Kinh hoàng trận lũ lịch sử này

Lặp lại đã mười năm trước đây

Núi lở, nhà trôi, người mất tích

Hồ thủy điện nước dâng tràn đầy

Dân Đà Bắc, Tân Lạc, Kim Bôi…

Gồng mình chống chọi với "giặc trời”

Nhà tan, cửa nát, đời điêu đứng

Màn trời, chiếu đất, lệ tuôn rơi

Ôi! Thiên nhiên biến đổi, cảnh thương tâm

Đồng bào ta chia sẻ, khóc thầm

Ngọt bùi, cay đắng cùng đùm bọc

Lá lành đùm rách, nghĩa tình thâm

Cộng đồng gần xa, mỗi nẻo đường

Từ trong làng bản đến phố phường

Chung tay giúp tấm chăn, manh áo

Nơi mưa lũ vơi bớt đau thương.


                                     Hoàng Hữu Phàn (TTV)

Các tin khác