Nông dân xã Phú Lão chăm sóc cây màu

Nông dân xã Phú Lão chăm sóc cây màu

(HBĐT) - Những năm qua, Trạm khuyến nông - khuyến lâm huyện Lạc Thủy đã làm tốt chức năng cầu nối chuyển giao tiến bộ KHKT, hướng dẫn nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Đây là động lực quan trọng để phát triển kinh tế nông nghiệp trên địa bàn huyện.

Ông Bùi Công Trường, Trạm trưởng Trạm KN -KL cho biết: Lạc Thủy là huyện có địa bàn rộng, trình độ thâm canh của bà con nông dân còn thấp, đội ngũ cán bộ khuyến nông cơ sở ít. Để tạo điều kiện giúp nông dân ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất, đội ngũ cán bộ khuyến nông huyện Lạc Thủy đã phát huy vai trò trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, trạm đã tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến huyện tuyên truyền, vận động nông dân đưa các giống lúa có năng suất, chất lượng cao vào gieo trồng nhằm nâng cao giá trị thu nhập trên mỗi đơn vị diện tích đất canh tác; chuyển đổi  một số diện tích cấy lúa không ăn chắc sang trồng cây màu có giá trị kinh tế cao.

 

Để việc ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất đạt hiệu quả cao, trạm khuyến nông huyện Lạc Thủy đã phối kết hợp với trung tâm giống cây trồng tỉnh, Trung tâm KN -KL tỉnh phổ biến kỹ thuật chọn giống cây, con có năng suất chất lượng cao, cách phòng trừ dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm, các biện pháp chuyển dịch cơ cấu mùa vụ...giúp bà con nâng cao hiệu quả sản xuất. Đồng thời trạm đã tổ chức 37 lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ KHKT vào sản xuất cho gần 2.000 lượt người tham gia, trong đó 18 lớp tập huấn kỹ thuật thâm canh cây trồng và phòng trừ sâu bệnh cho lúa với 820 người tham dự, 12 lớp về kỹ thuật chăn nuôi... Ngoài ra, trạm còn tổ chức 6 đợt tham quan các mô hình chăn nuôi trồng trọt trong và ngoài huyện với 214 người tham gia; tổ chức 5 cuộc hội thảo với 307 người tham gia.

 

Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND huyện, chính quyền địa phương, sự phối kết hợp của các ban ngành đoàn thể, đội ngũ cán bộ khuyến nông huyện Lạc Thủy đã tích cực xây dựng các mô hình điểm ở mỗi xã về các giống cây con mới để nông dân học tập và từng bước nhân rộng mô hình. Trong năm 2007, Trạm KN -KL trực tiếp chỉ đạo và tổ chức thực hiện thành công 6 mô hình với nguồn kinh phí Tỉnh và TW hỗ trợ 187 triệu đồng thực hiện tại 12 điểm trình diễn với 286 hộ tham gia. Ngoài ra, Trạm tham gia chỉ đạo 12 mô hình bằng nguồn vốn của nông dân và các tổ chức khác với sự tham gia của 320 hộ. Các mô hình đều xây dựng phù hợp với chủ trương của huyện và của ngành nông nghiệp tập trung vào việc phát huy và nhân rộng diện tích, áp dụng những tiến bộ kỹ thuật có hiệu quả đã được khẳng định từ những năm trước; đồng thời chuyển giao kỹ thuật mới phù hợp với điều kiện từng địa phương. Một số mô hình thành công và có tính lan rộng như mô hình nuôi gà an toàn sinh học thực hiện ở 2 xã Phú Thành và Đồng Tâm qui mô 2000 con gà lương phượng với 9 hộ tham gia; mô hình cải tiến đàn bò vàng bằng phương pháp phối giống trực tiếp thực hiện tại 2 xã Liên Hòa và An Bình với 3 điểm trình diễn, 3 bò đực lai sind với 120 bò cái địa phương của 120 hộ tham gia; mô hình trồng thâm canh cỏ voi thực hiện tại xã Đồng Tâm qui mô 2 ha với 9 hộ tham gia; mô hình trồng rừng thâm canh giống keo tai tượng giống mới thực hiện tại 2 xã An Lạc và Liên Hòa qui mô 20 ha với 29 hộ tham gia; mô hình trồng rau an toàn thực hiện tại 2 xã Đồng Tâm và Phú Lão qui mô 5 ha với 50 hộ tham gia...

 

Các mô hình trình diễn thành công ở Lạc Thủy về trồng trọt, chăn nuôi đã và đang được nhân rộng trên địa bàn huyện, làm tăng giá trị thu nhập trên mỗi đơn vị diện tích đất canh tác và tăng thu nhập cho hộ. Ngoài ra, một số mô hình nông dân tự làm như mô hình vườn ươm giống ớt cay xuất khẩu, mô hình trồng tre Trung Quốc lấy măng, mô hình gieo đậu tương đông trên đất 2 lúa, mô hình trồng bí xanh, mô hình nuôi gà thả vườn, mô hình ủ chua thức ăn thô xanh cho gia súc...Những mô hình này đều thành công và khẳng định được tính bền vững của sản xuất.

 

Hiệu quả từ các mô hình khuyến nông ở Lạc Thủy đã khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai và lao động ở địa phương, tạo ra sự chuyển biến về nhận thức của nông dân trong việc chuyển đổi cơ cấu mùa vụ góp phần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hoá đã và đang tạo bước tiến mới trong phát triển kinh tế xã hội của Lạc Thủy.

                                                               

 

                                                                Đinh Thắng

 

Các tin khác

Không có hình ảnh
Không có hình ảnh
Không có hình ảnh
Không có hình ảnh

Tháng 8, sản lượng cá thu hoạch ước đạt 337 tấn

(HBĐT) - Theo số liệu của Sở NN&PTNT, toàn tỉnh hiện có 2.681 ha nuôi thủy sản trong ao, hồ nhỏ; 3.726 lồng cá; 28 trang trại và hợp tác xã nuôi trồng thủy sản (có 8 cơ sở nuôi chuyên thủy sản, 20 cơ sở kết hợp nuôi thủy sản). Trong tháng 8, sản lượng cá thu hoạch trên toàn tỉnh ước đạt 337 tấn.

Trên 10 tỷ đồng hỗ trợ phát triển cá lồng bè hồ Hòa Bình

(HBĐT) - Thực hiện Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh về thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển nuôi cá lồng vùng hồ thủy điện Hòa Bình giai đoạn 2015-2020, đến nay, tỉnh đã hỗ trợ 558 lồng cá với kinh phí 10,18 tỷ đồng.

Tổ chức Hội thi cán bộ cơ sở giỏi về tham gia đảm bảo ANTT phục vụ xây dựng nông thôn mới

(HBĐT) - Huyện Lương Sơn vừa tổ chức hội thi cán bộ cơ sở giỏi về tham gia đảm bảo ANTT phục vụ xây dựng nông thôn mới.

Bạn Cần Biết: Các phương pháp nhân giống phổ biến với cam, quýt và các dòng cây có múi

(HBĐT) - Gieo hạt: Là phương pháp lấy hạt giống cho nảy mầm thành cây con. Nhân giống theo phương pháp này có ưu điểm vận chuyển và bảo quản hạt giống dễ dàng, cây con có bộ rễ khỏe, ăn sâu xuống đất. Nhược điểm là cây con mọc từ hạt thường biến dị, không giữ được phẩm cấp cây mẹ. Thời kỳ kiến thiết cơ bản dài, lâu cho ra quả.

Ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016 - 2020

(HBĐT) - UBND tỉnh vừa có Quyết định số 816/QĐ-UBND ngày 19/5/ 2017 về việc ban hành bộ tiêu chí xã NTM tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016 - 2020. Theo Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/ 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM giai đoạn 2016 - 2020 gồm 19 tiêu chí với 49 chỉ tiêu, trong đó có 13 tiêu chí cứng (gồm 36 chỉ tiêu). Còn lại 6 tiêu chí NTM mềm (gồm 13 chỉ tiêu) được Thủ tướng Chính phủ giao cho các tỉnh tự xây dựng theo đặc thù của tỉnh, gồm: tiêu chí số 2 về giao thông có 4 chỉ tiêu; tiêu chí số 3 về thủy lợi có 1 chỉ tiêu; tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa có 2 chỉ tiêu; tiêu chí số 7 về hạ tầng thương mại có 1 chỉ tiêu; tiêu chí số 8 về thông tin và truyền thông có 4 chỉ tiêu và tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm có 1 chỉ tiêu.

Huyện Lương Sơn: 6 xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới

(HBĐT) - Năm 2016 tổng nguồn lực huy động để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM của huyện Lương Sơn ước khoảng 108.703 triệu đồng, trong đó, vốn ngân sách T.ư hỗ trợ trực tiếp cho chương trình 26.903 triệu đồng; vốn ngân sách huyện, xã 17.500 triệu đồng; vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án 5.600 triệu đồng; vốn huy động từ doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế 7.300 triệu đồng; vốn tín dụng 45.200 triệu đồng; vốn huy động đóng góp của cộng đồng dân cư 6.200 triệu đồng.