Cháu của ông chập chững

Đẩy xe gỗ tập đi

Nào! Cầm tay cho vững

Có ông luôn đi kề

Bầy sẻ nâu ríu rít

Trời xanh đến bao la

Hàng cây biêng biếc gió

Cháu tha hồ ê... a...

Chim gỗ kêu lốc cốc

Nâng nhẹ bàn chân hoa

Miệng cháu cười chúm chím

Bước gần rồi bước xa...

Mai sau cháu khôn lớn

Vượt biển, lướt tầng mây

Vững vàng từng bước tiến

Bắt đầu từ hôm nay.

 

Hữu thông

Các tin khác

Không có hình ảnh