Gian nan từng trải chiến trường
Vượt đèo, lội suối đêm dầm sương
Xưa kia gian khổ nào có xá
Máu chảy, hy sinh vẫn coi thường
Về sống đời thường dù vất vả
Chịu thương, chịu khó chẳng kêu ca
Tìm tòi sáng tạo việc làm mới
Tạo dựng cơ đồ đất nở hoa
Nuôi đàn lợn béo cùng ngan, ngỗng
Vài chục đọ ong với đàn gà
Đồi cam chăm bón xum xuê quả
Đàn cá tung tăng lượn ao nhà
Đời cựu chiến binh mới đáng yêu
Dẫu nay tuổi đã về xế chiều
Vẫn viết tiếp bài ca dâng Bác
Anh lính Cụ Hồ, đẹp biết bao.

Đại Xá


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục