(HBĐT) - Những năm qua, tỉnh ta luôn hoàn thành chỉ tiêu trên giao về công tác tuyển quân, bảo đảm đủ về số lượng, chất lượng, gắn công tác tuyển quân với tạo nguồn cán bộ cơ sở.Chất lượng tân binh của tỉnh được các đơn vị nhận quân đánh giá cao. Ảnh chụp tại Lễ giao nhận quân huyện Kim Bôi năm 2020.

Đồng chí Quách Đăng Phú, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: Năm 2020, trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19, thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính theo Nghị quyết số 830 của UBTVQH, tỉnh đã chuẩn bị chu đáo về mọi mặt cấp ủy, chính quyền các cấp, sự tham gia của các hệ thống chính trị đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ trong LLVT. Tân binh bảo đảm yêu cầu tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, trình độ văn hóa, sức khỏe. Kết quả: Có 4,5%  tân binh là đảng viên trẻ nhập ngũ và gần 20% thanh niên đã được bồi dưỡng đối tượng Đảng. Trên 71% có trình độ văn hóa cấp III trở lên; trên 80% thanh niên nhập ngũ có sức khỏe loại I, II và có tuổi đời từ 18 - 20. Đây là kết quả thực hiện nghiêm túc Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Công an nhân dân; Chỉ thị của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Ngày 6/11/2020, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 59-CT/TU ngày 30/1/2020 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ trong LLVT trên địa bàn tỉnh. Theo đó, phát huy được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Triển khai thực hiện đúng, đủ các bước trong quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ bảo đảm dân chủ, công khai, đúng quy định; hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, bảo đảm số lượng, chất lượng và đúng luật.   

Thành lập và kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp tỉnh, cấp huyện đủ số lượng, đúng thành phần quy định. Tổ chức địa điểm khám sức khoẻ phù hợp, phân công rõ trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân tham gia khám tuyển sức khoẻ nghĩa vụ quân sự bảo đảm chất lượng, kết luận chính xác và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện. Giao chỉ tiêu tuyển quân phù hợp với điều kiện của từng địa phương, đơn vị.

UBND tỉnh giao nhiệm vụ Bộ CHQS tỉnh là cơ quan thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh tham mưu soạn thảo các văn bản chỉ đạo công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm. Trực tiếp chỉ đạo Ban CHQS các huyện, thành phố tham mưu cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự cùng cấp đăng ký, quản lý chặt chẽ nguồn tuyển quân, sơ tuyển, khám sức khỏe, hoàn thiện, xét duyệt hồ sơ, tổ chức thâm nhập, chốt quân số, phát lệnh gọi nhập ngũ và các mặt bảo đảm cho buổi Lễ giao nhận quân theo đúng quy định của Bộ Quốc phòng.

Công an tỉnh phối hợp với Bộ CHQS tỉnh cùng các cấp, ngành, đoàn thể thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh triển khai đồng bộ các bước trong quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Sở Y tế chỉ đạo và phối hợp tham mưu cho UBND địa phương và đơn vị liên quan thành lập và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, có biện pháp cụ thể để đảm bảo an toàn cho công dân trong phòng chống dịch bệnh… UBND các huyện, thành phố tổ chức quán triệt nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; Tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, các Chỉ thị, Thông tư cho thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ và nhân dân trên địa bàn. Tổ chức động viên, thăm hỏi tặng quà, thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ và chuẩn bị địa điểm, vật chất cho buổi lễ giao, nhận quân. Thực hiện tốt công tác phát triển Đảng viên cho thanh niên trước khi nhập ngũ để nâng cao chất lượng chính trị lực lượng thường trực, lực lượng dự bị động viên. 

Các sở, ban, ngành, địa phương có trách nhiệm tổ chức quán triệt sâu sắc nội dung Chỉ thị số 59-CT/TU ngày 30/01/2020 của Tỉnh ủy và các quy định của pháp luật liên quan đến công  tác tuyển quân. Căn cứ kết quả hoàn thành nhiệm vụ công tác tuyển quân làm tiêu chí bình xét, đánh giá, phân loại chất lượng Đảng viên hàng năm. Biểu dương khen thưởng kịp thời những tổ chức Đảng, đảng viên gương mẫu, cá nhân đạt thành tích cao trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Kiên quyết xử lý những tổ chức, cá nhân lợi dụng chức trách, quyền hạn được giao gây nhũng nhiễu, tiêu cực trong tuyển quân và những công dân vi phạm pháp luật. 

L.C

Các tin khác


Xã Nhuận Trạch: Nhiều đổi mới trong công tác tư pháp - hộ tịch

(HBĐT) - Bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, cùng sự chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, nòng cốt là sự hướng dẫn, hỗ trợ tích cực của Phòng Tư pháp huyện trong công tác tư pháp - hộ tịch, UBND xã Nhuận Trạch (Lương Sơn) quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mặt hoạt động của công tác tư pháp, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhằm đưa các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật đi vào cuộc sống kịp thời, hiệu quả.

Phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản dịp giáp Tết: Cần nêu cao ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ

(HBĐT) - Mặc dù các cơ quan chức năng thường xuyên ban hành, phát thông báo về hành vi, thủ đoạn tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản (TCTS) đến khu dân cư, thôn, xóm. Tuy nhiên, tình hình tội phạm TCTS trên địa bàn tỉnh vẫn xảy ra nhiều, tính chất, thủ đoạn, diễn biến phức tạp, gây bức xúc trong Nhân dân. Đáng nói, tình hình tội phạm này vào thời điểm cuối năm càng có những diễn biến phức tạp.

Xử phạt Công ty TNHH MDF Hòa Bình 200 triệu đồng vi phạm quy định về xả thải ra môi trường

(HBĐT) - UBND tỉnh Hòa Bình đã ra Quyết định số 116 /QĐ-UBND, ngày 19/1/2021 xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH MDF Hòa Bình, xã Lạc Thịnh (Yên Thủy). 

Tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo trước, trong và sau bầu cử

(HBĐT) - Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 02/CT-TTg, ngày 14/1/2021 về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Nâng cao chất lượng xét xử, tranh tụng tại phiên tòa

(HBĐT) - Nhiều năm nay, Ban Cán sự Tòa án nhân dân tỉnh thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, đẩy nhanh giải quyết xét xử các loại án, trọng tâm là đổi mới việc tổ chức phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp (CCTP) theo hướng Hội đồng xét xử độc lập và tuân thủ theo pháp luật, thực hiện tốt nguyên tắc tranh trụng, tôn trọng quyền con người; Hội đồng xét xử phải thực hiện hết thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Bộ CHQS tỉnh tập huấn cán bộ năm 2021

(HBĐT) - Ngày 18/1, tại Trung đoàn 814, Bộ CHQS tỉnh tổ chức khai mạc lớp tập huấn cán bộ giai đoạn 1, năm 2021 cho gần 150 đồng chí là cán bộ chủ chốt và trợ lý huấn luyện chuyên trách các cơ quan, đơn vị.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục