(HBĐT) - Thời gian qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp đã phối hợp thực hiện đăng tải thông tin sau các kỳ họp của UBKT Tỉnh ủy; các quyết định kỷ luật đối với tổ chức Đảng (TCĐ), đảng viên (ĐV) theo Công văn số 358-CT/TU, ngày 17/4/2018 của BTV Tỉnh ủy. Qua đó góp phần tạo sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ (CB), ĐV; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, xây dựng TCĐ thực sự trong sạch, vững mạnh.


Cán bộ bộ phận tuyên truyền Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ đánh giá nhiệm vụ tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Những thông tin sau kỳ họp của UBKT được CB, ĐV đặc biệt quan tâm đã được UBKT các cấp chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử chính thống đăng tải kịp thời, thể hiện rõ việc các tổ chức, cá nhân, CB, ĐV vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đều bị xử lý nghiêm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, giữ vững tính nghiêm minh, kỷ luật của Đảng, nhận được đồng tình cao của dư luận, CB, ĐV và Nhân dân. Cuối tháng 6 vừa qua, UBKT Tỉnh uỷ đã họp xem xét thi hành kỷ luật Đảng đối với Đảng ủy Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT (BQL) và 5 ĐV trong đơn vị. Theo đó, kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Đảng uỷ BQL do chưa làm tốt công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), nhất là KTGS đối với các chi bộ trực thuộc trong việc lãnh đạo, chỉ đạo CB, ĐV chấp hành các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; về trách nhiệm nêu gương của CB, ĐV, dẫn đến có nhiều CB, ĐV thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Kỷ luật cảnh cáo đối với đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BQL và đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc BQL; khiển trách đối với đồng chí Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Điều hành dự án 2; Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Điều hành dự án 3 và đồng chí Phó Bí thư chi bộ, Phó trưởng phòng Điều hành dự án 2; đồng thời yêu cầu đồng chí Đảng ủy viên, Phó Giám đốc BQL; Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc về các khuyết điểm, hạn chế đã được chỉ ra.

Tại kỳ họp tháng 3/2021, UBKT Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh xem xét thi hành kỷ luật 2 TCĐ và 9 ĐV. Trong đó, kỷ luật bằng hình thức cách hết chức vụ trong Đảng đối với Ủy viên BCH Đảng bộ Sở TN&MT, Bí thư chi bộ Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Đảng bộ Sở TN&MT do vi phạm nghiêm trọng chuẩn mực đạo đức, gây dư luận xấu trong xã hội, vi phạm tư cách ĐV và cấp ủy viên, vi phạm những quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của CB, ĐV, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, cơ quan Nhà nước. Trước đó, UBKT Huyện uỷ Mai Châu đã thông tin kịp thời kỳ họp xem xét thi hành kỷ luật, đề nghị BTV Huyện uỷ khai trừ Bí thư chi bộ, nguyên Trưởng phòng NN&PTNT huyện; khai trừ Đảng đối với đảng viên, chuyên viên Phòng NN&PTNT huyện liên quan đến một số sai phạm trong việc tổ chức các lớp tập huấn theo Chương trình OCOP năm 2019 mở tại huyện; chi bộ phòng NN&PTNT huyện có khuyết điểm nhưng chưa đến mức thi hành kỷ luật, yêu cầu kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Những năm qua, UBKT Tỉnh uỷ và UBKT các cấp đã làm tốt công tác thông tin tuyên truyền về công tác KTGS và thi hành kỷ luật Đảng, thực hiện nghiêm các quy định thông tin sau kỳ họp UBKT các cấp theo chỉ đạo tại Quy định số 10-QĐ/TU, Công văn số 358-CV/TU của BTV Tỉnh uỷ. Trong đó, nổi bật là UBKT Tỉnh uỷ, UBKT Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh, UBKT Huyện uỷ Mai Châu… Qua đó góp phần giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, xây dựng TCĐ thực sự trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Đinh Văn Hùng, Phó Chủ nhiệm TT UBKT Tỉnh ủy cho biết: Việc cung cấp thông tin cho báo chí sau các kỳ họp của UBKT Tỉnh ủy nhằm bảo đảm tính công khai và quyền của CB, ĐV được thông tin chính xác theo đúng quy định của Đảng về kết quả công tác KTGS và kỷ luật Đảng đối với TCĐ, ĐV để phát huy ưu điểm, biểu dương điển hình tiên tiến; nêu rõ những ưu điểm, thiếu sót, khuyết điểm và vi phạm (nếu có) của TCĐ, ĐV nhằm nâng cao tính giáo dục trong Đảng, giúp TCĐ, ĐV sửa chữa, khắc phục; đồng thời, thông qua đó bác bỏ những thông tin sai sự thật để định hướng dư luận, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội. Bám sát chỉ đạo của T.Ư, Tỉnh ủy và Kế hoạch số 37, ngày 7/1/2022 của UBKT Tỉnh uỷ để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến công tác KTGS và thi hành kỷ luật Đảng; thực hiện nghiêm túc việc đăng tải thông tin sau các kỳ họp của UBKT Tỉnh ủy; các quyết định kỷ luật đối với TCĐ, ĐV theo Công văn số 358-CT/TU, ngày 17/4/2018 của BTV Tỉnh ủy.Lê Chung


Các tin khác


Xã Hòa Bình: Duy trì nền nếp công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

(HBĐT) - Đảng bộ xã Hoà Bình (TP Hoà Bình) có 13 chi bộ trực thuộc, trong đó có 9 chi bộ xóm, 3 chi bộ khối trường học, 1 chi bộ công an với 197 đảng viên. Đảng bộ xã đã thực hiện tốt vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH địa phương.

Trao đổi nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

(HBĐT) - Hỏi: Khi tiến hành kiểm tra xem xét xử lý kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm, nếu đối tượng được kiểm tra không thực hiện việc báo cáo giải trình, không đến gặp làm việc theo yêu cầu thì đoàn kiểm tra cần làm gì?

Công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng bộ huyện Mai Châu trong sạch, vững mạnh

(HBĐT) - Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp huyện Mai Châu đã tham mưu giúp cấp ủy tổ chức quán triệt, triển khai đầy đủ, nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật Đảng, hoàn thành có chất lượng các chương trình KTGS đề ra, qua đó góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Huyện Tân Lạc nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - Thời gian qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Tân Lạc đã tham mưu giúp cấp ủy tiếp tục đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo và thực hiện nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), thi hành kỷ luật trong Đảng. Từ đó, công tác KTGS đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện.

Huyện Tân Lạc triển khai công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng cuối năm

(HBĐT) - Ngày 13/7, Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Huyện uỷ Tân Lạc tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Đảng bộ xã Mông Hóa chú trọng công tác kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - Đảng bộ xã Mông Hóa (TP Hòa Bình) có 19 chi bộ với 627 đảng viên, gồm 13 chi bộ khu dân cư, 4 chi bộ trường học, 1 chi bộ công an và 1 chi bộ trạm y tế. Từ việc quan tâm thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) đã góp phần quan trọng nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng (TCĐ), cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) trong việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục