Dù quê ở nơi đâu

 Giờ ở cùng phường, tổ

 Đi chung đường, chung ngõ

 Thành láng giềng của nhau

 Láng giềng ở bên kề

 Giữ điều ăn, nết ở

 Lúc tắt đèn, tối lửa

 Biết san sẻ, động viên

 Láng giềng làm ăn nên

 Chớ ghen ăn tức ở

 Biết nhân niềm vui lên

 Giúp nhau cùng vượt khó

 Vướng, rối gì lớn nhỏ

 Ngồi trao đổi cùng nhau

 Đừng để tích tụ lâu

 Chuyện bé thành chuyện lớn

 Giữ gìn tình đoàn kết

 Thì hòa thuận, ấm êm

 Sống có tình, có nghĩa

 Láng giềng thành anh em.

 

Hữu Thông

 

Các tin khác