Nếu ta có tình yêu
Mặt đất thơm hoa trái
Chim trời bay cao mãi
Giữa cuộc đời xanh trong
ơi màu xanh ước mong
ơi cánh rừng bát ngát
Cây vươn cao từng ngày
Có tình người tỏa mát.
Khi màu xanh héo hon
Cánh đồng thành xa mạc
Cánh rừng thành bãi cát
Chim thú sẽ chẳng còn
Tình yêu cho màu xanh
ước mơ niềm hy vọng
Có tình yêu con người
Trái đất mãi xanh tươi.


Trần Quốc Dũng


Các tin khác