Vẫn đi qua con đường ấy

Thuộc từng nhánh cỏ lơ thơ

Sao sáng nay hồn ngây ngất

Con đường xanh đến vu vơ?

Vẫn gặp em ngày đôi bận

Chào nhau một chút bâng quơ

Sao sáng nay lòng hồi hộp

Em cười tươi đến ngây thơ?

Thì ra... mùa xuân đã đến

Nắng mai giăng mắc tơ hồng

Tự trách mình vô tâm quá

Liệu xuân còn đợi tôi không?


Hữu Thông


Các tin khác