Anh thương binh nhà bên đồi mơ

Năm ba vụ trồng ngô, trồng lúa

Mái nhà ngói đêm tiếng đàn, điệu múa

Hạnh phúc nồng nàn hơi ấm hương quê

ở làng bên trận lũ tràn về

Phăng phăng cuốn trâu, bò, gạo, thóc…

Thương làng bên mấy mùa khó nhọc

Nóc nhà nước cuốn tan hoang

Hết nghèo nhưng chưa thật giàu sang

Anh thương binh mang cả tháng lương tặng bạn

Có tình yêu xóm làng thấy mình thanh thản

Như cây xanh đâm lộc, nảy chồi

Mỗi con người biết chia sẻ ngọt bùi

Là hạt mưa thấm vào đất khát

Hàng cây héo đón dòng nước mát

Tiếp niềm vui vơi những buồn đau.

 

Trần Quốc Dũng

Các tin khác