(HBĐT) - Ngày 13/7, Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Huyện uỷ Tân Lạc tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.


Quang cảnh hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm, UBKT các cấp trong huyện đã tích cực, chủ động trong công tác tham mưu xây dựng báo cáo, đề án và triển khai thực hiện công tác KTGS, thi hành kỷ luật Đảng. UBKT Huyện ủy đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3 đảng viên là cán bộ thuộc diện BTV Huyện uỷ quản lý; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ KTGS và thi hành kỷ luật Đảng đối với Đảng uỷ, UBKT Đảng uỷ xã Tử Nê, Phong Phú và Lỗ Sơn. Qua kiểm tra, đã thi hành kỷ luật đối với 3 đảng viên nêu trên. Về công tác giám sát, UBKT Huyện ủy đã thực hiện giám sát chuyên đề đối với 1 tổ chức Đảng và 3 đảng viên là cán bộ thuộc diện BTV Huyện uỷ quản lý. Công tác thi hành kỷ luật trong Đảng được thực hiện nghiêm túc, đã khai trừ ra khỏi Đảng đối với 1 đảng viên và đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với 4 đảng viên theo thẩm quyền do vi phạm pháp luật. Ngoài ra, UBKT Huyện uỷ tiến hành kiểm tra tài chính Đảng đối với Đảng uỷ xã Tử Nê, Phong Phú và xã Lỗ Sơn...

Trong 6 tháng cuối năm, UBKT Huyện uỷ và UBKT các Đảng uỷ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: Chủ động tham mưu giúp cấp uỷ thực hiện đảm bảo nhiệm vụ KTGS theo chương trình đã đề ra. Thực hiện toàn diện, đồng bộ, chất lượng và hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều 32, Điều lệ Đảng, kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và các lĩnh vực có thể xảy ra vi phạm. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa UBKT với các ngành có liên quan trong công tác KTGS và thi hành kỷ luật Đảng...

Đinh Thắng


Các tin khác


Xã Hòa Bình: Duy trì nền nếp công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

(HBĐT) - Đảng bộ xã Hoà Bình (TP Hoà Bình) có 13 chi bộ trực thuộc, trong đó có 9 chi bộ xóm, 3 chi bộ khối trường học, 1 chi bộ công an với 197 đảng viên. Đảng bộ xã đã thực hiện tốt vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH địa phương.

Trao đổi nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

(HBĐT) - Hỏi: Khi tiến hành kiểm tra xem xét xử lý kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm, nếu đối tượng được kiểm tra không thực hiện việc báo cáo giải trình, không đến gặp làm việc theo yêu cầu thì đoàn kiểm tra cần làm gì?

Công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng bộ huyện Mai Châu trong sạch, vững mạnh

(HBĐT) - Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp huyện Mai Châu đã tham mưu giúp cấp ủy tổ chức quán triệt, triển khai đầy đủ, nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật Đảng, hoàn thành có chất lượng các chương trình KTGS đề ra, qua đó góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Huyện Tân Lạc nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - Thời gian qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Tân Lạc đã tham mưu giúp cấp ủy tiếp tục đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo và thực hiện nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), thi hành kỷ luật trong Đảng. Từ đó, công tác KTGS đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện.

Đảng bộ xã Mông Hóa chú trọng công tác kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - Đảng bộ xã Mông Hóa (TP Hòa Bình) có 19 chi bộ với 627 đảng viên, gồm 13 chi bộ khu dân cư, 4 chi bộ trường học, 1 chi bộ công an và 1 chi bộ trạm y tế. Từ việc quan tâm thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) đã góp phần quan trọng nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng (TCĐ), cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) trong việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Trao đổi nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

(HBĐT) - Hỏi: Đảng viên Bùi Văn C. có vi phạm pháp luật bị truy nã, tổ chức Đảng (TCĐ) B đã làm báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật, tổ chức họp để thông qua báo cáo và ban hành quyết định thi hành kỷ luật Đảng mà không thực hiện việc bỏ phiếu. Vậy, việc thi hành kỷ luật Đảng của TCĐ B có đúng không?

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục