Ứng cử viên Sùng A Chênh, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Mai ChâuĐược UBMTTQ tỉnh hiệp thương, giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại Đơn vị bầu cử số 13 huyện Mai Châu, đối với tôi đây là niềm vinh dự to lớn, song cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề vì mang trên mình trọng trách đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân; đại diện cho quyền làm chủ của Nhân dân trong việc xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, thực sự của dân, do dân và vì dân.

Nhận thức sâu sắc yêu cầu của thực tiễn và nhiệm vụ của người đại biểu HĐND, bản thân tôi xác định rõ trách nhiệm của mình. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ luôn bám sát nhiệm vụ, quyền hạn để hoàn thành tốt nhiệm vụ của người cán bộ trên cương vị công tác và nhiệm vụ của người đại biểu HĐND tỉnh. Trong đó, tôi sẽ luôn gần gũi, giữ mối liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân; lắng nghe, thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của Nhân dân; tiếp thu, phản ánh trung thực với HĐND, mạnh dạn đề đạt các ý kiến tại các kỳ họp về những vấn đề cử tri quan tâm. Đề đạt với cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết và đôn đốc, thẽo dõi, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri theo trách nhiệm của người đại biểu HĐND.

Với trách nhiệm của mình trên cương vị, nhiệm vụ được giao, tôi sẽ thường xuyên nắm bắt thực trạng tình hình nông nghiệp, nông thôn, nông dân; những băn khoăn, trăn trở, bức xúc của người nông dân; những vấn đề bất cập hoặt chưa phù hợp trong thực hiện một số cơ chế, chính sách để báo cáo với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết khi phát hiện các biểu hiện vi phạm pháp luật về quyền, lợi ích chính đáng của Nhân dân.

Với vai trò của mình, tôi sẽ tranh thủ sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền các cấp phối hợp với các tổ chức tín dụng mở rộng các nguồn vốn, tăng cường quỹ hỗ trợ nông dân các cấp cho các hộ hội viên Hội Nông dân có nhu cầu vay; tăng cường phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ tổ chức các hoạt động dịch vụ, nhất là cung ứng phân bón, thức ăn chăn nuôi, chế phẩm sinh học đảm bảo chất lượng; tổ chức hướng dẫn, tập huấn, ứng dụng, chuyển giao KHKT, công nghệ mới để nâng cao kiến thức, kỹ năng sản xuất cho nông dân. Tổ chức và phối hợp tổ chức các hoạt động dạy nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm mới cho nông dân; phối hợp tìm giải pháp đầu ra cho nông sản, làm cầu nối để các doanh nghiệp có năng lực phối hợp với nông dân trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; xây dựng các mô hình kinh tế tập thể theo Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh, huyện gắn với dạy nghề nông nghiệp; đẩy mạnh tuyên truyền cho cán bộ, hội viên Hội Nông dân tham gia tích cực vào xây dựng NTM gắn với thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; từng bước khắc phục tình trạng làm ăn nhỏ lẻ, manh mún, xây dựng các trang trại, gia trại, các vùng chuyên canh sản xuất lớn; ứng dụng KHKT hiện đại, tiên tiến nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm đủ sức cạnh tranh trong thị trường hội nhập. Tham mưu xây dựng các cơ chế, chính sách mới nhằm đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM và nâng cao đời sống người dân; tham mưu cơ chế hỗ trợ, quan tâm đến các đối tượng thuộc diện gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Luôn giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; không ngừng học tập, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Là người con của quê hương, tôi luôn nghĩ về quê hương, luôn mong muốn được đóng góp những gì có ích để xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Nếu được cử tri tín nhiệm bỏ phiếu bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ tích cực đề xuất với cơ quan có thẩm quyền giải quyết những nguyện vọng chính đáng của cử tri.

Ứng cử viên Nguyễn Hữu Chương, Uỷ viên TT HĐND tỉnh, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnhTại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XVI, tôi được bầu là Ủy viên TT HĐND tỉnh. Sau một nhiệm kỳ tham gia đại biểu HĐND tỉnh, bản thân tôi đã phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và có nhiều đóng góp tích cực vào các chương trình, hoạt động của HĐND tỉnh.

Để chuẩn bị cho cuộc bầu cử HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi tiếp tục được Thường trực HĐND tỉnh, UB MTTQ tỉnh giới thiệu tiếp tục ứng cử đại biểu HĐND tỉnh. Tôi xác định đây là vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm trước Đảng và Nhân dân. Với kinh nghiệm gần 40 năm công tác, trong đó có 20 năm tham gia hoạt động của Quốc hội và HĐND, trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND tỉnh lần XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, nếu tiếp tục được cử tri tin tưởng bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, phát huy kinh nghiệm công tác, phấn dấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử.

Tăng cường tiếp xúc, lắng nghe ý kiến của cử tri. Tiếp thu và phản ánh đến diễn đàn hoạt động của HĐND tỉnh, chủ động, tích cực tham gia ý kiến trong việc xây dựng cơ chế, chính sách và quyết định những vấn đề quan trọng của tỉnh. Đóng góp công sức nhỏ bé của mình vào việc chăm lo, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.

Với vị trí công tác của mình, tôi sẽ chủ động đóng góp, xây dựng mối quan hệ giữa huyện với các cơ quan của Quốc hội, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh và cơ quan của tỉnh nhằm truyền tải, giúp huyện tiếp cận với các chủ trương, chính sách phát triển KT-XH; tham mưu, đề xuất giải pháp để hoạt động của HĐND tỉnh ngày một hiệu quả, đáp ứng sự mong mỏi của cử tri và Nhân dân.

Ứng cử viên Vì Thị Dung, Ủy viên BCH Hội Nông dân xã, cán bộ Thú y viên xã Mai Hịch (Mai Châu)Bản thân tôi rất phấn khởi và vinh dự được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng thời được Ủy ban Bầu cử tỉnh phân bổ về ứng cử tại huyện Mai Châu.

Được tham gia ứng cử lần này, đối với bản thân tôi là một vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề. Thế nên, dù trúng cử hay không trúng cử đại biểu HĐND tỉnh, tôi cũng cố gắng cống hiến hết khả năng của mình cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của quê hương.

Nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm, lựa chọn bầu làm dại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, tôi sẽ phát huy hết khả năng, năng lực, sở trường và kinh nghiệm công tác để làm thật tốt vai trò của người đại biểu dân cử. Dành nhiều thời gian để gặp gỡ, tiếp xúc cử tri để hiểu rõ hơn cuộc sống thực tế của cử tri và Nhân dân; luôn lắng nghe và tập hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và Nhân dân để đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền về những yêu cầu mà cử tri và Nhân dân quan tâm. Trong đó, chú trọng tới công tác giảm nghèo, an sinh xã hội thông qua các hoạt động giám sát và chất vấn tại các kỳ họp.

Không ngừng phấn đấu, rèn luyện đạo đức, phẩm chất, lối sống trong sạch, kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, gắn bó mật thiết với Nhân dân; nâng cao tính tiền phong gương mẫu, tích cực vận động Nhân dân, gia đình thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phấn đấu, nỗ lực làm việc bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Ứng cử viên Đinh Đức Lân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Mai Châu Rất vinh dự cho cá nhân tôi được các cơ quan, cấp ủy Đảng, chính quyền nơi công tác và nơi cư trú cùng UB MTTQ tỉnh hiệp thương, giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Với tư cách là một ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, tôi vô cùng xúc động trước tình cảm, sự tin tưởng của cán bộ và các tầng lớp Nhân dân trong huyện đã dành cho tôi. Đây là niềm vinh dự và cũng là trách nhiệm lớn đối với bản thân tôi. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND tỉnh, bản thân tôi sẽ tiếp tục cố gắng, nỗ lực nhiều hơn nữa để đóng góp sức lực, trí tuệ, kinh nghiệm của mình vào sự phát triển chung của tỉnh. Đặc biệt là sự phát triển của huyện Mai Châu. Để đạt được mục tiêu đó, tôi nguyện sẽ tiếp tục rèn luyện, học tập, tu dưỡng về phẩm chất đạo đức và năng lực công tác để luôn luôn hoàn thành nhiệm vụ công tác hiện tại của bản thân, luôn tham gia tích cực, hiệu quả nhiệm vụ là đại biểu HĐND và các nhiệm vụ quan trọng khác.

Thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu HĐND. Thông qua các kỳ họp HĐND, cùng với các đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ tích cực tham gia ý kiến thảo luận vào các quyết nghị quan trọng có tác động đến sự phát triển KT-XH của tỉnh cả trước mắt và lâu dài. Đồng thời đề xuất một số giải pháp về phát triển kinh tế của tỉnh trong mối quan hệ giữa phát triển bền vững và đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường. Trong đó, chú trọng đến những vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách để thực hiện tốt các kế hoạch sử dụng đất, thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư để thực hiện các dự án trên địa bàn; vấn đề liên quan đến xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, tạo sự phát triển đồng đều giữa các vùng của tỉnh, nhất là vùng cao, vùng có lợi thế về nông, lâm nghiệp, du lịch như huyện Mai Châu; ưu tiên phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp gắn với du lịch – dịch vụ cùng với vấn đề bảo vệ môi trường, giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo, an sinh xã hội; công tác dân tộc, tôn giáo, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, phòng, chống dịch bệnh; tăng cường CCHC, phòng chống tham nhũng, lãng phí; chú trọng giữ gìn ANTT, công tác QP – QSĐP... từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Luôn gần gũi, gắn bó, liên hệ mật thiết với cử tri, thực sự là cầu nối giữa cử tri với HĐND tỉnh. Tiếp thu đúng, đầy đủ các chủ trương, nghị quyết của HĐND tỉnh để phổ biến, truyền đạt, tổ chức triển khai và vận động cử tri thực hiện có hiệu quả tốt, dành thời gian thích hợp dự các kỳ họp của HĐND địa phương nơi ứng cử; tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp HĐND tỉnh; lắng nghe, tập hợp đúng, đầy đủ các ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri để phản ánh đến HĐND tỉnh cũng như các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để xem xét, giải quyết kịp thời.

Tích cực tham gia giám sát các hoạt động của cơ quan Nhà nước trong việc quản lý, điều hành. Nhất là việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND và giải quyết kịp thời những nguyện vọng chính đáng của cử tri, những vấn đề trọng tâm, nổi cộm được đại biểu và cử tri quan tâm, mang lại kết quả thiết thực.

Ứng cử viên Lê Xuân Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnhTôi rất phấn khởi và vinh dự được UB MTTQ tỉnh hiệp thương giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại huyện Mai Châu. Đây cũng là địa bàn hiện nay tôi đang được Ban thường vụ Tỉnh ủy phân công phụ trách.

Được tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh tại đơn vị bầu cử huyện Mai Châu, đối với tôi là niềm vinh dự, tự hào nhưng cũng là một trọng trách lớn. Với vai trò là đại biểu HĐND tỉnh sẽ giúp tôi có điều kiện thuận lợi hơn trong việc thực hiện vai trò chức trách, nhiệm vụ của mình. Đặc biệt, là trong lĩnh vực đảm bảo ANTT, góp phần phát triển KT-XH địa phương. Đồng thời đề xuất, kiến nghị giải quyết những vấn đề, lĩnh vực mà cử tri và Nhân dân quan tâm.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi sẽ tập trung thực hiện nghiêm túc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của người đại biểu HĐND tỉnh. Giữ mối liên hệ chặt chẽ với đồng bào, cử tri và Nhân dân. Dành nhiều thời gian đi sâu, đi sát cơ sở, gặp gỡ, tiếp xúc cử tri và Nhân dân để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, lắng nghe ý kiến Nhân dân và phản ánh một cách trung thực, thẳng thắn, khách quan đến HĐND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền giải quyết giải quyết những vấn đề mà cử tri quan tâm. Thông tin kịp thời những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần tăng sự đồng thuận và niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị.

Cùng với các đại biểu HĐND tỉnh tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện pháp luật, quyết định các vấn đề quan trọng của tỉnh. Nhất là các vấn đề liên quan đến đời sống, chính sách phát triển KT-XH. Trong đó, có chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, người có hoàn cảnh ĐBKK; các vấn đề liên quan đến xây dựng NTM, chính sách an ninh quốc phòng, vấn đề chăm lo cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân...

Đối với huyện Mai Châu, với cương vị là Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy phụ trách hiện nay, tôi sẽ cùng tập thể Huyện ủy, HĐND, UBND huyện lãnh đạo xây dựng chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội bền vững. Cá nhân tôi sẽ chủ động nắm tình hình, kêu gọi những doanh nghiệp, nhà đầu tư có tiềm năng, chiến lược, có nguồn tài chính dồi dào để đề xuất với tỉnh vận động, kêu gọi đầu tư phát triển du lịch, dịch vụ kết hợp với bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; nâng cấp kết cấu hạ tầng giao thông, hạn chế không để gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe cộng đồng dân cư.

Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thúc đẩy CCHC nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, phục vụ nhu cầu của người dân. Nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân thông qua việc thực hiện các chương trình xây dựng NTM, thực hiện chính sách xóa đói, giảm nghèo, nâng cao chất lượng y tế, giáo dục, các chính sách về an sinh xã hội, kêu gọi các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm giúp đỡ các gia đình chính sách, người già neo đơn có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh nói chung và trên địa bàn huyện nói riêng. Đặc biệt, tôi sẽ dành sự quan tâm nhiều hơn đến công tác đảm bảo ANTT, phòng, chống các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật gắn liền với việc thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Vừa qua, tôi cũng đã tham mưu cho Bộ Công an phối hợp với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và UBND tỉnh triển khai dự án xây dựng 200 căn nhà để hỗ trợ cho những hộ khó khăn về nhà ở địa bàn 2 xã Hang Kia, Pà Cò. Bên cạnh đó, tôi được biết, Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đàu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai doạn 2021 - 2030. Huyện Mai châu là địa bàn có thể tiếp cận, thụ hưởng chương trình này. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ có điều kiện thuận lợi hơn để tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh sớm nghiên cứu, tiếp cận và triển khai chương trình này.

Với trách nhiệm là Giám đốc Công an tỉnh, tôi sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo lực lượng Công an từ tỉnh đến cơ sở nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo giải quyết các vụ việc phức tạp ảnh hưởng đến ANTT, không để các đối tượng thù địch, phản động lợi dụng để hoạt động chống phá; chỉ đạo lực lượng Công an trong tỉnh tổ chức nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, kiềm chế, kéo giảm sự gia tăng của tội phạm. Đặc biệt, tôi sẽ tập trung tham mưu, giải quyết triệt để tình hình tội phạm về ma túy trên địa bàn huyện Mai Châu, phối hợp với các ban, ngành, địa phương nghiên cứu, đề xuất các chính sách phù hợp, quan tâm hỗ trợ người sau cai nghiện phát triển kinh tế; xây dựng và phát huy có hiệu quả các mô hình, phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ, góp phần giữ bình yên và cuộc sống hạnh phúc của Nhân dân.

Ứng cử viên Đặng Mai Sơn, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụTôi rất vui khi được UB MTTQ tỉnh giới thiệu hiệp thương là một trong những ứng cử viên ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và được Ủy ban Bầu cử tỉnh phân bổ ứng cử tại huyện Mai Châu. Tôi xem đây là niềm vinh dự, tự hào, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề trước Nhân dân và cử tri huyện nhà. Nhưng quan trọng hơn là cơ hội để tôi tiếp tục cống hiến cho quê hương và cho tỉnh nhiều hơn nữa trên cương vị là người đại biểu Nhân dân trong cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất ở địa phương.

Nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND, tôi sẽ chủ động, tận dụng mọi cơ hội để tiếp xúc với cử tri. Nhất là cử tri nơi bầu cho mình để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; kịp thời nói lên tiếng nói của Nhân dân tại diễn đàn HĐND tỉnh, đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền, các ban, ngành chức năng về các vấn đề mà cử tri và Nhân dân quan tâm, mong chờ.

Tôi cam kết phấn đấu, nỗ lực hết mình để thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Trên cương vị công tác của mình, tôi sẽ phát huy hết khả năng, tập trung tham mưu, đề xuất với tỉnh các giải pháp đẩy mạnh công tác CCHC, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành của các cơ quan hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân đảm bảo công khai, minh bạch; tích cực thực hiện và tham mưu với tỉnh việc rà soát chức năng, nhiệm vụ, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự ngiệp công lập gắn với cải tiến quy chế làm việc theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu quả hơn; rà soát, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức để thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo quy định. Đồng thời tham mưu với chính quyền tỉnh ban hành chính sách thu hút nguồn nhân lực có trình độ, chất lượng cao và hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, nâng cao trình độ, đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong việc thi tuyển, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức để đảm bảo công bằng, khách quan; tiếp tục thực hiện tốt việc công khai, minh bạch các thông tin về tuyển dụng, tiếp nhận, điều động cán bộ, công chức, viên chức; tham mưu, triển khai thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã...

Tôi sẽ dành thời gian cùng với các đồng chí được bầu là đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Mai Châu và cấp ủy, chính quyền địa phương dành thời gian nghiên cứu, đề xuất những chính sách phù hợp nhằm thúc đẩy phát triển KT-XH, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân; tập trung đầu tư xây dựng huyện Mai Châu là khu du lịch trọng điểm của tỉnh, là điểm đến du lịch hấp dẫn, thân thiện và an toàn.
 
Ứng cử viên Bùi Thị Thúy, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Thành (Mai Châu)Bản thân tôi nhận thức rõ được tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 là vinh dự đồng thời cũng là trách nhiệm lớn lao, cũng là những kỳ vọng mà toàn thể các cử tri tin tưởng.

Nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND tỉnh, bản thân tôi sẽ xây dựng mối quan hệ, tạo sự kết nối các mối quan hệ giữa Đảng với Nhân dân, giữa chính quyền với Nhân dân; tham gia đóng góp trực tiếp các ý kiến, kiến nghị tại nghị trường về nhu cầu, quyền lợi chính đáng của cử tri. Đề xuất những cơ chế, chính sách hợp lòng dân để cùng với HĐND tỉnh có những quyết định đúng đắn giải quyết các vấn đề kinh tế, văn hóa, xã hội và các vấn đề bức xúc mà xã hội đang quan tâm. Tôi sẽ dành nhiều thời gian đi thực tế để nắm bắt thực tiễn, thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe ý kiến, của cử tri để phản ánh, đề đạt với các cơ quan hữu quan nhanh chóng, kịp thời giải quyết.

Kịp thời nắm bắt, xử lý những trường hợp tham nhũng, phiền hà, sách nhiễu Nhân dân; đề xuất các cơ quan chức năng có thẩm quyền tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất trong giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến người dân cũng như phát huy vai trò, sự tham gia giám sát của Nhân dân.

Quan tâm, chăm lo tốt hơn nữa tới các gia đình chính sách, hộ nghèo; tìm hướng giải quyết việc làm, ngăn chặn, đẩy lùi các tệ nạn xã hội; liên kết đầu tư để xây dựng các mô hình kinh tế nông nghiệp đảm bảo thu nhập cho người dân.

Không ngừng rèn luyện, nâng cao trình độ, kiến thức để làm tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, xứng đáng với niềm tin của cử tri. Tôi luôn nhận thức sâu sắc, mọi việc có thành công hay không tùy thuộc chủ yếu vào lòng dân và sức dân. Do đó, tôi sẽ luôn gần gũi với Nhân dân, trọng dân, hiểu dân, học dân, lắng nghe ý kiến và có trách nhiệm với Nhân dân. Vì vậy, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ cố gắng, nỗ lực hết sức để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu của Nhân dân và chương trình hành động đề ra
 
Ứng cử viên Vàng A Tủa, Ủy viên BCH Đảng bộ xã, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hang Kia (Mai Châu)Tôi vinh dự và phấn khởi được tham gia ứng cử bầu đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Nếu trúng cử, tôi sẽ đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân quê nhà, có điều kiện đóng góp phần công sức nhỏ bé của mình cùng bà con xây dựng quê hương phát triển.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu vào HĐND tỉnh, với tinh thần trách nhiệm là một đại biểu HĐND tỉnh tôi sẽ cố gắng, nỗ lực cao nhất để làm tròn trách nhiệm của người đại biểu dân cử. Trong đó, tôi xác định việc đầu tiên là gần gũi, giữ mối liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của Nhân dân; tiếp thu, phản ánh trung thực với HĐND, mạnh dạn đề đạt các ý kiến, kiến nghị tại diễn đàn kỳ họp về những vấn đề cử tri quan tâm, đề đạt các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết, đôn đốc theo dõi, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri.

Với trách nhiệm của mình, tôi sẽ thường xuyên nắm bắt những băn khoăn, trăn trở, bức xúc của người dân; những vấn đề bất cập hoặc chưa phù hợp trong thực hiện một số cơ chế, chính sách để đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Đồng thời, tích cực phối hợp với các cấp, các ngành tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, Nhân dân phát huy tinh thần tương thân, tương ái, tương trợ giúp đỡ nhau trong sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Không ngừng học tập, phần đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhân dân giao phó, gắn kết với cộng đồng dân cư trên tinh thần lắng nghe, cầu thị. Từ đó, phát huy tốt nhất sức lực, trí lực của bản thân để có những đóng góp cho sự phát triển của quê hương.

M.H (TH)


Các tin khác


Huyện Tân Lạc triển khai công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng cuối năm

(HBĐT) - Ngày 13/7, Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Huyện uỷ Tân Lạc tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Đảng bộ xã Mông Hóa chú trọng công tác kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - Đảng bộ xã Mông Hóa (TP Hòa Bình) có 19 chi bộ với 627 đảng viên, gồm 13 chi bộ khu dân cư, 4 chi bộ trường học, 1 chi bộ công an và 1 chi bộ trạm y tế. Từ việc quan tâm thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) đã góp phần quan trọng nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng (TCĐ), cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) trong việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Trao đổi nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

(HBĐT) - Hỏi: Đảng viên Bùi Văn C. có vi phạm pháp luật bị truy nã, tổ chức Đảng (TCĐ) B đã làm báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật, tổ chức họp để thông qua báo cáo và ban hành quyết định thi hành kỷ luật Đảng mà không thực hiện việc bỏ phiếu. Vậy, việc thi hành kỷ luật Đảng của TCĐ B có đúng không?

Làm tốt cung cấp thông tin sau các kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra các cấp

(HBĐT) - Thời gian qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp đã phối hợp thực hiện đăng tải thông tin sau các kỳ họp của UBKT Tỉnh ủy; các quyết định kỷ luật đối với tổ chức Đảng (TCĐ), đảng viên (ĐV) theo Công văn số 358-CT/TU, ngày 17/4/2018 của BTV Tỉnh ủy. Qua đó góp phần tạo sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ (CB), ĐV; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, xây dựng TCĐ thực sự trong sạch, vững mạnh.

Tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

(HBĐT) - "Thời gian qua, việc phối hợp tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật Đảng giữa Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy, các Đảng bộ và các cơ quan báo chí ngày càng chặt chẽ. Chất lượng, hiệu quả tuyên truyền được nâng lên rõ rệt đã tạo chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc trong nhận thức của cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) về vai trò, vị trí, ý nghĩa công tác KTGS của Đảng, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, xây dựng tổ chức Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh" - đồng chí Đinh Văn Hùng, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy khẳng định.

Huyện Lương Sơn: Kiểm tra, giám sát những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm

(HBĐT) - Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp trong toàn Đảng bộ huyện Lương Sơn đã chủ động tham mưu cho cấp uỷ triển khai toàn diện công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), tập trung vào nhiệm vụ chính trị của địa phương, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm như công tác cán bộ, quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản, ngân sách… Qua đó kết luận rõ ràng, khách quan, chính xác, xử lý nghiêm minh việc tổ chức Đảng (TCĐ), đảng viên (ĐV) vi phạm, giúp TCĐ, ĐV nhận thức rõ vi phạm, khuyết điểm để sửa chữa khắc phục, góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của TCĐ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục