Chân vừa bước khỏi lòng thung
Dáng ai thon thả viết rừng hay em
Nhấp nhô xanh tán lá mềm
Giọt mưa nhẹ bỗng trở nên mơ hồ
Mây buông nhẹ mát hơi mưa
Tiếng chim rừng cứ nhặt thưa phía nào
Em hay rừng hẹn tôi vào
Chưa vin lá thắm đã nao nao lòng
Rừng Cao Phong ngập một vùng
Tiếng em hay tiếng lá rừng ru đưa
Qua mùa rét đến mùa mưa
Cao Phong xanh biếc suối trưa êm đềm. 

 

                                                                            Trần Quốc Dũng

 


Các tin khác