(HBĐT) - LTS: Ngày 15/1/2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch UBT.ƯMTTQ Việt Nam ban hành Nghị quyết liên tịch số 09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-UBMTTQVN về hướng dẫn quy trình hiệp thương bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Hiện nay, tỉnh đã hoàn thành hội nghị hiệp thương (HNHT) lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng những người được giới thiệu ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp. Báo Hòa Bình giới thiệu quy trình tổ chức HNHT lần thứ hai, lần thứ ba theo Nghị quyết liên tịch số 09.

Quy trình hiệp thương lần thứ hai

HNHT lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND.

Hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội

1. HNHT lần thứ hai được tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 15/3 - 19/3/2021.

2. HNHT lần thứ hai ở T.Ư do Đoàn Chủ tịch UBT.ƯMTTQ Việt Nam triệu tập, chủ trì và được thực hiện theo quy định tại Điều 43 của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND.

3. HNHT lần thứ hai ở địa phương do Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam cấp tỉnh triệu tập, chủ trì và được thực hiện theo quy định tại Điều 44 của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND.

4. Danh sách giới thiệu người ứng cử trình HNHT lần thứ hai phải bảo đảm số dư cần thiết để hội nghị xem xét, lựa chọn lập danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH.

Nội dung, thủ tục tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai

1. Đoàn Chủ tịch UBT.ƯMTTQ Việt Nam (đối với hội nghị hiệp thương ở T.Ư), Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam cấp tỉnh (đối với HNHT ở địa phương) báo cáo về tình hình giới thiệu người ứng cử của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và tình hình người tự ứng cử ở địa phương (nếu có).

2. Hội nghị thảo luận, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH căn cứ vào các nội dung sau đây:

a) Tiêu chuẩn của ĐBQH;

b) Kết quả điều chỉnh lần thứ nhất của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử ĐBQH của cơ quan, tổ chức, đơn vị;

c) Kết quả thỏa thuận tại HNHT lần thứ nhất;

d) Hồ sơ, biên bản giới thiệu người ứng cử ĐBQH của cơ quan, tổ chức, đơn vị gửi đến;

đ) Ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử ĐBQH.

3. Hội nghị bàn kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử và kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, nơi công tác (nếu có) đối với người tự ứng cử (đối với HNHT ở địa phương); nêu ra các vấn đề cần xác minh, làm rõ đối với những người ứng cử.

4. Hội nghị thông qua biên bản và danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH (theo Mẫu số 01/BCĐBQH-MT và Mẫu số 05/ BCĐBQH-MT kèm theo Nghị quyết này).

5. Việc gửi biên bản HNHT lần thứ hai ở T.Ư được thực hiện theo quy định tại khoản 3, Điều 43, Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND; ở cấp tỉnh được thực hiện theo quy định tại khoản 3, Điều 44, Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND.

Hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND

1. HNHT lần thứ hai ở mỗi cấp được tổ chức trong thời gian từ ngày 15/3 - 19/3/2021, do Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam cùng cấp triệu tập, chủ trì và được thực hiện theo quy định tại Điều 53, Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND.

2. Danh sách giới thiệu người ứng cử trình HNHT lần thứ hai phải bảo đảm số dư cần thiết để hội nghị xem xét, lựa chọn lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND.

Nội dung, thủ tục tổ chức hội nghị hiệp thương lần hai

1. Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam cấp tổ chức HNHT báo cáo về tình hình giới thiệu người ứng cử của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và thôn, tổ dân phố (đối với cấp xã), tình hình người tự ứng cử (nếu có).

2. Hội nghị thảo luận, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND căn cứ vào các nội dung sau đây:

a) Tiêu chuẩn của đại biểu HĐND;

b) Kết quả điều chỉnh của Thường trực HĐND về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND của cơ quan, tổ chức, đơn vị;

c) Kết quả thỏa thuận tại HNHT lần thứ nhất;

d) Hồ sơ, biên bản giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND của các cơ quan, tổ chức, đơn vị gửi đến;

đ) Ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND.

3. Hội nghị bàn kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử, người tự ứng cử và lấy ý kiến cử tri nơi công tác (nếu có) của người tự ứng cử, người được thôn, tổ dân phố giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp xã; nêu ra các vấn đề cần xác minh, làm rõ đối với những người ứng cử.

4. Hội nghị thông qua biên bản và danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND (theo Mẫu số 01/BCĐBHĐND-MT và Mẫu số 05/BCĐBHĐND-MT kèm theo Nghị quyết này).

5. Việc gửi biên bản HNHT và danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND ở cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã được thực hiện theo quy định tại khoản 3, Điều 53, Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND.

(Còn nữa)

Đ.H (TH)


Các tin khác

Không có hình ảnh

Đột phá với những nghị quyết sát thực tiễn

(HBĐT) - Năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, HĐND tỉnh đã ban hành 197 nghị quyết. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn; tăng cường công tác quản lý Nhà nước và tổ chức thực hiện hiệu quả; huy động các nguồn lực để phát triển KT-XH của tỉnh. 

Thông báo về tổ chức Kỳ họp thứ 5 - Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XVII

(HBĐT) - Thường trực HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ban hành Thông báo số 16, ngày 12/1/2022  về việc tổ chức Kỳ họp thứ 5 - Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XVII như sau:

Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh): Thẩm tra dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 5 

(HBĐT) - Ngày 15/1, Ban Kinh tế - Ngân sách (KT-NS), HĐND tỉnh đã tổ chức hội nghị thẩm tra dự thảo Nghị quyết (NQ) trình tại Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Trưởng Ban KT-NS, HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh.

HĐND tỉnh thông qua 25 chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022

(HBĐT) - HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua Nghị quyết số 55/NQ-HĐND về phát triển KT-XH năm 2022 tại Kỳ họp thứ 4 - Kỳ họp thường kỳ cuối năm, HĐND tỉnh khóa XVII, ngày 9/12/2021.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục