(HBĐT) - Những năm qua, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, tỉnh ta đã ban hành, triển khai nhiều cơ chế, chính sách, hỗ trợ kinh tế tư nhân phát triển như: quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh; trình tự một số thủ tục hành chính dự án đầu tư có sử dụng đất, ngoài khu công nghiệp, dự án PPP trên địa bàn tỉnh; cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa trong lĩnh vực trồng trọt; chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển nuôi cá lồng vùng hồ Hòa Bình; chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn… và nhiều cơ chế chính sách khác giúp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, khuyến khích doanh nghiệp phát triển…


Ngày 1/8/2017, Trung tâm Hành chính công tỉnh chính thức đi vào hoạt động,nâng cao hiệu lực, hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính góp phần quan trọng cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân phát triển kinh tế.

Theo đó, số lượng các doanh nghiệp, dự án đầu tư của tỉnh đã tăng qua các năm. Đến nay, tỉnh có khoảng 2.800 doanh nghiệp hoạt động độc lập với tổng số vốn đăng ký 29.382.092 tỷ đồng, trong đó: Số doanh nghiệp đang hoạt động ổn định chiếm 82,5%; có tổng số 277 HTX, trong đó đang hoạt động 155 HTX. Số dự án đầu tư trên toàn tỉnh có 449 dự án, trong đó, 29 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 468 triệu USD và 420 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký 62.257 tỷ đồng.

Vốn đầu tư của người dân và doanh nghiệp dân doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 67% tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Năm 2016, kinh tế tư nhân và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 48,8% tổng sản phẩm của tỉnh (GRDP), chiếm 63,24% tổng giá trị sản xuất trên địa bàn; thu hút phần lớn lực lượng lao động của nền kinh tế (khoảng 90,6%) góp phần quan trọng huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng thu ngân sách nhà nước, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội.

Mặc dù vậy, tốc độ tăng trưởng kinh tế tư nhân có xu hướng giảm, đặc biệt là khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Doanh nghiệp đa phần có quy mô vừa và nhỏ; trình độ công nghệ, quản trị, năng lực tài chính, chất lượng sản phẩm, sức cạnh tranh thấp. Doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực xây dựng chiếm tỷ trọng khá lớn, khoảng 22,2% trong tổng số doanh nghiệp trên địa bàn, hoạt động chủ yếu dựa vào ngân sách Nhà nước. Nhiều dự án chậm triển khai, nhiều doanh nghiệp ngừng hoạt động, giải thể, phá sản. Tình trạng sản xuất - kinh doanh gây ô nhiễm môi trường vẫn còn diễn ra tại một số địa phương. Nhiều doanh nghiệp chưa bảo đảm lợi ích của người lao động. Số nợ bảo hiểm có xu hướng tăng, năm 2016, tổng số nợ bảo hiểm của các doanh nghiệp tăng 32,7% so với năm 2015. Năng suất lao động của tỉnh còn thấp, bằng 60,8% so với cả nước. Nguyên nhân được lý giải là do xuất phát điểm và năng lực nội tại của kinh tế tư nhân còn thấp. Các nguồn lực, điều kiện của tỉnh chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế tư nhân, nhất là hạ tầng và nhân lực. Việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân hiệu quả chưa cao.

Trên cơ sở định hướng của Đảng và Nhà nước, tỉnh đang chỉ đạo các ngành chức năng xây dựng chương trình, giải pháp cụ thể để phát triển kinh tế tư nhân là động lực quan trọng để phát triển kinh tế, phấn đấu đến năm 2020, toàn tỉnh có trên 4.000 doanh nghiệp, HTX được thành lập và hoạt động hiệu quả tăng gấp 2 lần so với năm 2015. Đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân đạt khoảng 50%, đến năm 2025 đạt khoảng 60% và đến năm 2030 đạt trên 70% GRDP của tỉnh. Bình quân giai đoạn 2016-2020, đầu tư của doanh nghiệp chiếm trên 50% tổng vốn đầu tư toàn xã hội; năng suất lao động xã hội bình quân tăng khoảng 8%/năm…Để thực hiện mục tiêu này, các ngành chức năng đang tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, các thành phần kinh tế phát triển sản xuất, kinh doanh theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển đang được xác định là trách nhiệm của hệ thống chính trị, các sở, ngành và chính quyền các cấp. UBND tỉnh đã chỉ đạo nhiều giải pháp cụ thể nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, cải thiện chất lượng điều hành, thực hiện cơ chế đối thoại tháo gỡ khó khăn theo chuyên đề, lĩnh vực với doanh nghiệp, nhà đầu tư, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp và người dân được tiếp cận với các cơ chế, chính sách, khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển sản xuất, kinh doanh. Thực hiện quan điểm xóa bỏ mọi rào cản, định kiến, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh và đúng định hướng. Phát huy mặt tích cực của kinh tế tư nhân, đồng thời tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát, kiểm soát, thực hiện công khai, minh bạch, ngăn chặn, hạn chế mặt tiêu cực, nhất là phòng, chống mọi biểu hiện của quan hệ lợi ích nhóm, cạnh tranh không lành mạnh để trục lợi bất chính. Phát huy phong trào khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để các hộ kinh doanh tự nguyện liên kết hình thành các hình thức tổ chức hợp tác hoặc hoạt động theo mô hình doanh nghiệp nhằm tạo mối liên kết kinh doanh, cung cấp hàng hóa, dịch vụ theo mạng sản xuất, chuỗi giá trị. Phát triển đội ngũ doanh nhân có ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm với xã hội và kỹ năng lãnh đạo, quản trị cao; chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đạo đức doanh nhân.

 L.C

Các tin khác


Dân chủ trong xây dựng nông thôn mới

(HBĐT) - Khởi điểm thực hiện chương trình xây dựng NTM từ năm 2011, xã Trường Sơn (Lương Sơn) mới đạt 4/19 tiêu chí. Qua hơn 6 năm, xã đạt 14 tiêu chí và phấn đấu đến năm 2019 về đích NTM. Để có được thành quả đó, việc thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở được xã ưu tiên hàng đầu góp phần cải thiện bộ mặt nông thôn.

Mưa kéo dài, xót xa cây lúa nảy mầm trên bông

(HBĐT) - Mất trắng. Cụm từ mà nhiều nông dân nghẹn ngào chia sẻ. Nhiều ruộng lúa sau bao nhiêu công chăm sóc không cho thu hoạch vì sâu bệnh hại mà ở những thửa ruộng tưởng vớt vát được chút ít thì nay dầm mưa, lúa nảy mầm trắng đồng...

Nông dân Cao Phong chạy đua nước lũ cứu cam chết ngập

(HBĐT) - Tháng 10 là thời điểm Cam Cao Phong bắt đầu vào vụ thu hoạch. Tuy nhiên, sau mấy ngày mưa lớn liên tiếp do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, nhiều nhà vườn trên địa bàn huyện Cao Phong bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Theo thống kê, toàn huyện có 123 ha diện tích cây có múi bị ngập úng và gãy đổ. Điều đáng nói, sau mưa lớn, một số vườn cam có hiện tượng vàng quả, nứt quả và rụng hỏng khá lớn. Nhiều hộ trồng cam đứng trước nguy cơ mất trắng vụ cam năm nay.


Khóc ròng vì cam ngập nước

(HBĐT) - Theo thống kê sơ bộ sau mấy ngày mưa liên tiếp do ảnh hưởng hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới trên địa bàn huyện Cao Phong có 123 ha cam bị nước ngập úng và tràn qua. Đến nay, nhiều vườn có hiện tượng vàng quả và rụng hỏng khá lớn. Nhiều hộ có nguy cơ mất trắng.

Các doanh nghiệp ủng hộ 2,7 tỷ đồng giúp đồng bào bị thiên tai, mưa lũ

(HBĐT) - Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh đã phát động phong trào ủng hộ, quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại nặng nề do thiên tai mưa lũ gây ra trong những đợt mưa lũ lịch sử những ngày qua. Đến nay đã ủng hộ được 2,7 tỷ đồng hỗ trợ, chia sẻ đồng bào trong tỉnh bị ảnh hưởng thiên tai, lũ bão. Dưới đây là danh sách:

Cộng đồng doanh nghiệp ủng hộ hơn 2 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào bị thiên tai

(HBĐT) - Tối 13/10, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam, kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp ủng hộ giúp đỡ đồng bào trong tỉnh bị thiên tai, mưa lũ. Tới dự có Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam Nguyễn Văn Thân. Tỉnh ta có các đồng chí: Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Văn Tứ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các sở, ban, ngành và huyện, thành phố.