(HBĐT) - Ngày 27/3/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án đổi mới mô hình tăng trưởng (ĐMMHTT) gắn với tái cơ cấu (TCC) nền kinh tế, phấn đấu đưa kinh tế tỉnh sớm đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước vào năm 2020. Những năm qua, thực hiện đề án đã từng bước đạt được mục tiêu kết hợp hợp lý giữa bề rộng và chiều sâu. Ưu tiên phát triển các ngành, sản phẩm công nghiệp, dịch vụ, du lịch có hàm lượng KH-CN, giá trị gia tăng cao, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế; đầu tư phát triển vùng kinh tế động lực. Đồng thời, tăng cường ứng dụng tiến bộ KH-CN; thu hút đầu tư có chất lượng, trọng điểm, xây dựng được thương hiệu cho nhiều sản phẩm chủ lực của tỉnh.


Những năm qua, tỉnh ta coi trọng xây dựng nhãn hiệu cho các sản phẩm chủ lực trong lĩnh vực nông nghiệp, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tái cơ cấu kinh tế.

Trên cơ sở đề án của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đã căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chủ động tham mưu và chú trọng phát triển các ngành, sản phẩm có lợi thế so sánh, giá trị gia tăng cao. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và ban hành các cơ chế, chính sách để thúc đẩy phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp sạch, các sản phẩm có giá trị kinh tế cao, kết hợp với du lịch sinh thái và phát triển nghề truyền thống. Khuyến khích các doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác và nông dân ứng dụng KH-CN vào sản xuất nông nghiệp, quan tâm phát triển công nghiệp chế biến nông sản.

Đối với công nghiệp, tỉnh ưu tiên phát triển ngành có trình độ công nghệ, giá trị gia tăng cao, bảo đảm tiêu chuẩn môi trường, giảm tỷ trọng các ngành gia công, chế biến sử dụng đầu vào nhập khẩu, sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên. Bên cạnh đó ưu tiên phát triển các ngành dịch vụ nhằm tạo thu nhập, việc làm cho người lao động; đầu tư phát triển đưa du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực phát triển KT-XH.

Tăng cường, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Đề án ĐMMHTT gắn với TCC kinh tế thông qua kế hoạch phát triển KT-XH hàng năm, cũng như kế hoạch phát triển từng ngành, lĩnh vực, đảm bảo bám sát tình hình thực tế của địa phương. Nhờ vậy, những năm gần đây, tăng trưởng kinh tế của tỉnh duy trì ở mức khá cao. Chất lượng tăng trưởng nhiều mặt được nâng lên; năng suất lao động tăng bình quân 10,9%/năm; đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp vào tăng tưởng đạt khoảng 25%.

Bên cạnh đó, quy mô và tiềm lực kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng. Theo số liệu của UBND tỉnh, năm 2015, tổng giá trị sản phẩm của tỉnh đạt 33.220 tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người 40,54 triệu đồng thì dự kiến năm 2020, con số này lần lượt là 55.106 tỷ đồng và 64 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, năm 2015, tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng chiếm 41,36%, năm 2019 là 45,67%, năm 2020 ước lên 47%; tương ứng tỷ trọng nhóm ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản giảm từ 23,68% xuống 19,8% năm 2019, năm 2020 ước còn 19%.

Cùng với sản xuất công nghiệp liên tục phát triển thì khu vực nông nghiệp cũng phát triển nhanh và bền vững. Tỉnh đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách trong lĩnh vực nông nghiệp nhằm khuyến khích phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ; tập trung hình thành các vùng sản xuất chuyên canh với những sản phẩm chủ lực, có lợi thế gắn với hình thành các chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm an toàn. Một số sản phẩm đã được Cục Sở hữu trí tuệ bảo hộ về nhãn hiệu tập thể như: nhãn Sơn Thủy (Kim Bôi), bưởi đỏ Tân Lạc, tôm, cá sông Đà, gà Lạc Thủy, Lạc Sơn… Đặc biệt, sản phẩm cam Cao Phong đã được chứng nhận chỉ dẫn địa lý. Đây là minh chứng thuyết phục cho kết quả thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM của tỉnh.

Có thể nói, thực hiện Đề án ĐMMHTT gắn với TCC nền kinh tế đã mang lại kết quả quan trọng đối với sự phát triển trong những năm qua. Song trên thực tế, tăng trưởng vẫn là 1 trong 5 chỉ tiêu dự báo khó đạt trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2020, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVBCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá: Năm 2019, tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 9,05%, tuy tương đối cao nhưng so với mục tiêu của cả nhiệm kỳ vẫn là một thách thức nếu chúng ta không có sự nỗ lực, cố gắng. Chất lượng tăng trưởng còn thấp, nhất là khâu dịch vụ làm chưa tốt, chưa gắn được nhiều giữa dịch vụ và du lịch. Môi trường đầu tư kinh doanh bước đầu có cải thiện nhưng chưa đủ mạnh, xuất hiện môi trường đầu tư kinh doanh không an toàn. Việc giải quyết các thủ tục hành chính còn rất chậm, thiếu nhạy bén. Những khó khăn trong hoạt động sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp chưa được tháo gỡ nhiều. Giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, nhiều vướng mắc. Việc quản lý đất đai ở một số nơi buông lỏng, nhất là quản lý đất nông, lâm trường, thậm chí cả đất vàng khu vực đô thị...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Nghiêm túc chỉ ra những hạn chế, yếu kém để năm 2020 chúng ta kiên quyết khắc phục, nhằm có sự tăng tốc nhanh hơn trong năm cuối cùng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI cũng như Nghị quyết của các Đảng bộ trực thuộc và Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016 - 2021. Theo đó, phải tập trung mọi nguồn lực để thực hiện đạt và vượt các các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Muốn vậy cần khắc phục cho được tính chậm chễ, thiếu nhạy bén và tinh thần trách nhiệm còn hạn chế trong thực hiện trách nhiệm công vụ của một bộ phận cán bộ, công chức. Cần rà soát lại kết quả đạt được các chỉ tiêu năm 2019, chỉ tiêu đưa ra của năm 2020 đối với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Theo đó, cần phải phân công, phân nhiệm, giao kế hoạch, chỉ tiêu cụ thể, rõ ràng, nhất là gắn với trách nhiệm của người đứng đầu, không đùn đẩy nhằm hướng tới mục tiêu cuối cùng là về đích.

Bình Giang

Các tin khác


Phát triển vùng mía tím Hòa Bình - cần giải pháp căn cơ

Bài 2 - Thúc đẩy sản xuất mía tím chất lượng cao gắn với liên kết đầu ra bền vững
(HBĐT) - Ở các niên vụ gần đây, giá trị thu nhập bình quân đối với cây mía tím vẫn giữ trong khoảng 120 - 160 triệu đồng/ha, có vườn đạt 200 - 250 triệu đồng/ha. So với một số cây lương thực như lúa, ngô đạt giá trị thu nhập khoảng 65 triệu đồng/ha, trồng mía tím vẫn cho hiệu quả kinh tế cao hơn 2-3 lần. Bên cạnh đó, mía tím Hòa Bình đang vấp phải những khó khăn, thách thức trong việc giữ thương hiệu, đó là chất lượng giống bị thoái hóa, sức mua trên thị trường giảm.

Sẵn sàng nguồn cung hàng hóa ứng phó với dịch Covid-19

(HBĐT) - Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh, ngành Công Thương đã xây dựng kế hoạch đảm bảo đủ nguồn cung hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân trên địa bàn tỉnh, nhằm ứng phó với dịch Covid-19.

Quyết định chủ trương đầu tư cho 7 dự án

(HBĐT) - Thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành chức năng tập trung thực hiện các giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh; nỗ lực hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh. Đồng thời quan tâm rà soát, thu hồi các dự án chậm tiến độ để thu hút nhà đầu tư có tiềm năng vào tỉnh.

Phát triển vùng mía tím Hòa Bình - cần giải pháp căn cơ

Bài 1 - Thực trạng mía tím Hòa Bình
(HBĐT) - Mía tím hiện chiếm khoảng 7% tổng diện tích trồng cây hàng năm của tỉnh. Nếu tính bình quân giá trị thu nhập, mỗi ha mía tím bằng 1,3 -1,5 ha canh tác so với nhiều cây trồng khác. Đây cũng là lý do nhiều nông dân trong tỉnh vẫn lựa chọn mía tím là cây trồng lợi thế.

Nông dân huyện Tân Lạc chung sức xây dựng nông thôn mới

(HBĐT) - Thời gian qua, các cấp Hội Nông dân huyện Tân Lạc tích cực vận động cán bộ, hội viên phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, đóng góp kinh phí, ngày công, chung sức thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục