"Một miếng khi đói bằng gói khi no”

Chung tay, chung sức giúp cho người nghèo

Người người tiết kiệm chi tiêu

Đồng tiền, bát gạo ít nhiều đồng tâm

Giúp cho không đứt bữa ăn

Đêm đông rét buốt có chăn, có màn

Giúp cho lợp kín mái sàn

Vườn cây trĩu quả, cá đàn đầy ao

Đem cần câu cá ta trao

Giảm nghèo, xóa đói, biết bao nghĩa tình

"Bầu ơi thương lấy bí cùng

Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”

Giúp người hoàn cảnh khó khăn

Làng trên, xóm dưới xa gần sẻ chia.

Phạm Hồng Lân

Các tin khác