Tinh thần Cách mạng tháng Mười

Trăm năm vẫn tỏa sáng ngời niềm tin

Lãnh tụ vĩ đại Lê nin

Đã cho nhân loại tự tin sức mình

Vùng lên, ta hãy vùng lên

Phá xiềng nô lệ, giành quyền tự do

Đưa dân tộc đến ấm no

Đất nước độc lập, tự do, hòa bình.

Xua đi vấn nạn đao binh

Xóa kiếp nô lệ bình minh cuộc đời

Hoan hô Cách mạng tháng Mười

ánh dương tỏa sáng khắp trời á - âu.

Nhân loại tiến bộ toàn cầu

Mãi ghi dấu ấn, khắc sâu một thời

Tinh thần Cách mạng tháng Mười

Ngôi sao rực sáng bầu trời Việt Nam.

 

Nguyễn Quốc Lập

(Phường Phương Lâm, TP Hòa Bình)

 

Các tin khác