ban hành, triển khai nhiều cơ chế, chính sách, hỗ trợ kinh tế tư nhân phát triển như: quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh; trình tự một số thủ tục hành chính dự án đầu tư có sử dụng đất, ngoài khu công nghiệp, dự án PPP trên địa bàn tỉnh; cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa trong lĩnh vực trồng trọt; chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển nuôi cá lồng vùng hồ Hòa Bình; chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn… và nhiều cơ chế chính sách khác giúp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, khuyến khích doanh nghiệp phát triển…


Ngày 1/8/2017, Trung tâm Hành chính công tỉnh chính thức đi vào hoạt động,nâng cao hiệu lực, hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính góp phần quan trọng cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân phát triển kinh tế.

Theo đó, số lượng các doanh nghiệp, dự án đầu tư của tỉnh đã tăng qua các năm. Đến nay, tỉnh có khoảng 2.800 doanh nghiệp hoạt động độc lập với tổng số vốn đăng ký 29.382.092 tỷ đồng, trong đó: Số doanh nghiệp đang hoạt động ổn định chiếm 82,5%; có tổng số 277 HTX, trong đó đang hoạt động 155 HTX. Số dự án đầu tư trên toàn tỉnh có 449 dự án, trong đó, 29 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 468 triệu USD và 420 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký 62.257 tỷ đồng.

Vốn đầu tư của người dân và doanh nghiệp dân doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 67% tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Năm 2016, kinh tế tư nhân và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 48,8% tổng sản phẩm của tỉnh (GRDP), chiếm 63,24% tổng giá trị sản xuất trên địa bàn; thu hút phần lớn lực lượng lao động của nền kinh tế (khoảng 90,6%) góp phần quan trọng huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng thu ngân sách nhà nước, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội.

Mặc dù vậy, tốc độ tăng trưởng kinh tế tư nhân có xu hướng giảm, đặc biệt là khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Doanh nghiệp đa phần có quy mô vừa và nhỏ; trình độ công nghệ, quản trị, năng lực tài chính, chất lượng sản phẩm, sức cạnh tranh thấp. Doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực xây dựng chiếm tỷ trọng khá lớn, khoảng 22,2% trong tổng số doanh nghiệp trên địa bàn, hoạt động chủ yếu dựa vào ngân sách Nhà nước. Nhiều dự án chậm triển khai, nhiều doanh nghiệp ngừng hoạt động, giải thể, phá sản. Tình trạng sản xuất - kinh doanh gây ô nhiễm môi trường vẫn còn diễn ra tại một số địa phương. Nhiều doanh nghiệp chưa bảo đảm lợi ích của người lao động. Số nợ bảo hiểm có xu hướng tăng, năm 2016, tổng số nợ bảo hiểm của các doanh nghiệp tăng 32,7% so với năm 2015. Năng suất lao động của tỉnh còn thấp, bằng 60,8% so với cả nước. Nguyên nhân được lý giải là do xuất phát điểm và năng lực nội tại của kinh tế tư nhân còn thấp. Các nguồn lực, điều kiện của tỉnh chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế tư nhân, nhất là hạ tầng và nhân lực. Việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân hiệu quả chưa cao.

Trên cơ sở định hướng của Đảng và Nhà nước, tỉnh đang chỉ đạo các ngành chức năng xây dựng chương trình, giải pháp cụ thể để phát triển kinh tế tư nhân là động lực quan trọng để phát triển kinh tế, phấn đấu đến năm 2020, toàn tỉnh có trên 4.000 doanh nghiệp, HTX được thành lập và hoạt động hiệu quả tăng gấp 2 lần so với năm 2015. Đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân đạt khoảng 50%, đến năm 2025 đạt khoảng 60% và đến năm 2030 đạt trên 70% GRDP của tỉnh. Bình quân giai đoạn 2016-2020, đầu tư của doanh nghiệp chiếm trên 50% tổng vốn đầu tư toàn xã hội; năng suất lao động xã hội bình quân tăng khoảng 8%/năm…Để thực hiện mục tiêu này, các ngành chức năng đang tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, các thành phần kinh tế phát triển sản xuất, kinh doanh theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển đang được xác định là trách nhiệm của hệ thống chính trị, các sở, ngành và chính quyền các cấp. UBND tỉnh đã chỉ đạo nhiều giải pháp cụ thể nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, cải thiện chất lượng điều hành, thực hiện cơ chế đối thoại tháo gỡ khó khăn theo chuyên đề, lĩnh vực với doanh nghiệp, nhà đầu tư, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp và người dân được tiếp cận với các cơ chế, chính sách, khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển sản xuất, kinh doanh. Thực hiện quan điểm xóa bỏ mọi rào cản, định kiến, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh và đúng định hướng. Phát huy mặt tích cực của kinh tế tư nhân, đồng thời tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát, kiểm soát, thực hiện công khai, minh bạch, ngăn chặn, hạn chế mặt tiêu cực, nhất là phòng, chống mọi biểu hiện của quan hệ lợi ích nhóm, cạnh tranh không lành mạnh để trục lợi bất chính. Phát huy phong trào khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để các hộ kinh doanh tự nguyện liên kết hình thành các hình thức tổ chức hợp tác hoặc hoạt động theo mô hình doanh nghiệp nhằm tạo mối liên kết kinh doanh, cung cấp hàng hóa, dịch vụ theo mạng sản xuất, chuỗi giá trị. Phát triển đội ngũ doanh nhân có ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm với xã hội và kỹ năng lãnh đạo, quản trị cao; chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đạo đức doanh nhân.

 L.C

Các tin khác


Hòa Bình sôi nổi phong trào thi đua xây dựng NTM

(HBĐT) - Sau 7 năm thực hiện phong trào thi đua "Hòa Bình chung sức xây dựng NTM" đã tạo khí thế mới, khích lệ nông dân trên địa bàn tỉnh thi đua lao động sản xuất, góp phần đưa Hòa Bình nằm trong tốp đầu các tỉnh miền núi về tỷ lệ số xã và số tiêu chí đạt NTM.

Giải đáp vấn đề “nóng” về nhập khẩu phế thải và quản lý cát, sỏi

Chiều 17/7, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành chủ trì họp báo, thông tin và giải đáp các câu hỏi của các cơ quan báo chí liên quan đến những vấn đề đang được dư luận đặc biệt quan tâm hiện nay.

Nức tiếng gạo J02 Đà Bắc

(HBĐT) - J02 là giống gạo Nhật Bản được đưa về trồng trên các vùng rẻo cao của huyện Đà Bắc. Với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng thích hợp đã tạo nên loại gạo có chất lượng tuyệt vời, không những dẻo, thơm mà còn mang đến cho người thưởng thức vị giác đậm đà.

Xã Yên Nghiệp phấn đấu về đích nông thôn mới

(HBĐT) - Sau hơn 7 năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, diện mạo nông thôn xã Yên Nghiệp (Lạc Sơn) đổi thay đáng kể. Đời sống người dân từng bước được cải thiện. Đến nay, xã đạt 14 tiêu chí và đang nỗ lực thực hiện các tiêu chí còn lại với mục tiêu về đích NTM vào cuối năm 2018.

200 doanh nghiệp thành lập mới

(HBĐT) - Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh ước có 200 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký 2.800 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước số lượng doanh nghiệp cấp mới tăng 20,47%, số vốn đăng ký tăng 169,67%.

Phân bổ trên 63 tỷ đồng vốn sự nghiệp chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

(HBĐT) - UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1286 về việc phê duyệt phân bổ chi tiết vốn sự nghiệp chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2018.