(HBĐT) - Đảng bộ huyện Lương Sơn triển khai nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng, tập trung vào nhiệm vụ chính trị của địa phương, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm như công tác cán bộ, quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản, ngân sách…, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm kỷ luật, góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng (TCĐ), cán bộ, đảng viên (ĐV), thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp.


Lãnh đạo, chuyên viên Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy Lương Sơn trao đổi triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2022.

Năm 2021, công tác KTGS của cấp ủy và Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) các cấp đạt được kết quả tích cực, đảm bảo đúng tiến độ, thời gian, quy trình; nội dung tương đối toàn diện; chất lượng các cuộc KTGS được nâng lên. Ban Thường vụ Huyện ủy (BTVHU) thực hiện KTGS 47 cuộc (kiểm tra 37 cuộc, giám sát 15 cuộc); UBKT Huyện ủy KTGS 15 cuộc (kiểm tra 7 cuộc, giám sát 8 cuộc).

Việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm có trọng tâm, trọng điểm, nhất là những vấn đề bức xúc, những địa bàn, lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm. Việc xem xét, xử lý kỷ luật đối với trường hợp có vi phạm đảm bảo đúng nguyên tắc, nghiêm minh, đúng quy định và thẩm quyền.

Qua KTGS chuyên đề đã chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, đánh giá đúng ưu điểm của các TCĐ, ĐV; kịp thời phát hiện vi phạm để chấn chỉnh, uốn nắn, xử lý theo quy định. Đặc biệt, cấp ủy và UBKT các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3 TCĐ, 13 ĐV (BTVHU kiểm tra 1 TCĐ, 6 ĐV; UBKT các cấp kiểm tra 2 TCĐ, 7 ĐV) liên quan đến lĩnh vực đất đai, công tác cán bộ...; xem xét thi hành kỷ luật đối với 20 ĐV vi phạm. Thông qua đó, góp phần vào việc giữ vững kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của TCĐ; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, ĐV, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện tiêu cực, suy thoái "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Bên cạnh đó, UBKT Huyện ủy đã tham mưu Huyện ủy, BTVHU xây dựng, thực hiện chương trình KTGS năm 2021 của cấp ủy về các nội dung thuộc lĩnh vực đơn vị phụ trách đảm bảo nội dung, kế hoạch, tiến độ đề ra. Các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy đã thực hiện 14 cuộc KTGS chuyên đề đối với các TCĐ, ĐV. Kết quả đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tuy nhiên, theo Đảng bộ huyện, chất lượng, hiệu quả, hiệu lực công tác KTGS có mặt chưa đáp ứng yêu cầu; sự phối hợp giữa UBKT với các ngành chức năng có lúc, có nơi, có việc chưa chặt chẽ nên việc theo dõi, đôn đốc, KTGS thực hiện một số kết luận sau thanh tra, KTGS còn chưa kịp thời; nhất là việc xem xét xử lý TCĐ, ĐV vi phạm...

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy cho biết: UBKT các cấp chủ động tham mưu cấp ủy quán triệt, thực hiện Điều lệ Đảng và quy định, hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đảng; kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII; các văn bản của TCĐ cấp trên về công tác KTGS và thi hành kỷ luật Đảng. Chủ động nắm chắc tình hình địa phương, đơn vị; tăng cường hướng dẫn cấp ủy, TCĐ cấp dưới thực hiện công tác KTGS. Cấp ủy, UBKT các cấp, tổ chức cơ sở Đảng ban hành và thực hiện chương trình KTGS. Trọng tâm, trọng điểm tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm; đồng thời giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo, hạn chế khiếu kiện vượt cấp, kéo dài; xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm kỷ luật. Chú trọng KTGS việc triển khai, thực hiện các văn bản quan trọng của Huyện ủy, BTVHU mới ban hành như chỉ thị về công tác quản lý đô thị, đất đai, khoáng sản, môi trường, xây dựng trên địa bàn huyện; các nghị quyết của BTVHU về tạo nguồn thu và tăng cường quản lý thu ngân sách Nhà nước, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021 - 2025…


Lê Chung

Các tin khác


Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - Nhiều năm nay, Đảng bộ tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết T.Ư 5 (khóa X) về "Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS) của Đảng"… Đặc biệt, lần đầu tiên Tỉnh uỷ ban ngành nghị quyết chuyên đề về công tác KT, GS. Đó là ngày 28/12/2016, Tỉnh uỷ ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU và Đề án số 378-ĐA/TU về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KT, GS của Đảng bộ tỉnh.

Kết luận của Bộ Chính trị về Chiến lược kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030

(HBĐT) - Bộ Chính trị vừa ban hành Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18/4/2022 về Chiến lược kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030. Báo Hoà Bình trân trọng giới thiệu toàn văn kết luận:

Thị trấn Mãn Đức tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - Thị trấn Mãn Đức (Tân Lạc) được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị, gồm xã Mãn Đức, Quy Hậu và thị trấn Mường Khến. Đảng bộ xã có hơn 1.000 đảng viên, có cán bộ, công chức ở cơ quan, đơn vị và ở khu vực nông thôn, nhận thức không đồng đều. Chính vì vậy, để thực hiện các nghị quyết của Đảng có hiệu quả, công tác tuyên truyền chủ trương, nghị quyết của Đảng nói chung và công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng nói riêng là nhiệm vụ quan trọng của Đảng bộ thị trấn.

Trao đổi nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng

(HBĐT) - Hỏi: Đảng viên B. là đảng ủy viên, Phó Bí thư chi bộ phòng T, Đảng bộ cơ quan chính quyền huyện X có vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống. Chi bộ phòng T đã báo cáo cấp ủy cấp trên và xem xét xử lý kỷ luật đối với đảng viên B. bằng hình thức kỷ luật khiển trách. Vậy, chi bộ phòng T xử lý kỷ luật Đảng đối với đồng chí B. như vậy đúng thẩm quyền hay không?

Huyện Cao Phong chú trọng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

(HBĐT) - Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp huyện Cao Phong đã tham mưu giúp cấp ủy tổ chức quán triệt, triển khai đầy đủ, nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật Đảng, hoàn thành có chất lượng các chương trình KTGS đề ra, qua đó góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Huyện Lạc Sơn: Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - "Chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát (KTGS) được nâng lên, đảm bảo quy trình, nguyên tắc, thủ tục, xác định rõ nội dung, đối tượng, phương pháp tiến hành; kết luận rõ ưu điểm, khuyết điểm, xử lý kịp thời các vi phạm. Nhờ đó có tác dụng giáo dục, ngăn ngừa vi phạm trong tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục