(HBĐT) - Thực hiện công tác rà soát phân định xã, thôn vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025, qua rà soát trên địa bàn tỉnh xác định có 145/151 xã, phường, thị trấn vùng DTTS và miền núi; 60 xã thuộc khu vực III, 13 xã, phường, thị trấn khu vực II, 72 xã, phường, thị trấn khu vực I; 74 thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng DTTS và miền núi thuộc 22 xã khu vực II và khu vực I; 8 thôn, xóm, tổ dân phố vùng DTTS và miền núi (thuộc 4 xã, phường, thị trấn không đạt tiêu chí là xã vùng DTTS và miền núi.Hạ tầng giao thông xóm Cáp, xã Bình Thanh (Cao Phong) được quan tâm đầu tư, tạo thuận lợi cho Nhân dân đi lại, giao thương hàng hóa.-kèm bài

Trên cơ sở rà soát, việc thực hiện các chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển KT-XH vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2017-2020 tiếp tục được quan tâm thực hiện.

Trong đó, triển khai Chương trình 135, kế hoạch năm 2020, tổng nguồn vốn được T.Ư phân bổ là 166.111 triệu đồng, gồm, vốn đầu tư 118.059 triệu đồng; vốn sự nghiệp 48.052 triệu đồng thực hiện duy tu, bảo dưỡng công trình hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình, nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở. Ban Dân tộc tỉnh đã ban hành các văn bản hướng dẫn, triển khai thực hiện như: Văn bản số 261, ngày 30/3/2020 về việc triển khai thực hiện vốn đầu tư cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình 135 kế hoạch năm 2020; Văn bản số 406, ngày 27/4/2020 về việc triển khai thực hiện nguồn vốn sự nghiệp Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2020; Văn bản số 614, ngày 19/6/2020 về việc tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân và tăng cường công tác quản lý Nhà nước, nâng cao hiệu quả đầu tư các nguồn vốn Chương trình 135 thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững năm 2020. Kết quả 9 tháng năm nay, UBND các huyện, thành phố đã phê duyệt thực hiện phân bổ nguồn vốn chi tiết cho chủ đầu tư (UBND các xã) đang tổ chức triển khai thực hiện, ước thực hiện đến hết 30/9/2020 giải ngân đạt 80% kế hoạch, đến 31/12/2020 giải ngân hoàn thành 100% kế hoạch giao.

Thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển KT-XH vùng DTTS và miền núi theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tổng nguồn vốn được T.Ư phân bổ là 24.916 triệu đồng (vốn sự nghiệp 1.200 triệu đồng, vốn đầu tư 17.716 triệu đồng, vốn vay tín dụng 6.000 triệu đồng) hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và vốn vay tín dụng. Theo đó, hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho các hộ DTTS nghèo, hộ nghèo ở xã khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn tổng số 800 hộ, kinh phí 1.200 triệu đồng, tại Quyết định số 843, ngày 15/4/2020 của UBND tỉnh phân bổ chi tiết cho các huyện thực hiện. UBND các huyện đã phê duyệt danh sách hộ hưởng lợi và phương thức thực hiện hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán đối với vốn sự nghiệp. Ước thực hiện đến 30/9/2020 giải ngân đạt 100% kế hoạch giao.

Công tác đầu tư xây dựng công trình tại các điểm dự án định canh định cư tập trung được đẩy mạnh thực hiện. Theo Quyết định số 2789, ngày 10/12/2019 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2020, tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng công trình là 17.716 triệu đồng, được giao tại các dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt dự toán, đề cương nhiệm vụ khảo sát thiết kế các công trình, ước thực hiện đến 30/9/2020 giải ngân đạt 70% kế hoạch, phấn đấu đến 31/12/2020 hoàn thành 100% kế hoạch giao.

Những năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội từ Ngân hàng CSXH được triển khai kịp thời, có hiệu quả, giúp đồng bào DTTS tại vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn nhanh chóng tiếp cận được nguồn vốn tín dụng chính sách để đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi, tạo việc làm, ổn định đời sống, vươn lên thoát nghèo, góp phần giảm nghèo bền vững. Theo kế hoạch, năm 2020, tổng vốn vay tín dụng chính sách là 6.000 triệu đồng. Đến 31/7/2020 đã thực hiện giải ngân 5.787 triệu đồng, đạt 96,45% kế hoạch, còn lại 213 triệu đồng đang triển khai thực hiện, ước thực hiện đến 30/9/2020 đạt 100% kế hoạch giao.

Bên cạnh đó, thực hiện Đề án tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS theo Quyết định số 2214/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nguồn vốn viện trợ ODA không hoàn lại của Chính phủ AiLen được T.Ư phân bổ  20.900 triệu đồng, đầu tư dự án cho các xã đặc biệt khó khăn thuộc diện đầu tư Chương trình 135, đầu tư cho 21 công trình trên địa bàn 20 xã của 6 huyện: Tân Lạc, Lạc Sơn, Đà Bắc, Kim Bôi, Yên Thủy, Mai Châu. Ban Dân tộc làm chủ đầu tư 6/21 công trình, UBND xã làm chủ đầu tư 15/21 công trình. Kết quả, 21/21 công trình đã xây dựng hoàn thành và nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng, giá trị giải ngân ước đến 30/9/2020 đạt 100% kế hoạch giao. Đối với Đề án đầu tư, hỗ trợ 36 thôn, bản khó khăn nhất tỉnh với nguồn ngân sách tỉnh 10.000 triệu đồng. Dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt dự toán, đề cương nhiệm vụ khảo sát, thiết kế các công trình, ước thực hiện đến 30/9/2020 giải ngân đạt 70% kế hoạch, đến 31/12/2020 hoàn thành 100% kế hoạch giao.

Với sự quan tâm đến công tác dân tộc và thực hiện các chính sách dân tộc đối với vùng đồng bào DTTS, các chương trình, dự án, chính sách công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh được triển khai bám sát những mục tiêu về giảm nghèo bền vững và chương trình xây dựng NTM, nhằm đẩy mạnh phát triển KT-XH, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện, nâng cao đời sống đồng bào DTTS. Qua đó, góp phần ổn định tình hình vùng đồng bào DTTS trong tỉnh, tạo sự tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.


V.H

Các tin khác


Rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh, đoàn viên

(HBĐT) - Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong trường học, thời gian qua, 100% Đoàn trường trên địa bàn tỉnh đã tích cực triển khai các chương trình rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng thực hành xã hội, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), học sinh, sinh viên tham gia.

May túi xuất khẩu - hướng đi mới giải quyết việc làm cho lao động nông thôn

(HBĐT) - Được đi làm gần nhà, công việc không quá vất vả lại tranh thủ làm lúc nông nhàn, có mức lương ổn định là điều bất kỳ lao động nữ nông thôn nào cũng mong muốn. Với nhiều lao động nữ đang sống ở các xã: Đông Bắc, Bình Sơn, Kim Bôi, Xuân Thủy, Nam Thượng, Vĩnh Đồng của huyện Kim Bôi, hay các xã: Ngọc Mỹ (Tân Lạc), Vũ Bình (Lạc Sơn), Phú Thành (Lạc Thủy), mong ước ấy đã trở thành hiện thực từ khi Công ty TNHH MTV Hùng Như Kim Bôi đầu tư mở xưởng may gia công túi xách siêu thị tại địa phương.

Bộ LĐTBXH đề xuất Chính phủ cấp bổ sung 6.500 tấn gạo cho 4 tỉnh miền Trung

Trước những thiệt hại nặng nề do lũ lụt gây ra đối với các tỉnh miền Trung, để bảo đảm đời sống cấp bách của nhân dân, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) vừa trình Thủ tướng Chính phủ cấp bổ sung 6.500 tấn gạo cho các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế và Quảng Nam.

Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh ủng hộ đồng bào miền Trung 10,686 triệu đồng

(HBĐT) - Trước thông tin về đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt trong thời gian qua, hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai của UB MTTQ tỉnh, ngày 26/10, CLB Hưu trí tỉnh đã kêu gọi, vận động hội viên ủng hộ, đóng góp được 10,686 triệu đồng.

Hội đồng đội tỉnh phát động Chương trình 2.000 đồng san sẻ yêu thương cùng thiếu nhi miền Trung

(HBĐT) - Sáng 26/10, tại trường TH&THCS Cửu Long, Hội đồng đội tỉnh phối hợp Hội đồng đội huyện Lương Sơn tổ chức Lễ phát động Chương trình 2.000 đồng san sẻ yêu thương cùng thiếu nhi miền Trung vượt qua khó khăn do thiên tai, bão lũ gây ra.

Trên 1 tỷ đồng ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ

(HBĐT) - Hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ của UB MTTQ tỉnh, các tập thể, cá nhân trên địa bàn tỉnh đã chung tay ủng hộ. Tính đến ngày 26/10 có 16 tập thể, 1 cá nhân ủng hộ thông qua Quỹ cứu trợ UB MTTQ tỉnh với tổng số tiền 1,082,545 nghìn đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục