(HBĐT) - Nhằm tạo nền tảng quan trọng hướng tới xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu (NTMKM) và huyện NTMKM, UBND tỉnh đã có Quyết định số 2188/QĐ-UBND, ngày 20/9/2018 về ban hành Bộ tiêu chí khu dân cư NTMKM và vườn mẫu giai đoạn 2018 - 2020. Mục tiêu cốt lõi là nâng cao vượt bậc đời sống vật chất, tinh thần cho người dân nông thôn; làm cơ sở xây dựng kế hoạch, tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện và làm căn cứ để các huyện, thành phố đánh giá, thẩm định kết quả xây dựng NTM ở cấp thôn, hộ gia đình.

 

Vườn của gia đình ông Bùi Văn Thắng, xóm Miền Liên Kết, xã Đoàn Kết (Yên Thủy) được quy hoạch, đầu tư bài bản.

Trong giai đoạn này, UBND tỉnh đã giao chỉ tiêu, kế hoạch phấn đấu đến hết năm 2020, các xã về đích NTM có từ 1 - 2 khu dân cư (KDC) và vườn được công nhận đạt chuẩn. Đồng thời, giao kế hoạch hàng năm về số lượng KDC NTMKM, vườn mẫu phấn đấu đạt chuẩn cho các huyện, thành phố chỉ đạo thực hiện. Để thuận lợi cho các địa phương, UBND tỉnh đã ban hành văn bản hướng dẫn quy trình 8 bước thực hiện, cũng như quy định về điều kiện, trình tự, hồ sơ xét công nhận KDC NTMKM và vườn kiểu mẫu NTM giai đoạn 2019 - 2020.

Ở xã Đoàn Kết (Yên Thủy) nhiều người biết đến gia đình ông Bùi Văn Thắng, xóm Miền Liên Kết bởi cách làm kinh tế từ khu vườn được đầu tư, quy hoạch quy củ. Đưa khách thăm quan vườn, ông Thắng cho biết: "Khu này có diện tích trên 7.000 m2, trước là vườn tạp, cho thu nhập không đáng kể. 3 năm gần đây, gia đình đã loại bỏ cây trồng không hiệu quả để trồng 300 cây bưởi Diễn, bưởi Hoàng. Nhờ được tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật, nên gia đình chú trọng cải tạo cảnh quan đảm bảo quang đãng, sạch sẽ, vệ sinh môi trường; đầu tư hệ thống tưới phù hợp. Việc sử dụng thuốc BVTV, chăm sóc cây trồng được tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật, để sản phẩm làm ra đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm”. Từ cách làm bài bản của ông Thắng, xã Đoàn Kết đã lựa chọn vườn của gia đình ông xây dựng thành vườn mẫu.

Thực tế cho thấy, chủ trương xây dựng KDC NTMKM, vườn mẫu đã mang lại hiệu quả thiết thực, được người dân phấn khởi hưởng ứng. Thời gian qua, UBND các huyện, thành phố đã tích cực phối hợp các sở, ban, ngành liên quan tổ chức thực hiện theo những văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh. Đồng thời, hướng dẫn cơ sở quy hoạch KDC NTMKM, quy hoạch, thiết kế vườn mẫu và lập phương án, tổ chức thực hiện… UBND tỉnh đã hỗ trợ xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp và KDC NTMKM, vườn mẫu với tổng kinh phí phân bổ 28.680 triệu đồng. Trong đó, năm 2020, đợt 1 đã phân bổ kinh phí 6.770 triệu đồng; đợt 2 đề xuất phân bổ kinh phí hỗ trợ phát triển sản xuất, Chương trình OCOP, cảnh quan môi trường và KDC NTMKM, vườn mẫu 10.370 triệu đồng.

Đầu năm 2019, khi bắt đầu triển khai đã có 69 KDC đăng ký đạt chuẩn NTMKM, 219 vườn đăng ký khu vườn kiểu mẫu NTM. Các huyện, thành phố phối hợp với sở, ngành chức năng tập trung nguồn lực, kết hợp nguồn vốn trực tiếp từ chương trình xây dựng NTM để hỗ trợ các KDC, vườn, hộ đăng ký đạt chuẩn. Đến tháng 6/2020, trong tỉnh đã có 39 KDCNTMKM được các huyện, thành phố đánh giá, công nhận đạt chuẩn và 122 vườn mẫu đạt chuẩn.

