" Cán bộ là gốc...” (*) con ơi!

Trung thành với Đảng, nói lời tri ân

Việc gì có hại cho dân

Dù là rất nhỏ cũng cần tránh xa

Khó khăn cố gắng vượt qua

Luyện tài, rèn đức trên đà thành công

Bước đi chẳng ngại bão giông

Vượt qua thử thách còn trông đợi gì!

Bon chen, ích kỷ làm chi

Hoàn thành nhiệm vụ khắc ghi vào lòng

Hy sinh, phấn đấu, mẹ mong

Nâng cao năng lực gắng công hằng ngày

Vì dân, vì nước mê say

Lợi ích của Đảng tháng ngày chớ quên

Quan liêu, tham nhũng không nên

Kiệm, cần, liêm, chính mới bền dài lâu

Cái tâm con muốn làm giàu

Phải bằng lao động, cái đầu siêng năng

Con ơi ! Mẹ nhủ con rằng:

Tấm gương của Bác vầng trăng sáng ngời

Học, làm theo Bác suốt đời

Công ơn Đảng - Bác biển trời bao la.

(*) Lời Bác: Cán bộ là gốc của mọi công việc.

Trần Quang Thạch

Các tin khác