(Tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Đỗ Mười)

Sau chiến tranh

Đất nước có những dòng sông

Phù sa thấm máu đào,

Cỏ xanh những ngôi mộ vùng châu thổ

Nôn nao cơn đói như con sóng vỗ bờ.

Đêm sau chiến tranh

Người yêu nước lại một lần khó ngủ

Núi, sông, trời, biển... đã về tay

Mà bát cơm trẻ nhỏ còn vơi

Mà áo mẹ dưới chiều mưa còn thêm mảnh vá...

Người đã về bên những dòng sông

Tóc bạc như những con sóng bạc,

Cùng những người anh em, đồng chí

Lại gọi sông thức giấc, sáng lòa dòng điện

Như than hồng đã ấp ủ vạn năm.

Những Đa Nhim, Sông Đà, Trị An...

Đã vượt qua núi non, đồng bằng

Đến từng nhà máy

Điện như dòng máu

Làm đỏ da, thắm thịt

Đất nước chuyển mình vươn xa…

Hôm nay

Người tóc bạc đã ngoài trăm tuổi

Nắng mùa thu vàng yên ả góc vườn

Người đã đi xa

Mà như thể

Trở về ngủ giấc ngàn thu cùng tiên tổ

Bên người, lại thao thức những dòng sông…


Bùi Việt Phương


Các tin khác