(HBĐT) - Ngày 6/4, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 487/UBND-NC về phát động phong trào thi đua đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã (DN, HTX) năm 2021 với chủ đề: "Đoàn kết, sáng tạo, vượt qua khó khăn, khát vọng phát triển, đẩy mạnh SX-KD, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT – XH năm 2021".

Các phong trào thi đua tập trung vào những nhóm nội dung: Thi đua thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP, ngày 1/1/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển KT – XH và dự toán NSNN năm 2021, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1/1/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021.

Thi đua thực hiện "mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi và phát triển KT – XH theo Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 19/1/2021 của UBND tỉnh; có nhiều giải pháp thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Chính phủ; ưu tiên phát triển thanh toán thương mại điện tử, ứng dụng CNTT trong sản xuất, sẵn sàng thích ứng với thời kỳ Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Thi đua "Đẩy mạnh CCHC và nâng cao chất lượng công vụ”; thực hiện kỷ luật, kỷ cương, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong lề lối làm việc và thái độ phục vụ Nhân dân, DN của CB, CC, VC theo tinh thần Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 23/5/2014 của BTV Tỉnh ủy.

Thi đua đẩy mạnh phát triển công nghiệp và dịch vụ, du lịch, nâng cao chất lượng phát triển nông nghiệp gắn với XDNTM. Đặc biệt là triển khai có hiệu quả Quyết định số 1258/QĐ-TTg ngày 1/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình đến năm 2030.

Thi đua tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể trong DN, HTX vững mạnh.

 DN, HTX tổ chức các phong trào thi đua thường xuyên, chuyên đề gắn với việc thực hiện tốt nghĩa vụ nộp ngân sách đối với Nhà nước; thực hiện tốt chính sách đối với người lao động; phát huy sáng kiến, giải pháp, ứng dụng thành tựu KH – CN  vào sản xuất, quản lý kinh doanh, tích cực tham gia công tác an sinh, xã hội…

Những giải pháp chủ yếu được đề ra là: Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, ngành, người đứng đầu các DN, HTX trong tổ chức, thực hiện các phong trào thi đua tại đơn vị.

Hưởng ứng, thực hiện phong trào thi đua gắn với công tác bầu cử ĐBQH khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và các ngày lễ lớn trong năm.

Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của Nhân dân, DN, HTX để thực hiện các mục tiêu: Phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển nguồn nhân lực, phát triển cơ cấu ngành phù hợp và gắn với XDNTM, đô thị văn minh. Cải cách TTHC tạo thuận lợi cho DN, bảo đảm quyền kinh doanh, cơ hội kinh doanh của DN, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Chú trọng thành lập và tạo điều kiện cho các tổ chức đoàn thể quần chúng trong các DN, HTX làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, tham gia bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân viên, xã viên, người lao động, là nòng cốt tổ chức thực hiện các phong trào thi đua.

Các DN, HTX phát huy tính năng động, sáng tạo trong điều hành, sản xuất; khuyến khích áp dụng công nghệ cao, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, sử dụng nhiều lao động tại các địa bàn nông thôn. Chú trọng công tác cải thiện điều kiện làm việc, trang thiết bị bảo hộ lao động, đảm bảo ANTT, an toàn lao động...

H.N (TH)

Các tin khác


Năm 2020, các doanh nghiệp nộp phí bảo vệ môi trường trên 16,7 tỷ đồng

(HBĐT) - Cục Thuế tỉnh Hoà Bình vừa ban hành Thông báo số 1436/TB-CTHBI ngày 6/4/2021 về công khai phí bảo vệ môi trường (BVMT) đối với hoạt động khai thác khoáng sản năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, thực hiện Thông tư số 66/2016/TT-BTC, ngày 29/4/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2016/NĐ-CP ngày 19/2/2016 của Chính phủ về phí BVMT đối với khai thác khoáng sản.

Đặc sản tỏi tía Mai Châu

(HBĐT) - Với địa hình vùng núi cao, nhiệt độ không khí thấp và sương mù bao phủ ... xã Thành Sơn (Mai Châu) rất phù hợp để phát triển giống tỏi tía - một trong những giống tỏi đặc sản của Việt Nam. Tỏi tía đã được người dân trồng từ lâu đời tại xã vùng cao này và đã được Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ KH&CN chính thức cấp chứng nhận nhãn hiệu tập thể "Tỏi tía Mai Châu" vào tháng 12/2020. 

Lạc Sơn - điểm sáng thu hút đầu tư

(HBĐT) - Với sự huy động cả hệ thống chính trị tham gia tuyên truyền, vận động giải phóng mặt bằng (GPMB), tạo thuận lợi để các nhà đầu tư triển khai thực hiện các dự án, huyện Lạc Sơn trở thành điểm sáng thu hút đầu tư của tỉnh. Ngày càng có nhiều các doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh đến tìm hiểu, nghiên cứu và đầu tư trên địa bàn.

 Cần nguồn lực thực hiện sơ chế, bảo quản, tiêu thụ sản phẩm nông sản

(HBĐT) - Tỉnh ta có nhiều tiềm năng, lợi thế về sản xuất nông, lâm sản và thủy sản do có điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng đa dạng thích nghi. Thị trường tiêu thụ khá thuận lợi khi gần Thủ đô Hà Nội và các tỉnh đồng bằng, đặc biệt là Việt Nam tham gia hội nhập sâu vào các thị trường lớn trên thế giới theo các hiệp định thương mại đã ký kết.

Quản lý đất lúa - những vướng mắc cần tháo gỡ

(HBĐT) - Theo Nghị quyết (NQ) của Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016 - 2020 tỉnh Hòa Bình, tổng diện tích đất trồng lúa của tỉnh là 27.122 ha. Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh còn 30.988 ha đất trồng lúa các loại.

Nhẹ lướt trên đường Bình Thanh - Thung Nai - Suối Hoa

(HBĐT) - Tuyến đường 435 từ TP Hòa Bình đi xã Bình Thanh, Thung Nai (Cao Phong) - Suối Hoa (Tân Lạc), cơ bản hoàn thành, đi lại dễ dàng, thuận lợi đang mở ra cơ hội rất lớn cho phát triển du lịch hồ Hòa Bình và thúc đẩy kinh tế, thiện dân sinh trong khu vực.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục