Bao lần qua Quảng Trạch

Ta không quên ghé lại Vũng Chùa

Võ Đại tướng cùng Bác Hồ khai mở nước

Người về đây với giấc ngàn thu

Ngày lại ngày, dòng người thăm viếng

Nắng lửa, mưa phùn... hoa vẫn tươi

Núi Mũi Rồng sim, mua ngút ngát

Đảo Yến sang thu ríu rít chim trời

Mộ Người kia như mộ bao người

Đất mát, cỏ tươi, khí trời trong vắt

Đại tướng đang hòa vào trời đất

Thêm một lần máu thịt với quê hương!

Viếng thăm giây lát lại lên đường

Kẻ vào Nam, người ra đất Bắc

Đại tướng cứ bình tâm ngon giấc

Tấm gương soi trong suốt ở Vũng Chùa.

 

Đinh Đăng Lượng

Các tin khác