(HBĐT) - Theo Kế hoạch số 01 của Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh triển khai công tác bầu cử, ngày 17/2/2021 là thời gian chậm nhất thực hiện hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 


Cán bộ UBMTTQ tỉnh tổng hợp, rà soát số liệu kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo báo cáo của Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh, ngay sau khi Bộ Chính trị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) ban hành các văn bản về lãnh đạo công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, BTV Tỉnh ủy ban hành các văn bản để chỉ đạo các cấp, ngành tổ chức triển khai thực hiện, Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh đã ban hành 7 quyết định, kế hoạch về thành lập Ban chỉ đạo, UBBC và tổ giúp việc về công tác bầu cử của UBMTTQ tỉnh, kế hoạch thực hiện các bước của quy trình hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; kế hoạch về kiểm tra, giám sát công tác bầu cử, kế hoạch tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đển bầu cử. 

Do thời điểm diễn ra hội nghị hiệp thương trùng với thời điểm Tết Nguyên đán cổ truyền, ngay từ trước Tết, ngày 5/2/2021, Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng những người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, đối với ĐBQH, tỉnh được bầu 6 đại biểu (4 đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương, 2 đại biểu do T.Ư giới thiệu). Đối với hiệp thương đại biểu HĐND tỉnh, số lượng đại biểu bầu là 58 đại biểu (33 đại biểu các cơ quan cấp tỉnh, 25 đại biểu cấp huyện, xã). Số lượng đại biểu tự ứng cử và ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 hiệp thương lần thứ nhất 116 đại biểu. Đối với hiệp thương đại biểu HĐND cấp huyện, tính đến ngày 10/2/2021, 10/10 huyện, thành phố đã tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đảm bảo về số lượng, cơ cấu, thành phần. Qua hội nghị hiệp thương đã giới thiệu 639/333 đại biểu được bầu. Cụ thể: đại biểu nữ 241 người, đạt 40,64%; đại biểu ngoài Đảng 93 người, đạt 15,68%; đại biểu trẻ tuổi 168 người, đạt 26,29%; đại biểu dân tộc 449 người, đạt 70,27%. Đối với đại biểu HĐND cấp xã, đến nay đã có 100% xã, phường, thị trấn tổ chức xong hội nghị hiệp thương và đã giới thiệu 5.810/2.047 đại biểu được bầu, trong đó, đại biểu nữ 1.335 người, đạt 22,98%; đại biểu ngoài Đảng 572 người, đạt 9,85%; đại biểu trẻ tuổi 1.110 người, đạt 19,1%; đại biểu dân tộc 3.162 người, đạt 54,42%. 

Theo đánh giá của UBMTTQ tỉnh, các quy trình hiệp thương lựa chọn giới thiệu những người ứng cử thể hiện sự thống nhất cao giữa UBMTTQ với Thường trực HĐND, UBND cùng cấp trong việc thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Kết quả hiệp thương lần thứ nhất cho thấy, đối với cấp huyện và cấp xã, việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND ở mỗi đơn vị hành chính đảm bảo các tiêu chí về đại biểu nữ, người ngoài Đảng, người trẻ và người dân tộc thiểu số theo Nghị quyết số 1187/NQ-UBTVQH14, ngày 11/1/2021 của UBTVQH.
Theo quy định Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND, dự kiến phân bổ giới thiệu người ứng cử phải nhiều hơn ít nhất gấp 2 lần trở lên so với số lượng đại biểu được bầu, tuy nhiên, qua hiệp thương lần thứ nhất, tại một số huyện, tỷ lệ số dư sau hiệp thương lần thứ nhất so với tỷ lệ đại biểu được bầu thấp, như tại huyện Tân Lạc là 1,6 lần; huyện Lạc Sơn 1,7 lần; huyện Lạc Thủy 1,8 lần; huyện Yên Thủy 1,8 lần. Tại một số huyện có nội dung còn chưa thực hiện được, như tỷ lệ người được giới thiệu đại biểu HĐND công tác tại cơ quan Nhà nước còn cao hơn so với nhiệm kỳ 2016 - 2021. Việc bố trí đại biểu chuyên trách MTTQ tham gia đại biểu HĐND tại các huyện như Đà Bắc, Lạc Sơn còn chưa được quan tâm, chú trọng. 

Để chuẩn bị hội nghị hiệp thương lần thứ hai, diễn ra chậm nhất ngày 14/3/2021, trên cơ sở điểu chỉnh lần thứ nhất của UBTVQH đối với ĐBQH và UBBC tỉnh đối với đại biểu HĐND tỉnh, UBMTTQ tỉnh sẽ tiến hành phân bổ cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức có người ứng cử, đồng thời hướng dẫn nội dung, thủ tục, trình tự giới thiệu người ứng cử và tiến hành hội nghị hiệp thương đảm bảo dân chủ, khách quan, đúng quy trình, tiến độ. 


Đinh Hòa

Các tin khác

Không có hình ảnh

Đột phá với những nghị quyết sát thực tiễn

(HBĐT) - Năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, HĐND tỉnh đã ban hành 197 nghị quyết. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn; tăng cường công tác quản lý Nhà nước và tổ chức thực hiện hiệu quả; huy động các nguồn lực để phát triển KT-XH của tỉnh. 

Thông báo về tổ chức Kỳ họp thứ 5 - Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XVII

(HBĐT) - Thường trực HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ban hành Thông báo số 16, ngày 12/1/2022  về việc tổ chức Kỳ họp thứ 5 - Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XVII như sau:

Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh): Thẩm tra dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 5 

(HBĐT) - Ngày 15/1, Ban Kinh tế - Ngân sách (KT-NS), HĐND tỉnh đã tổ chức hội nghị thẩm tra dự thảo Nghị quyết (NQ) trình tại Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Trưởng Ban KT-NS, HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh.

HĐND tỉnh thông qua 25 chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022

(HBĐT) - HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua Nghị quyết số 55/NQ-HĐND về phát triển KT-XH năm 2022 tại Kỳ họp thứ 4 - Kỳ họp thường kỳ cuối năm, HĐND tỉnh khóa XVII, ngày 9/12/2021.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục