Trời xanh rưng rức

Phả nắng chang chang
Ve sầu ấm ức
Kêu rung tán bàng
Xum xuê ngọn sấu
Bầy sẻ ríu ran
Gió trưa phết mực
Tím cành bằng lăng
Sân trường im ắng
Vắng bóng khăn quàng
Trống nằm thiêm thiếp
Đợi mùa thu sang.

 

Hữu Thông

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục