Ngày hội đại đoàn kết toàn dân
Vui như Tết đến, đón xuân mới về
Tiếng chiêng vang khắp làng quê
Tiếng trống vọng cả bốn bề gần xa
Bà con làng, bản chúng ta
Cùng đi dự hội, nhà nhà báo công
Vụ hè cho chí vụ đông
Bội thu nông sản cam, bưởi, lúa, ngô
Trong chuồng từng đàn nái tơ
Xuất chuồng lợn thịt bây giờ ngàn cân
Xóa đi nghèo đói trong dân
Mỗi nhà đóng góp xứng phần công lao
Bản, làng ta rất tự hào
Gia đình văn hóa đạt cao tuyệt vời
Cùng vui tiếng hát yêu đời
Vang lên nhịp sống khắp nơi rộn ràng
Xóa đi tệ nạn tràn lan
Bạc bài, nghiện hút địa bàn quê ta
An ninh ổn định năm qua
Bình yên cuộc sống nhà nhà từng mong
Ta vui nay được báo công
Dâng lên Đảng - Bác thỏa lòng biết bao.

Mai Đại Xá

Các tin khác