Bất chợt gặp chùm hoa cỏ

Lơ thơ đơm nụ ven đường

Mới biết trời cao đã chắc

Chi bằng bông cỏ thơm hương

Bất chợt nghe làn gió thở

Rưng rưng dịu bớt đau buồn

Mới hiểu đời người ngắn ngủi

Sao không chăm chút yêu thương.

 

Hữu Thông

Các tin khác