(HBĐT) - Năm 2015, Sở Xây dựng tiếp nhận và giải quyết 728 thủ tục hành chính (TTHC). 100% TTHC giải quyết đúng hạn, không có TTHC giải quyết quá hạn. Năm 2016, Sở tiếp nhận, giải quyết 922 TTHC, trong đó, 916 TTHC giải quyết đúng hạn (chiếm 99,35%), 6 TTHC giải quyết quá hạn, chiếm 0,65%. 8 tháng năm nay tiếp nhận, giải quyết 397 TTHC, 100% giải quyết đúng hạn, không có TTHC giải quyết quá hạn. Kết quả xếp hạng chỉ số cải cách hành chính (CCHC), năm 2015, Sở Xây dựng xếp thứ 17/20 sở, ngành, cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, năm 2016 vươn lên xếp thứ 9/20. Công tác CCHC được Sở chú trọng thực hiện nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với các lĩnh vực ngành Xây dựng.


Đồng chí Lê Thị Thanh Tâm, Chánh Văn phòng Sở Xây dựng cho biết: Trong những năm qua, Sở đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC đảm bảo yêu cầu. Hàng năm, trên cơ sở kế hoạch CCHC của tỉnh, Sở ban hành kế hoạch CCHC, kế hoạch kiểm soát, rà roát TTHC của Sở để làm cơ sở thực hiện. Việc công khai, minh bạch các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết được thực hiện nghiêm túc trên trang thông tin điện tử của Sở và niêm yết tại bộ phận "một cửa” tại cơ quan. Từ ngày 1/8/2017, việc niêm yết được thực hiện tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. Trong giai 2015 - 2017, Sở đã kiện toàn tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của Sở và các phòng chuyên môn. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ, không có trường hợp vi phạm phải xử lý kỷ luật.

Sở Xây dựng đã đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin thực hiện hiện đại hóa nền hành chính, duy trì có hiệu quả dự án Văn phòng điện tử trong quản lý, điều hành hoạt động, triển khai phần mềm một cửa để theo dõi, giải quyết các TTHC của Sở từ ngày 1/8. Đến thời điểm hiện tại, tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng là 42 thủ tục về các lĩnh vực quy hoạch kiến trúc, hoạt động xây dựng, phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật, quản lý nhà và thị trường bất động sản, trong đó có 31 TTHC đã được công bố chuẩn hóa và 11 TTHC chưa chuẩn hóa đang thực hiện. Định kỳ hàng quý, Sở có văn bản chỉ đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao kiểm tra, rà soát lại toàn bộ các TTHC thuộc lĩnh vực giải quyết để đề xuất việc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với các các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. Qua công tác rà soát, đánh giá TTHC năm 2017, Sở đã đề xuất phương án đơn giản hóa, cắt giảm thời gian thực hiện TTHC đối với các nhóm TTHC về cấp giấy phép xây dựng (giảm 10 ngày đối với công trình, 1 ngày đối với nhà ở riêng lẻ) và thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng (giảm từ 1-2 ngày) đã được UBND tỉnh thông qua.

Trong công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC, Sở chú trọng thực hiện đơn giản hóa các TTHC, giảm phiền hà, chi phí, thời gian cho người dân và doanh nghiệp. Quá trình thực hiện công khai quy trình giải quyết, thành phần hồ sơ, mẫu đơn, mẫu tờ khai, mức thu phí, lệ phí. Sở duy trì việc lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân về việc giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền nhằm nâng cao chất lượng công vụ. Tổng số có 1.666 phiếu tham gia, có 1.644 phiếu đánh giá đáp ứng tốt, chiếm 98,7%; 22 phiếu không đánh giá, chiếm 1,3%.

Đồng chí Ngô Ngọc Đức, Giám đốc Sở Xây dựng nhấn mạnh: CCHC được Sở xác định là nhiệm vụ hàng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Lãnh đạo Sở thường xuyên quan tâm chỉ đạo, qua nhiều kênh kịp thời nắm bắt thông tin, phản hồi của doanh nghiệp, công dân đối với việc giải quyết TTHC. Quá trình giải quyết thực hiện đơn giản hóa nhưng không vì nhanh mà giảm bớt thủ tục nhằm đảm bảo chất lượng hồ sơ TTHC. Sở cũng hết sức coi trọng công tác cán bộ trong CCHC, trường hợp có biểu hiện chây ỳ, giải quyết công việc chưa thấu đáo, qua việc đánh giá hàng tuần, hàng tháng xem xét thực hiện thay đổi, luân chuyển nếu thấy cần thiết. Sở đặt ra mục tiêu trong năm 2017 và những năm tiếp theo không để xảy ra chậm chễ trong giải quyết TTHC, tạo những thay đổi tích cực trong CCHC, góp phần vào nâng cao chỉ số cạnh tranh của tỉnh.

                                                                                Hà Thu


Các tin khác


Xây dựng cánh đồng lớn, cải tạo vườn tạp - kết quả và những vấn đề đặt ra

(HBĐT) - Để xây dựng cánh đồng lớn và đẩy mạnh phong trào cải tạo vườn tạp, nhiều cơ chế, chính sách đã được ban hành có tác dụng thiết thực, trở thành động lực thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi.

Phụ nữ xã Cố Nghĩa giúp nhau phát triển kinh tế

(HBĐT) - Xác định hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần xây dựng cuộc sống gia đình ấm no, hạnh phúc, thời gian qua, Hội Phụ nữ xã Cố Nghĩa (Lạc Thủy) đã có nhiều hoạt động thiết thực, giúp hội viên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Ngành công thương phải dũng cảm đối mặt thách thức để tận dụng cơ hội

Ngày 15-1, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo hội nghị tổng kết năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Bộ Công thương.

Kim Bôi 1144 hộ thoát nghèo từ vốn chính sách

(HBĐT) - Ngày 15/1, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Kim Bôi tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

TPHB Vốn chính sách tạo việc làm cho 406 lao động

(HBĐT) - Ngày 15/1, Ban đại diện HĐQT NHCSXH Thành phố Hoà Bình tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2017, triển khai công tác năm 2018.

Sở Xây dựng triển khai nhiệm vụ năm 2018

(HBĐT) - Ngày 15/1, Sở Xây dựng đã tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Bùi Văn Khánh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tới dự.