(HBĐT) - Ngày 28/7, UBKT Tỉnh ủy đã tiến hành Kỳ họp thứ 04 khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận những nội dung sau:

I. XEM XÉT KẾT QUẢ KIỂM TRA KHI CÓ DẤU HIỆU VI PHẠM ĐỐI VỚI CHI BỘ LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ (HTX) TỈNH 

Sau khi xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Chi bộ Liên minh HTX tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2015 - 2020, UBKT Tỉnh ủy nhận thấy: Chi bộ Liên minh HTX tỉnh đã thiếu lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát để Liên minh HTX tỉnh bổ nhiệm cán bộ không đảm bảo tiêu chuẩn và quy trình;thiếu kiểm tra, giám sát, giáo dục đảng viên, để một số cán bộ, đảng viên vi phạm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; thống nhất ban hành văn bản không đúng quy định.

Những khuyết điểm, vi phạm của Chi bộ Liên minh HTX tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật. Để giữ nghiêm kỷ luật Đảng, UBKT Tỉnh uỷ đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh xem xét, thi hành luật đối với Chi bộ Liên minh HTX tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 theo thẩm quyền. 

II. XEM XÉT THI HÀNH KỶ LUẬT ĐẢNG ĐỐI VỚI ĐẢNG VIÊN 

Sau khi xem xét các Báo cáo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên; xét nội dung, tính chất, mức độ, nguyên nhân vi phạm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Đặc biệt là vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước và công tác cán bộ. Để giữ nghiêm kỷ luật của đảng. Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật đối với các đảng viên như sau:

1. Thi hành kỷ luật Đảng đối với đồng chí Trần Văn Thành, Phó trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh bằng hình thức cảnh cáo. 

2. Thi hành kỷ luật Đảng đối với đồng chí Trịnh Ngọc Thủy, Phó Bí thư chi bộ, Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh bằng hình thức cảnh cáo.

3. Thi hành kỷ luật Đảng đối với đồng chí Đinh Thị Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh bằng hình thức cảnh cáo.

4. Đối với đồng chí Nguyễn Ngọc Vân - nguyên Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020, đồng chí chưa quyết liệt trong việc đấu tranh, phê bình để kịp thời ngăn chặn những khuyết điểm vi phạm của Liên minh HTX tỉnh trong công tác quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước và công tác của bộ, đồng chí có trách nhiệm liên đới đối với những vi phạm, khuyết điểm của tập thể lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020. Xét tính chất, mức độ và nguyên nhân hạn chế, khuyết điểm của đồng chí Nguyễn Ngọc Vân, UBKT Tỉnh ủy nhận thấy đồng chí Nguyễn Ngọc Vân có vi phạm, khuyết điểm nhưng chưa đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật, UBKT Tỉnh uỷ yêu cầu đồng chí Nguyễn Ngọc Vân nghiêm túc kiểm điểm sâu sắc trước chi bộ.

Tại kỳ họp này, sau khi xem xét kết quả kiểm tra về việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với BTV Huyện ủy và UBKT Huyện ủy Mai Châu, Đà Bắc; báo cáo kết quả kiểm tra tài chính đảng đối với BTV Huyện ủy Mal Châu, Đà Bắc; giám sát chuyên đề đối với BTV Huyện ủy Cao Phong; giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đối với đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. UBKT Tỉnh ủy đã thảo luận và thống nhất kết luận: Bên cạnh những ưu điểm, kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại một số khuyết điểm, hạn chế, thiếu sót cần được khắc phục. UBKT Tỉnh ủy yêu cầu BTV Huyện ủy, UBKT Huyện ủy Mai Châu, Đà Bắc, BTV Huyện ủy Cao Phong và các đảng viên được giám sát phát huy ưu điểm, nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm, đồng thời chỉ đạo khắc phục ngày các hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra. 


L.C (TH)

Các tin khác


Trao đổi nghiệp vụ nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - Hỏi: Qua kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy A kết luận đồng chí Bùi Văn T., Ủy viên BTV Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy xã B có khuyết điểm vi phạm đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao trước đây (nhiệm kỳ 2015 - 2020 là Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng huyện A). Vậy, việc kiểm điểm đồng chí Bùi Văn T. nên thực hiện ở tổ chức Đảng (TCĐ) nào?

Huyện Đà Bắc: Chuyển biến trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

(HBĐT) - Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Đà Bắc đã tham mưu cho cấp ủy triển khai toàn diện các kế hoạch kiểm tra, giám sát (KTGS) có chất lượng, đáp ứng yêu cầu. Qua đó góp phần nâng cao năng lực tổ chức Đảng (TCĐ), cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Thông tin kỳ họp thứ 11 của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Mai Châu

(HBĐT) - Ngày 11/11/2021, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Mai Châu họp kỳ thứ 11. Tại kỳ họp, UBKT Huyện ủy đã xem xét, quyết định một số nội dung sau:

Quy định số 37-QĐ/TW góp phần đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng

(HBĐT) - LTS: Ngày 25/10/2021, thay mặt Ban Chấp hành (BCH) T.Ư Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm (QĐ 37). Quy định này kế thừa, bổ sung, phát triển các quy định trước đây, do đó được kỳ vọng góp phần tạo sự thống nhất trong nhận thức, tạo thuận lợi cho công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng. Phóng viên Báo Hòa Bình đã phỏng vấn đồng chí Đinh Văn Hùng, TUV, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy xung quanh nội dung này. Sau đây là nội dung:

Công tác giám sát thường xuyên ngăn chặn kịp thời sai phạm

(HBĐT) - Trong những năm qua, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp của Đảng bộ tỉnh luôn quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của T.Ư, của tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật Đảng, trong đó thực hiện đúng phương châm "kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”,"giám sát phải mở rộng”, tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm, gắn với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Công tác giám sát thường xuyên là một biện pháp quan trọng, là hoạt động ban đầu giúp UBKT các cấp lựa chọn đối tượng, nội dung, phương pháp tiến hành công tác KTGS đối với các tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên thuộc diện cấp ủy cấp quản lý đảm bảo chất lượng, hiệu quả.           

Xã Ngọc Lương: Đơn vị dẫn đầu công tác kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - Năm 2020, Đảng bộ xã Ngọc Lương (Yên Thủy) là đơn vị dẫn đầu công tác kiểm tra giám sát (KTGS) của Đảng. Phát huy thành tích đó, công tác KTGS năm 2021 được Đảng bộ xã tập trung triển khai hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục