(HBĐT) - Năm 2017, dự toán thu NSNN trên địa bàn huyện Kỳ Sơn được HĐND tỉnh giao 36, 8 tỷ đồng, dự toán thu ngân sách địa phương được tỉnh giao 231.046 triệu đồng, HĐND huyện giao 321.511 triệu đồng. Đặc biệt, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII đề ra chỉ tiêu đến năm 2020, thu NSNN trên địa bàn huyện đạt 50 tỷ đồng.

Tuy nhiên, với sự đồng bộ, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, kết thúc năm 2017, tổng thu NSNN của huyện đã đạt 60, 106 tỷ đồng, bằng 163,3% dự toán HĐND tỉnh giao và 144,2% dự toán HĐND huyện giao; tổng thu ngân sách địa phương 298.422 tỷ đồng, đạt 129,2% dự toán HĐND tỉnh giao và 126,87% so với Nghị quyết HĐND huyện, bằng 108,7% so với cùng kỳ năm 2016. Với kết quả đó, năm 2017, huyện Kỳ Sơn đứng trong tốp đầu các huyện, thành phố trong tỉnh về thực hiện nhiệm vụ thu NSNN và thu ngân sách địa phương.

Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn Trần Hải Lâm cho biết: Ngay từ đầu năm, công tác thu ngân sách đã được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt, kịp thời của cấp uỷ, chính quyền huyện. Các ngành chức năng và UBND các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế trong công tác quản lý thu. BCĐ đôn đốc thu tăng cường theo dõi, kiểm tra, kiểm soát việc kê khai nộp thuế. Chi cục Thuế đẩy mạnh tổ chức thu, tăng cường thanh tra, kiểm tra, quyết liệt triển khai các biện pháp chống buôn lậu, trốn thuế, lậu thuế, gian lận thương mại, tích cực triển khai các biện pháp để thu hồi dứt điểm các khoản nợ đọng thuế.

Với tổng thu NSNN 60, 106 tỷ đồng, trong đó, thu trong cân đối của huyện 59, 332 tỷ đồng, đạt 174% dự toán HĐND tỉnh giao và 152,2% dự toán HĐND huyện giao. Số thu từ thuế, phí (không tính thu tiền sử dụng đất) 40, 211 tỷ đồng, đạt 137,7% dự toán HĐND tỉnh giao và 131,7% dự toán HĐND huyện giao, tăng 29,5% so với cùng kỳ năm 2016. Theo đó, có 7/10 khoản thu vượt dự toán được giao, gồm: thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 138,3% dự toán; thuế thu nhập cá nhân đạt 172% dự toán; thu tiền sử dụng đất đạt 254,9% dự toán; thu tiền thuê mặt đất, mặt nước đạt 362% dự toán; thu cấp tiền khai thác khoáng sản đạt 112% dự toán; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 203% dự toán; thu tại xã đạt 257,4% dự toán.

Kết quả thu ngân sách trên địa bàn năm 2017 là rất khả quan, tuy nhiên trong thực tế cũng còn không ít khó khăn, vướng mắc. Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Kỳ Sơn Nguyễn An Hà cho biết: Việc thực hiện dự toán thu ngân sách năm 2017 trong điều kiện KT -XH còn nhiều khó khăn, thách thức, chứa đựng nhiều rủi ro. Hoạt động SX -KD gặp nhiều khó khăn do chi phí đầu vào cao, sức mua giảm, tiêu thụ chậm, dịch bệnh, thiên tai, mưa lũ gây ra tại một số địa phương. Thị trường bất động sản trầm lắng kéo dài. Việc đấu giá đất còn nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, việc thay đổi chế độ, chính sách thu ngân sách đã tác động làm giảm các khoản thu. Chất lượng và cơ cấu nguồn thu trên địa bàn nhỏ lẻ, không bền vững, toàn huyện có hơn 30 doanh nghiệp và HTX có số kê khai thuế dương.

Từ thực tế đó, ngay từ đầu năm, việc tuyên truyền các luật thuế, chính sách thuế được đẩy mạnh, giúp người nộp thuế hiểu rõ và tự giác thực hiện. Công tác quản lý thu ngân sách được tăng cường thông qua việc đẩy mạnh công tác kiểm tra, thực hiện các biện pháp chống thất thu thuế, thu hồi dứt điểm các khoản nợ đọng thuế, tăng cường khai thác các nguồn thu. Mặt khác, các cấp, các ngành trong huyện đã bám sát tình hình SX -KD của các doanh nghiệp, tập trung tháo gỡ khó khăn cho SX -KD, hỗ trợ doanh nghiệp duy trì phát triển, ổn định sản xuất, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Các ngành chủ động phối hợp tổ chức quản lý, cưỡng chế thu hồi nợ thuế, đặc biệt là khâu giữ tiền nợ thuế khi doanh nghiệp có vốn thanh toán qua hệ thống Ngân hàng, Kho bạc và tập trung phối hợp xử lý, cưỡng chế đối với doanh nghiệp nợ lớn. Kiên quyết tạm dừng, đình chỉ thu hồi giấy phép khai thác tài nguyên, khoáng sản đối với các dự án hoạt động không hiệu quả, ảnh hưởng đến môi trường sinh thái và không chấp hành nghĩa vụ thuế. Đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục hành chính đối với các dự án thực hiện đấu giá đất, giao đất có thu tiền, các dự án thuê đất để thực hiện các khoản thu từ đất vào NSNN. Quan tâm, chỉ đạo hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp tích cực khai thác tốt các nguồn thu từ phí, lệ phí, mở rộng hoạt động dịch vụ đối với các đơn vị đã được giao quyền tự chủ để tăng nguồn thu sự nghiệp...

Một trong những yếu tố quan trọng là huyện Kỳ Sơn đã thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng đối với tổ chức, cá nhân hoàn thành tốt nghĩa vụ thuế. Trong đó, tiêu biểu là Công ty CP Sơn Thuỷ, doanh nghiệp chế biến lâm sản đóng trên địa bàn xã Dân Hòa, năm 2017 nộp ngân sách 23/29, 9 tỷ đồng thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh.

 

Đ.P

Các tin khác


Agribank Hoà Bình phát hành đạt gần 78.700 thẻ ATM

(HBĐT) - Theo Agribank Hoà Bình, trong tháng 7 năm 2018, toàn Chi nhánh đã thực hiện phát hành đạt 2.342 thẻ ATM, lũy kế thẻ phát hành trong 7 tháng năm 2018 là 13.514 thẻ. Hiện tổng số thẻ của Agribank Hoà Bình đang hoạt động: 78.697 thẻ với số dư tài khoản thẻ 369 tỷ đồng, số dư bình quân thẻ đạt 4.690 ngàn đồng/thẻ.

Hiệu quả từ dự án phát triển lâm nghiệp

(HBĐT) - Dự án phát triển lâm nghiệp tỉnh Hòa Bình (Kfw7) được triển khai từ năm 2006 đến tháng 8/2017 từ nguồn vốn tài trợ của Ngân hàng tái thiết Đức và viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Đức, vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam với mục tiêu dài hạn là "Góp phần quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên thông qua các hoạt động trồng, quản lý, bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học”. Dự án thực hiện trên địa bàn các huyện: Kim Bôi, Kỳ Sơn, Lương Sơn, Lạc Sơn và TP Hòa Bình với tổng vốn trên 113 tỷ đồng.

Đầu tư xây dựng 61 công trình cơ sở hạ tầng

(HBĐT) - Thực hiện Nghị quyết số 16 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường lãnh đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, thời gian qua, huyện Mai Châu đã chỉ đạo triển khai kế hoạch đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các vùng có điều kiện kinh tế khó khăn.

Huy động trên 870 tỷ đồng đầu tư cho thuỷ lợi

(HBĐT) - Xác định công tác thuỷ lợi có vai trò quan trọng trong phát triển sản xuất nông nghiệp và dân sinh, giai đoạn 2016-2018, toàn tỉnh đã huy động, lồng ghép các nguồn vốn khoảng 871,4 tỷ đồng thực hiện đầu tư nâng cấp, sửa chữa, xây mới hệ thống thủy lợi.

Nhận định thị trường chứng khoán tuần 13-17/8: Có tiếp đà tăng trưởng?

Mặc dù thị trường chứng khoán Việt Nam còn phải đối diện với nhiều khó khăn từ những leo thang căng thẳng thương mại trên toàn cầu, tỷ giá tăng cao và khối ngoại bán ròng..., nhưng nhiều công ty chứng khoán vẫn nhận định tuần giao dịch từ 13-17/8, thị trường chứng khoán Việt Nam có thể tiếp tục duy trì đà tăng trưởng.

Dư nợ tín dụng các TCTD trên địa bàn đạt 19.594 tỷ đồng

(HBĐT) - Theo NHNN Chi nhánh tỉnh, tính đến tháng 7/2018, tổng nguồn vốn hoạt động của các ngân hàng (NH), tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn toàn tỉnh ước đạt gần 21.840 tỷ đồng, tăng gần 9% so với cuối năm 2017. Trong đó, vốn huy động của các tổ chức kinh tế và dân cư đạt gần 14.367 tỷ đồng.