Thảnh thơi ngâm một vài câu
Gia đình hòa thuận đượm màu yêu thương
ông, bà tóc đã pha sương
Nhớ thời đánh giặc chiến trường đạn bom
Tuổi xuân hát đúm, tung còn
Nay vào tuổi hạc vẫn giòn nét xuân
Gái, trai con, cháu chuyên cần
Lớn ngoài đồng ruộng, bàn chân dãi dầu
Nhỏ đi học rỗi chăn trâu
Mỗi người một việc làm giàu quanh năm
Cả nhà vào hội đêm trăng
Cồng, chiêng rộn rã, chị Hằng cùng vui
Tháng, năm vun đắp ngọt bùi
Trong vườn, ngoài ngõ thơm mùi hương lan
Niềm vui dưới mái nhà sàn
Bốn mùa sung túc, tiếng đàn bay xa.

Trần Quang Thạch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác