Ngày lại ngày làm quen với mạng
đọc báo điện tử (*) quê mình
cảm xúc trào dâng.
Những bản tin sớm, chiều phong phú
những phóng sự chắc tay
những tấm ảnh có hồn
những trang văn, thơ cuốn hút
tìm đọc say sưa.
Trang báo Đảng sáng niềm tin
Nông thôn mới tháng, năm đổi mới
cái đói, nghèo lần lượt ra đi
cái giàu đang nảy nở
Thành phố mở mang
đang vươn lên văn minh, giàu đẹp
quê hương đáng sống, đáng yêu.
Đọc tin nóng mà lòng day dứt
Vùng sâu, vùng xa còn nhiều vất vả
cần lắm những tấm lòng vàng!
Tham ô, tham những xói mòn niềm tin
cần chung tay mà chống!
Dẫu lắm trở trăn
dẫu nhiều bức xúc
ta bình tâm để tin, để yêu
Đất nước, quê hương.

(*) Báo Hòa Bình điện tử

Trần Quang Thạch

Các tin khác