(HBĐT) - Những năm qua, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, tỉnh ta đã ban hành, triển khai nhiều cơ chế, chính sách, hỗ trợ kinh tế tư nhân phát triển như: quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh; trình tự một số thủ tục hành chính dự án đầu tư có sử dụng đất, ngoài khu công nghiệp, dự án PPP trên địa bàn tỉnh; cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa trong lĩnh vực trồng trọt; chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển nuôi cá lồng vùng hồ Hòa Bình; chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn… và nhiều cơ chế chính sách khác giúp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, khuyến khích doanh nghiệp phát triển…


Ngày 1/8/2017, Trung tâm Hành chính công tỉnh chính thức đi vào hoạt động,nâng cao hiệu lực, hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính góp phần quan trọng cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân phát triển kinh tế.

Theo đó, số lượng các doanh nghiệp, dự án đầu tư của tỉnh đã tăng qua các năm. Đến nay, tỉnh có khoảng 2.800 doanh nghiệp hoạt động độc lập với tổng số vốn đăng ký 29.382.092 tỷ đồng, trong đó: Số doanh nghiệp đang hoạt động ổn định chiếm 82,5%; có tổng số 277 HTX, trong đó đang hoạt động 155 HTX. Số dự án đầu tư trên toàn tỉnh có 449 dự án, trong đó, 29 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 468 triệu USD và 420 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký 62.257 tỷ đồng.

Vốn đầu tư của người dân và doanh nghiệp dân doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 67% tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Năm 2016, kinh tế tư nhân và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 48,8% tổng sản phẩm của tỉnh (GRDP), chiếm 63,24% tổng giá trị sản xuất trên địa bàn; thu hút phần lớn lực lượng lao động của nền kinh tế (khoảng 90,6%) góp phần quan trọng huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng thu ngân sách nhà nước, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội.

Mặc dù vậy, tốc độ tăng trưởng kinh tế tư nhân có xu hướng giảm, đặc biệt là khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Doanh nghiệp đa phần có quy mô vừa và nhỏ; trình độ công nghệ, quản trị, năng lực tài chính, chất lượng sản phẩm, sức cạnh tranh thấp. Doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực xây dựng chiếm tỷ trọng khá lớn, khoảng 22,2% trong tổng số doanh nghiệp trên địa bàn, hoạt động chủ yếu dựa vào ngân sách Nhà nước. Nhiều dự án chậm triển khai, nhiều doanh nghiệp ngừng hoạt động, giải thể, phá sản. Tình trạng sản xuất - kinh doanh gây ô nhiễm môi trường vẫn còn diễn ra tại một số địa phương. Nhiều doanh nghiệp chưa bảo đảm lợi ích của người lao động. Số nợ bảo hiểm có xu hướng tăng, năm 2016, tổng số nợ bảo hiểm của các doanh nghiệp tăng 32,7% so với năm 2015. Năng suất lao động của tỉnh còn thấp, bằng 60,8% so với cả nước. Nguyên nhân được lý giải là do xuất phát điểm và năng lực nội tại của kinh tế tư nhân còn thấp. Các nguồn lực, điều kiện của tỉnh chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế tư nhân, nhất là hạ tầng và nhân lực. Việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân hiệu quả chưa cao.

Trên cơ sở định hướng của Đảng và Nhà nước, tỉnh đang chỉ đạo các ngành chức năng xây dựng chương trình, giải pháp cụ thể để phát triển kinh tế tư nhân là động lực quan trọng để phát triển kinh tế, phấn đấu đến năm 2020, toàn tỉnh có trên 4.000 doanh nghiệp, HTX được thành lập và hoạt động hiệu quả tăng gấp 2 lần so với năm 2015. Đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân đạt khoảng 50%, đến năm 2025 đạt khoảng 60% và đến năm 2030 đạt trên 70% GRDP của tỉnh. Bình quân giai đoạn 2016-2020, đầu tư của doanh nghiệp chiếm trên 50% tổng vốn đầu tư toàn xã hội; năng suất lao động xã hội bình quân tăng khoảng 8%/năm…Để thực hiện mục tiêu này, các ngành chức năng đang tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, các thành phần kinh tế phát triển sản xuất, kinh doanh theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển đang được xác định là trách nhiệm của hệ thống chính trị, các sở, ngành và chính quyền các cấp. UBND tỉnh đã chỉ đạo nhiều giải pháp cụ thể nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, cải thiện chất lượng điều hành, thực hiện cơ chế đối thoại tháo gỡ khó khăn theo chuyên đề, lĩnh vực với doanh nghiệp, nhà đầu tư, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp và người dân được tiếp cận với các cơ chế, chính sách, khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển sản xuất, kinh doanh. Thực hiện quan điểm xóa bỏ mọi rào cản, định kiến, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh và đúng định hướng. Phát huy mặt tích cực của kinh tế tư nhân, đồng thời tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát, kiểm soát, thực hiện công khai, minh bạch, ngăn chặn, hạn chế mặt tiêu cực, nhất là phòng, chống mọi biểu hiện của quan hệ lợi ích nhóm, cạnh tranh không lành mạnh để trục lợi bất chính. Phát huy phong trào khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để các hộ kinh doanh tự nguyện liên kết hình thành các hình thức tổ chức hợp tác hoặc hoạt động theo mô hình doanh nghiệp nhằm tạo mối liên kết kinh doanh, cung cấp hàng hóa, dịch vụ theo mạng sản xuất, chuỗi giá trị. Phát triển đội ngũ doanh nhân có ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm với xã hội và kỹ năng lãnh đạo, quản trị cao; chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đạo đức doanh nhân.

 L.C

Các tin khác


“Ngóng” đường Hòa Lạc - Hòa Bình hoàn thành vào ngày 31/8/2018

(HBĐT) - Được xác định là tuyến đường huyết mạch quan trọng, kết nối hành lang vận tải Hà Nội - Tây Bắc, bảo đảm AN-QP. Tuy nhiên, từ khi khởi công đến nay, dự án đường Hòa Lạc - Hòa Bình đã nhiều lần "lỗi hẹn” và phải gia hạn nhiều lần. Chính quyền và người dân dọc tuyến đang ngóng chờ nhà đầu tư tổ chức thi công theo chỉ đạo quyết liệt của Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể ép tiến độ đến ngày 31/8 năm nay phải hoàn thành.

Kiểm tra các dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị tại huyện Cao Phong

(HBĐT) - Đoàn công tác của Sở NN&PTNT vừa làm việc với UBND huyện Cao Phong kiểm tra tiến độ, kết quả thực hiện các dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị trên địa bàn huyện.

Quản lý và phát triển bền vững “Ngân hàng bê giống”

(HBĐT) - Đó là yêu cầu đặt ra đối với Chương trình cho vay bê cái giống sinh sản do Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup hỗ trợ, được thực hiện trên địa bàn tỉnh từ năm 2017 đến nay và đang cho những kết quả đáng ghi nhận. Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, hai địa phương tham gia là Kim Bôi và Lạc Sơn cần thực hiện tốt Quy chế quản lý và phát triển "Ngân hàng bê giống” từ nguồn hỗ trợ cho vay của chương trình, từ đó đảm bảo nguồn giống tốt để từng bước nhân rộng ra các địa phương khác.

Khí thế làm việc của công nhân lao động tại các doanh nghiệp đầu năm

(HBĐT) - Những ngày sau Tết, có mặt tại các doanh nghiệp, chúng tôi được chứng kiến khí thế làm việc, lao động sản xuất diễn ra khá rầm rộ. Được sự động viên của tổ chức công đoàn và sự quan tâm của lãnh đạo đơn vị, một lực lượng lớn công nhân lao động không kể thời gian nghỉ Tết, không quản ngại thời tiết và áp lực công việc để thi đua sản xuất với quyết tâm mới, khí thế mới.

Kiểm tra các dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị tại huyện Tân Lạc

(HBĐT) - Đoàn công tác của Sở NN&PTNT vừa làm việc với UBND huyện Tân Lạc kiểm tra tiến độ, kết quả thực hiện các dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị trên địa bàn huyện.

Huyện Cao Phong tìm hướng tiêu thụ mía tím

(HBĐT) - Từ lâu, cây mía được đánh giá là cây trồng chủ lực đem lại thu nhập khá cho người dân Cao Phong. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây tiêu thụ mía tím chậm, giá sụt giảm đã ảnh hưởng đến thu nhập của nông dân. Có lẽ cũng như nhiều loại nông sản khác do trước đây mía tím được giá nên người dân mở rộng diện tích, dẫn đến thực trạng trên. Bài toán mất mùa được giá hay được mùa mất giá đối với cây mía chưa tìm được lời giải thỏa đáng.