6 tháng cuối năm 2020, các huyện, thành phố phấn đấu hoàn thành mục tiêu có thêm 107 KDC NTMKM, 206 vườn mẫu được công nhận đạt chuẩn. Theo đó, Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh yêu cầu cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là vai trò người đứng đầu, coi đây là nhiệm vụ chính trị của địa phương và các cơ quan có liên quan. Đẩy mạnh tuyên truyền về xây dựng KDC NTMKM, vườn mẫu; tổ chức cuộc thi "KDC NTMKM và vườn mẫu tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2018 - 2020" từ tỉnh đến các địa phương, nhằm nâng cao nhận thức cho Nhân dân, đẩy mạnh công tác truyền thông về các mô hình, điển hình tiên tiến, sáng kiến, kinh nghiệm hay để phổ biến, nhân rộng. Tranh thủ tối đa nguồn lực T.Ư; lồng ghép đồng bộ, chặt chẽ nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án, để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực thực hiện xây dựng KDC NTMKM và vườn mẫu...


 Thu Hiền

Các tin khác


Xã Lâm Sơn: Tập trung nguồn lực xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu

(HBĐT) - Năm 2017, xã Lâm Sơn (Lương Sơn) được công nhận đạt chuẩn NTM. Năm 2019 đạt chuẩn NTM nâng cao. Xác định đây là hành trình không có điểm kết thúc, từ khi đạt chuẩn NTM, xã tiếp tục duy trì các tiêu chí, phong trào thi đua để nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đạt xã NTM kiểu mẫu.

Huyện Lạc Thủy: Phát triển chăn nuôi an toàn, bền vững

(HBĐT) - Huyện Lạc Thủy xác định chăn nuôi giữ vị trí quan trọng đối với sự phát triển KT-XH của địa phương. Vì vậy, thời gian qua, huyện đã thực hiện nhiều giải pháp để chăn nuôi an toàn, bền vững nhằm nâng cao giá trị sản phẩm. Các trang trại, gia trại, hộ chăn nuôi có ý thức phòng, chống dịch bệnh gắn với bảo vệ môi trường.

Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp ước tăng 10,2%

(HBĐT) - Theo báo cáo đánh giá của UBND tỉnh, trong 9 tháng năm nay, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp của tỉnh ta ước tăng 10,2% so với bình quân cùng kỳ năm trước. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 31.700 tỷ đồng, tăng 7,64% so với cùng kỳ, thực hiện 73,71% kế hoạch năm.

Xây dựng hệ thống giao thông đồng bộ, kết nối

(HBĐT) - Giao thông đi trước mở đường để thúc đẩy phát triển KT - XH, với ý nghĩa đặc biệt quan trọng này, những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông. Đồng thời, ban hành nhiều cơ chế, chính sách để huy động và ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển giao thông theo hướng đồng bộ, kết nối. Các tuyến đường mới mở đã tạo ra sự bứt phá, là động lực phát triển kinh tế, đẩy mạnh giao thương trong và ngoài tỉnh.

Huyện Lạc Sơn: Thực hiện nhiều chính sách thúc đẩy, nâng cao vị thế của phụ nữ

(HBĐT) - Cùng với các giải pháp về phát triển KT-XH của địa phương, cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Lạc Sơn đã triển khai nhiều chính sách đối với phụ nữ về lao động, việc làm, chăm sóc sức khỏe, văn hóa - thể thao, gia đình, sự tham gia vào bộ máy lãnh đạo... Từ đó, tăng cường bình đẳng giới (BĐG) và có được kết quả nổi bật trong thực hiện các mục tiêu về quyền bình đẳng của phụ nữ.

Toàn tỉnh có 287 HTX nông nghiệp

(HBĐT) - Theo thống kê của Sở NN&PTNT, đến nay, toàn tỉnh có 287 HTX nông nghiệp, trong đó có 19 HTX ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Số HTX đủ tiêu chuẩn xếp loại là 206 HTX, gồm: 33 HTX xếp loại tốt, chiếm 16%; 68 HTX xếp loại khá, chiếm 33%; 91 HTX xếp loại trung bình, chiếm 44%; 14 HTX yếu, chiếm 7%. 81 HTX còn lại là các HTX ngừng hoạt động, mới thành lập chưa tiến hành xếp loại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục