(HBĐT) - Ngày 31/8, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh.Giáo viên trường Tiểu học Sông Đà (TP Hoà Bình) chuẩn bị đồ dùng học tập cho năm học mới 2021 -2022. 

Năm học 2021-2022, năm đầu tiên ngành Giáo dục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội (NQĐH) đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025; các Nghị quyết, Kết luận của Đảng, Quốc hội và các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD&ĐT, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về GD&ĐT; toàn ngành Giáo dục tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kép, vừa tích cực thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch (PCD) Covid-19 đang diễn biến phức tạp, bảo đảm an toàn trường học, vừa ra sức phấn đấu khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ năm học, đáp ứng yêu cầu đổi mới và bảo đảm chất lượng GD&ĐT. Là năm học tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, tập trung các nguồn lực thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa (SGK) giáo dục phổ thông (GDPT) bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng lộ trình và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 800/CT-BGDĐT, ngày 24/8/2021 của Bộ GD&ĐT về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021- 2022 ứng phó với dịch Covid-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng GD&ĐT. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

 - Sở GD&ĐT, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quy định về phân cấp quản lý, tổ chức triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 800/CT-BGDĐT, ngày 24/8/2021 của Bộ GD&ĐT và tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch năm học 2021-2022 linh hoạt, phù hợp với tình hình dịch Covid-19 tại địa phương. Trong đó, triển khai có hiệu quả các biện pháp về PCD Covid-19, phối hợp với ngành Y tế chủ động xây dựng các kịch bản, giải pháp ứng phó với tình huống dịch Covid-19 dự báo còn có thể kéo dài và diễn biến phức tạp, tận dụng tối đa thời gian tổ chức dạy học trực tiếp khi dịch bệnh được kiểm soát, trường hợp không thể tổ chức dạy học trực tiếp thì tổ chức dạy học trực tuyến để hoàn thành kế hoạch năm học, bảo đảm chất lượng giáo dục; không tổ chức dạy học trực tuyến đối với giáo dục mầm non (GDMN). Quan tâm công tác tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên các kỹ năng cần thiết để tiến hành dạy học trực tuyến; xây dựng nền tảng dạy và học trực tuyến dùng chung, hệ thống bài giảng chuẩn hóa, kho học liệu điện tử chia sẻ theo hướng tạo môi trường tương tác, tăng tính thích ứng và trải nghiệm đối với người học, tăng cường khả năng tự học cho học sinh, sinh viên (HS, SV); có chính sách hỗ trợ, miễn, giảm, giãn thời gian đóng học phí, hỗ trợ kịp thời sách giáo khoa đối với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng "lạm thu” đầu năm học. Chú trọng nâng cao chất lượng GDMN, GDPT, giáo dục thường xuyên. Tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, biện pháp nhằm nâng cao chất lượng GDPT, nâng cao kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT; thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 50-CT/TU, ngày 4/1/2019 của BTV Tỉnh ủy Hòa Bình về nâng cao chất lượng GDPT và Chỉ thị số 09-CT/TU, ngày 21/5/2021 của BTV Tỉnh ủy Hòa Bình về nâng cao chất lượng giáo dục trong các trường PTDTNT nhằm tạo nguồn nhân lực chất lượng cao là người dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025. Triển khai thực hiện Chương trình GDMN đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 51/2020/TT-BGDĐT, ngày 31/12/2020 và chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021-2025”; tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng DTTS giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025. Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi, chuẩn bị cho trẻ em 5 tuổi sẵn sàng vào học lớp 1; tăng cường quản lý, hỗ trợ nâng cao chất lượng nhóm, lớp độc lập, tư thục. Từng bước khắc phục tình trạng thiếu giáo viên mầm non. Tiếp tục triển khai Chương trình GDPT 2018 đối với lớp 2, lớp 6 bảo đảm chất lượng, hiệu quả; tiếp tục rà soát, bổ sung, bảo đảm đủ cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, lựa chọn và bố trí đủ giáo viên có kinh nghiệm triển khai chương trình, SGK mới để dạy lớp 2, lớp 6 trong năm học 2021- 2022. Chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai thực hiện Chương trình GDPT mới đối với lớp 3, lớp 7, lớp 10, môn Tin học và môn Ngoại ngữ bắt đầu triển khai đối với lớp 3 trong năm học 2022-2023; tổ chức lựa chọn SGK các môn học và hoạt động giáo dục lớp 3, lớp 7, lớp 10, biên soạn, thẩm định và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt tài liệu giáo dục địa phương theo lộ trình quy định. Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học, giáo dục THCS; quan tâm đến giáo dục dân tộc, đặc biệt là giáo dục của trường PTDTNT, phổ thông dân tộc bán trú, trường có học sinh bán trú. Bảo đảm cung cấp kịp thời SGK cho học sinh, kể cả học sinh khuyết tật thực hiện giáo dục hòa nhập, không để xảy ra tình trạng thiếu SGK đầu năm học. Tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Chỉ thị số 14/CT-TTg, ngày 25/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030 và Quyết định số 1373/QĐ-TTg, ngày 30/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”. Xây dựng kế hoạch về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong GDPT theo hướng mở; đổi mới nội dung, hình thức giáo dục hướng nghiệp gắn với thực tiễn phát triển KT-XH và nhu cầu của thị trường lao động; thực hiện kết hợp dạy văn hóa phổ thông với dạy nghề hiệu quả, đúng quy định.

 Triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Tăng cường công tác kiểm định chất lượng giáo dục; quan tâm nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở các cấp học. Khuyến khích triển khai cho trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng Anh, tiếp tục triển khai dạy tiếng Anh tự chọn cho học sinh lớp 1, lớp 2 ở các đơn vị có đủ điều kiện, mở rộng đối tượng học sinh học chương trình môn tiếng Anh hệ 10 năm để sẵn sàng thực hiện chương trình môn tiếng Anh mới theo lộ trình. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 87/KHUBND, ngày 21/6/2018 của UBND tỉnh về Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2025. Triển khai thực hiện hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp, việc làm cho học sinh, sinh viên; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cơ sở GD&ĐT; xây dựng văn hóa học đường; cung cấp, trau dồi các kỹ năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, kinh tế số cho HS, SV. Xây dựng các chỉ số để đánh giá chuẩn đầu ra cho HS, SV về đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và phát triển thể chất đối với từng cấp học. Đặc biệt quan tâm và có giải pháp để ổn định tâm lý, tư tưởng của học HS, SV bị tác động do tình hình dịch bệnh kéo dài; tăng cường phối hợp giữa nhà trường với gia đình trong việc quản lý, hỗ trợ học sinh, nhất là học sinh tiểu học trong việc học trực tuyến tại nhà. Triển khai hiệu quả công tác giáo dục thể chất và y tế trường học, bảo đảm an toàn trường học; xây dựng cơ sở dữ liệu về sức khỏe học đường. Nâng cao chất lượng công tác giáo dục quốc phòng, an ninh. Triển khai Kế hoạch thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS theo quy định tại Nghị định số 71/2020/NĐ-CP, ngày 30/6/2020 của Chính phủ; triển khai bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý, giảng dạy đáp ứng yêu cầu chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên các cấp học và thực hiện Chương trình GDPT 2018; tham mưu cấp có thẩm quyền bổ sung biên chế và tuyển dụng giáo viên, bảo đảm "có học sinh phải có giáo viên đứng lớp”. Có giải pháp phù hợp để hỗ trợ giáo viên, người lao động trong ngành Giáo dục bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhất là giáo viên, người lao động làm việc trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập. Tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tối thiểu bảo đảm thực hiện chương trình mới đối với lớp 1, lớp 2, lớp 6 và Chương trình GDPT 2018. Tiếp tục thực hiện Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình GDMN và GDPT giai đoạn 2017-2025; thực hiện lồng ghép có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 để đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học cho các cơ sở giáo dục. Tiếp tục đầu tư xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia; quan tâm chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới các tiêu chí ngành GD&ĐT phụ trách. Huy động các nguồn lực để đầu tư cho giáo dục và thực hiện hỗ trợ HS, SV có cha mẹ thuộc đối tượng là người lao động bị tạm hoãn hợp đồng, nghỉ việc không lương, ngừng việc, lao động mất việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động tự do, không để HS, SV nào vì điều kiện kinh tế mà không thể đến trường. Tăng cường phân cấp cho cơ sở, đi đối với việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong GD&ĐT, gắn với đổi mới công tác quản lý, đổi mới phương pháp dạy và học. Tăng cường công tác thông tin, truyền thông về các chủ trương, chính sách mới của ngành và kết quả triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT; tăng cường phối hợp, xử lý hiệu quả các vấn đề về truyền thông, nhất là các vấn đề xã hội quan tâm, bức xúc để xã hội, Nhân dân hiểu, chia sẻ, ủng hộ và đóng góp nhiều hơn cho ngành. Tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị; kịp thời khen thưởng, tôn vinh các tổ chức, cá nhân có sáng kiến, giải pháp, mô hình sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 còn có thể kéo dài.

- Các sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với Sở GD&ĐT, tạo điều kiện thuận lợi để ngành Giáo dục triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021-2022.

- Đề nghị MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên, tuyên truyền, vận động, cán bộ, công chức và Nhân dân trong tỉnh tích cực thực hiện Chỉ thị này.

- Giao Sở TT&TT chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí phối hợp chặt chẽ với Sở GD&ĐT, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị, trường học tăng cường công tác truyền thông về GD&ĐT. Yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị, trường học, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Giao Sở GD&ĐT theo dõi, đôn đốc và tổng hợp kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị, định kỳ hàng quý, 6 tháng báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

P.V (TH)

Các tin khác


Trường tiểu học Lý Tự Trọng: Duy trì thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19

(HBĐT) - Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và ngành giáo dục về tăng cường công tác phòng, chống dịch (PCD) Covid-19, trường tiểu học Lý Tự Trọng (TP Hòa Bình) đã, đang tiếp tục duy trì, thực hiện tốt các biện pháp PCD.

Thích ứng an toàn khi sinh viên trở lại học tập

Tình hình dịch Covid-19 đang từng bước được kiểm soát, nhiều trường đại học đã chuẩn bị các phương án cho sinh viên trở lại học tập trực tiếp tại giảng đường. Tuy nhiên, để hàng chục nghìn sinh viên mỗi trường từ khắp các địa phương đến giảng đường học trực tiếp vẫn còn nhiều vấn đề đặt ra.

TP Hồ Chí Minh: Nhiều trường cho phép sinh viên đến trường thực hành, thí nghiệm

Sau khi tình hình dịch COVID-19 dần được kiểm soát, TP Hồ Chí Minh thực hiện chủ trương nới lỏng giãn cách, một số trường đại học trên địa bàn đã có kế hoạch cho sinh viên trở lại trường học trực tiếp.

Các địa phương tổ chức dạy học ra sao với 4 cấp độ dịch ?

Theo Bộ GD-ĐT, địa bàn có cấp độ dịch Covid-19 ở mức độ 1 và 2 cần tổ chức cho học sinh học trực tiếp; cấp độ 3 có thể kết hợp cả 2 hình thức… Vậy, các địa phương nói gì về hướng dẫn này?

Phú Thọ tập trung phòng, chống Covid-19 trong trường học

Những ngày gần đây, trên địa bàn TP Việt Trì (Phú Thọ) phát hiện nhiều học sinh tại hai trường tiểu học và THCS Chu Hóa nhiễm Covid-19. Tỉnh Phú Thọ đã, đang triển khai nhiều giải pháp để hạn chế thấp nhất khả năng lây lan dịch trong các trường học trên địa bàn.

Huyện lương Sơn: Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

(HBĐT) - Thời gian qua, ngành GD&ĐT huyện Lương Sơn đã thực hiện hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học. Nhờ đó, quy mô trường học phát triển ổn định; cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo; công tác quản lý, dạy và học không ngừng sáng tạo, nâng cao... ngày càng đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục của địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục