(HBĐT) - Ngày 30/7, Thường trực Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy và đoàn kiểm tra đã làm việc với BTV Huyện ủy Mai Châu thông báo kết luận kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát (KT, GS) và thi hành kỷ luật Đảng đối với BTV Huyện ủy, UBKT Huyện ủy.Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm việc với BTV Huyện ủy Mai Châu

Kết quả kiểm tra cho thấy: Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, BTV Huyện ủy Mai Châu, công tác KT, GS và thi hành kỷ luật Đảng từ huyện đến cơ sở đã được quan tâm chú trọng, từng bước nâng cao về chất lượng, đảm bảo hiệu quả, góp phần quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị trong Đảng bộ.

Trong mốc thời gian kiểm tra, BTV Huyện ủy Mai Châu đã tiến hành kiểm tra đối với 26 tổ chức Đảng (TCĐ) và 22 đảng viên; giám sát đối với 30 TCĐ và 20 đảng viên; thi hành kỷ luật 1 TCĐ. UBKT Huyện ủy kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 05 TCĐ và 14 đảng viên; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ KT, GS và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với 10 TCĐ; kiểm tra tài chính đảng 18 TCĐ; giám sát chuyên đề đối với 9 TCĐ và 27 đảng viên; xem xét, thi hành kỷ luật đối với 18 đảng viên. Các TCĐ, đảng viên được kiểm tra đã cơ bản chấp hành tốt nội dung kiểm tra; thông qua kiểm tra chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm để TCĐ, đảng viên kịp thời khắc phục trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng theo nội dung KT, GS. Việc thi hành kỷ luật đảm bảo phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục và thẩm quyền thi hành kỷ luật. Hình thức kỷ luật phù hợp với nội dung, tính chất, mức độ và nguyên nhân vi phạm của TCĐ, đảng viên.

Qua kiểm tra, UBKT Tỉnh ủy đánh giá cao kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, BTV cấp ủy đối với việc thực hiện nhiệm vụ công tác KT, GS, những kết quả đạt được đã góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, nâng cao vị trí, vai trò lãnh đạo của TCĐ... Tuy nhiên, bên cạnh đó còn một số tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu trong thực hiện nhiệm vụ KT, GS. Qua kiểm tra đã đề nghị cấp ủy, BTV cấp ủy tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác KT, GS, kịp thời khắc phục những hạn chế, tồn tại đã được UBKT Tỉnh ủy chỉ ra để có biện pháp chỉ đạo nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác KT, GS của cấp ủy và UBKT các cấp trong thời gian tiếp theo.

Nguyễn Hạnh
(Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy)

Các tin khác


Trao đổi nghiệp vụ nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - Hỏi: Qua kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy A kết luận đồng chí Bùi Văn T., Ủy viên BTV Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy xã B có khuyết điểm vi phạm đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao trước đây (nhiệm kỳ 2015 - 2020 là Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng huyện A). Vậy, việc kiểm điểm đồng chí Bùi Văn T. nên thực hiện ở tổ chức Đảng (TCĐ) nào?

Huyện Đà Bắc: Chuyển biến trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

(HBĐT) - Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Đà Bắc đã tham mưu cho cấp ủy triển khai toàn diện các kế hoạch kiểm tra, giám sát (KTGS) có chất lượng, đáp ứng yêu cầu. Qua đó góp phần nâng cao năng lực tổ chức Đảng (TCĐ), cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Thông tin kỳ họp thứ 11 của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Mai Châu

(HBĐT) - Ngày 11/11/2021, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Mai Châu họp kỳ thứ 11. Tại kỳ họp, UBKT Huyện ủy đã xem xét, quyết định một số nội dung sau:

Quy định số 37-QĐ/TW góp phần đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng

(HBĐT) - LTS: Ngày 25/10/2021, thay mặt Ban Chấp hành (BCH) T.Ư Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm (QĐ 37). Quy định này kế thừa, bổ sung, phát triển các quy định trước đây, do đó được kỳ vọng góp phần tạo sự thống nhất trong nhận thức, tạo thuận lợi cho công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng. Phóng viên Báo Hòa Bình đã phỏng vấn đồng chí Đinh Văn Hùng, TUV, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy xung quanh nội dung này. Sau đây là nội dung:

Công tác giám sát thường xuyên ngăn chặn kịp thời sai phạm

(HBĐT) - Trong những năm qua, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp của Đảng bộ tỉnh luôn quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của T.Ư, của tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật Đảng, trong đó thực hiện đúng phương châm "kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”,"giám sát phải mở rộng”, tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm, gắn với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Công tác giám sát thường xuyên là một biện pháp quan trọng, là hoạt động ban đầu giúp UBKT các cấp lựa chọn đối tượng, nội dung, phương pháp tiến hành công tác KTGS đối với các tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên thuộc diện cấp ủy cấp quản lý đảm bảo chất lượng, hiệu quả.           

Xã Ngọc Lương: Đơn vị dẫn đầu công tác kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - Năm 2020, Đảng bộ xã Ngọc Lương (Yên Thủy) là đơn vị dẫn đầu công tác kiểm tra giám sát (KTGS) của Đảng. Phát huy thành tích đó, công tác KTGS năm 2021 được Đảng bộ xã tập trung triển khai hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục