Đồng xanh mướt lúa thì con gái

 Gió đường cây rắc lá nghiêng vàng

 Tà áo mỏng sắc trời xanh nõn

 Em dịu dàng tươi nắng thu sang

 Đêm lúng liếng trăng mềm vạt cỏ

 Chú dế mèn réo rắt sương giăng

 Vườn lặng lẽ dâng hương ổi chín

 Tôi mơ màng nhấm nháp hơi trăng.

 

                      Hữu Thông

Các tin khác