(HBĐT) - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 27/5/2020 về tổ chức phong trào "Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu, nộp NSNN trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2020”. Phong trào nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tổ chức, vận động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển KT – XH năm 2020 của tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu: Việc thực hiện phong trào thi đua phải trở thành nhiệm vụ trọng tâm; thu hút được sự quan tâm, tạo sự đồng thuận cao, quyết tâm vượt khó của các cấp, ngành, doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh và các cá nhân. Nội dung thi đua thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi địa phương, cơ sở; phát huy được sáng kiến của mọi tầng lớp Nhân dân.

Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, những sáng kiến, kinh nghiệm hay, mô hình, cách làm sáng tạo trong thực hiện phong trào thi đua. Có hình thức biểu dương xứng đáng đối với các tập thể, cá nhân tiêu biểu. Phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, không phô trương, hình thức.

Ngành Thuế tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp; phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán thu NSNN năm 2020 do UBND tỉnh giao. Tham mưu duy trì hoạt động của Ban Chỉ đạo đôn đốc thu nộp NSNN của tỉnh để huy động sức mạnh tổng hợp trong việc khai thác nguồn thu, đôn đốc thu thuế, chống thất thu, thu hồi nợ đọng, góp phần tăng thu cho NSNN.

Nội dung thi đua được đề ra là: Các sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể, tổ chức hội cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, xây dựng, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua; ban hành, tổ chức thực hiện các chính sách, đề xuất các giải pháp thực hiện việc thu NSNN. Các doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh và cá nhân thi đua nỗ lực vượt qua khó khăn, áp dụng tiến bộ KHKT, đổi mới công nghệ hướng tới nâng cao năng suất, chất lượng; nâng cao năng lực quản lý, năng lực cạnh tranh; tích cực sản xuất, kinh doanh có hiệu quả; thực hiện tốt nghĩa vụ nộp ngân sách đối với Nhà nước. Cán bộ, công chức ngành Thuế thi đua gương mẫu, trách nhiệm, có cách làm hay, biện pháp tốt hỗ trợ đối tượng nộp thuế kịp thời, đúng quy định.

Các đơn vị hưởng ứng, phát động phong trào thi đua trong tháng 5, 6/2020. Tổng kết phong trào trước tháng 4/2021.


H.N (TH)

Các tin khác


Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 16.485 tỷ đồng

(HBĐT) - Trong 6 tháng đầu năm nay, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 16.485 tỷ đồng, thực hiện đạt 43,75% kế hoạch năm, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm trước.

Mở hướng phát triển chăn nuôi bền vững

(HBĐT) - Ngày 25/7/2017, BCH Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết (NQ) số 15-NQ/TU về phát triển chăn nuôi bền vững (CNBV) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2030. Sau 3 năm thực hiện NQ, các địa phương đã phát huy được lợi thế để phát triển một số vật nuôi chủ lực, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng. 

Huyện Lạc Thủy: Thu hút đầu tư tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội

(HBĐT) - Thời gian qua, huyện Lạc Thủy đã triển khai thực hiện tốt các chính sách về ưu đãi đầu tư, cải cách hành chính, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để kêu gọi, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào các cụm công nghiệp trên địa bàn. Huyện ưu tiên phát triển công nghiệp có tiềm năng, lợi thế về nguyên liệu; tăng cường hoạt động hỗ trợ sản xuất, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp đến đầu tư.

Nhiều ưu đãi tại Tháng khuyến mại tập trung quốc gia

(HBĐT) - Chương trình "Tháng khuyến mại tập trung quốc gia năm 2020” do Bộ Công Thương phát động diễn ra trên phạm vi cả nước từ (HBĐT) - ngày 1 - 31/7. Tại tỉnh ta, chương trình diễn ra với nhiều ưu đãi, khuyến mại hấp dẫn. Người tiêu dùng có thể thỏa sức mua sắm hàng hóa mà không lo về giá cả, chất lượng.

Doanh nghiệp cố gắng duy trì việc làm

Không ít doanh nghiệp (DN) sản xuất cho biết, do đơn hàng ngày càng giảm nên lượng lao động bị thôi việc tăng cao. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều DN cam kết dù khó khăn thế nào vẫn phải tạo việc làm, duy trì công việc cho công nhân lao động.

Tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp theo giá so sánh ước đạt trên 4.100 tỷ đồng

(HBĐT) - Theo số liệu của Sở NN&PTNT, ước đến hết tháng 6/2020, tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp theo giá so sánh ước đạt 4.170 tỷ đồng, vượt 3,95% so cùng kỳ, đạt 40,82% kế hoạch; tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp cả năm ước đạt 10.200 tỷ đồng, vượt 5,7% so cùng kỳ, chiếm 83,2% cơ cấu ngành nông, lâm, thủy sản.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục