Các khoản đóng góp ở trường

Truyền thông nhắc nhở nhiều lần không thôi

Từ mầm non đến cấp hai

Khoản thu thỏa thuận ai người đặt ra

"Hỗ trợ bảo vệ liệt kê”

"Lao công hỗ trợ” cùng là "trực trưa”

"Tự nguyện” đóng góp đã ghi

"Cải tạo, sửa chữa cửa nhà, bếp ăn”

Những khoản "thu hộ” phụ huynh

"Đồ dùng bán trú” hay là "trò chơi”

"Đồ dùng học tập” người ơi!

Gần chục các khoản ai người liệt kê

Đánh máy in sẵn từng tờ

Phụ huynh được phát mang về nhớ cho

Gần hai triệu đóng cho cô

Ta nên quyết liệt thanh tra từng trường

Từ ở huyện đến ở phường

Nhiều nơi còn có cách làm "lạm thu”

Phòng ban, sở biết hay chưa

Lần lượt vào cuộc kiểm tra đi nào

Nhân dân bàn tán xôn xao

"Lạm thu” bức xúc ồn ào trong dân.

Lưu Đăng Hồng (TTV)

Các tin khác