(HBĐT) - Năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, HĐND tỉnh đã ban hành 197 nghị quyết. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn; tăng cường công tác quản lý Nhà nước và tổ chức thực hiện hiệu quả; huy động các nguồn lực để phát triển KT-XH của tỉnh. Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh) khảo sát việc thực hiện các dự án chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện các dự án tại huyện Kim Bôi.

Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng. Trong đó có nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng sang thực hiện các dự án đầu tư năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Xác định nghị quyết này có vai trò quan trọng trong việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về đất đai, tạo cơ chế chính sách quan trọng nhằm phát huy nguồn lực đất đai trong phát triển KT-XH, Ban KT-NS, HĐND tỉnh đã trực tiếp tiến hành 3 cuộc khảo sát các dự án chuyển mục đích sử dụng đất, rừng trình tại kỳ họp của HĐND tỉnh nhằm thu thập thông tin trước khi tiến hành thẩm tra dự thảo nghị quyết. Từ các cuộc khảo sát, Ban KT-NS đã có những đánh giá tổng thể về kết quả thực hiện việc chuyển đổi đất rừng để thực hiện các dự án, nêu ra các nhóm nội dung còn ý kiến trái chiều và đề xuất một số kiến nghị cần giải trình đối với cơ quan soạn thảo. Qua báo cáo thẩm tra của HĐND tỉnh, các đại biểu đã có nhiều thông tin từ thực tế trong quá trình thảo luận, đóng góp vào dự thảo nghị quyết.

Đồng chí Phạm Thanh Bình, Phó trưởng Ban KT-NS (HĐND tỉnh) cho biết: Quá trình thẩm tra dự thảo Nghị quyết, chúng tôi luôn rà soát các văn bản pháp luật hiện hành, đối chiếu với thực tế địa phương. Vì vậy việc khảo sát nhằm nắm được thông tin thực tiễn từ cơ sở, qua đó các thành viên của ban có thể đánh giá đúng tình hình thực tế, tham góp vào các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp trong các nghị quyết sát với thực tiễn hơn. 

Khảo sát trực tiếp thực tế, nêu rõ những vấn đề còn có các ý kiến trái chiều, dành nhiều thời gian thảo luận tổ và thảo luận trực tiếp tại hội trường trước khi biểu quyết thông qua cũng là "công thức” để thông qua các nghị quyết của HĐND tỉnh trong thời gian qua. Bên cạnh đó, xuất phát từ yêu cầu thực tế cũng là một trong những "tiêu chí” để HĐND tỉnh xây dựng và ban hành các nghị quyết. Chính vì vậy, nhiều nghị quyết của HĐND tỉnh đã góp phần quan trọng thúc đẩy KT-XH của tỉnh phát triển. Trong đó, phải kể đến nhóm nghị quyết có sự kết nối của hai nhiệm kỳ HĐND tỉnh khóa XVI, XVII. Đó là nhóm nghị quyết về phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh. Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, xác định hạ tầng giao thông là một trong những đột phá chiến lược phát triển KT-XH tỉnh, HĐND tỉnh khóa XVI, XVII đã ban hành nhiều nghị quyết quan trọng nhằm phát triển mạng lưới giao thông vận tải của tỉnh và các tuyến giao thông kết nối nhằm đánh thức tiềm năng thế mạnh vùng. Việc ban hành nhóm nghị quyết này phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và điều kiện thực tiễn của tỉnh, góp phần tạo cơ sở pháp lý thống nhất, đồng bộ; nâng cao hiệu quả đầu tư theo đúng mục tiêu, định hướng phát triển bền vững với phương châm "Xanh - Xanh hơn - Xanh hơn nữa” và phát triển theo 4 trụ cột "Du lịch - Công nghiệp chế biến chế tạo - Nông nghiệp sạch - Nhà ở vệ tinh”; bảo đảm tính công khai, minh bạch trong quản lý đầu tư và góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Kế hoạch phát triển KT-XH tỉnh giai đoạn  2021 - 2025.
Ngoài ra, nhóm nghị quyết về chính sách đối với cán bộ sau sáp nhập đơn vị hành chính cũng đã tạo được sự đồng thuận của Nhân dân. Thực hiện Nghị quyết 830 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trong năm 2020, tỉnh đã thực hiện đồng bộ việc sắp xếp đơn vị hành chính. Ngay sau khi thực hiện sắp xếp, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đã kịp thời ban hành các nghị quyết triển khai thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn bảo đảm đúng quy định và tiến độ đề ra. Đặc biệt, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 471 quy định mức hỗ trợ cho cán bộ nghỉ do dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính. Theo đó, đã quyết định ngoài hỗ trợ theo quy định chung của Nhà nước, trích nguồn ngân sách địa phương hỗ trợ 1 lần cho cán bộ nghỉ theo quy định với tổng mức hỗ trợ thêm khoảng 150 triệu đồng/người.

Được xây dựng một cách công phu, khoa học, xuất phát từ thực tế cuộc sống, trong nhiệm kỳ qua, nhiều nghị quyết của HĐND tỉnh đã đi vào cuộc sống và ghi những dấu ấn quan trọng như: Nghị quyết về chính sách phát triển nông, lâm nghiệp, chính sách cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ngay đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026, HĐND tỉnh đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, xuất phát từ những yêu cầu cấp bách từ thực tiễn như: Nghị quyết về chính sách đặc thù trong phòng, chống dịch Covid- 19; về thông qua đề án cứng hóa đường giao thông nông thôn; đề án thực hiện chương trình phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và  miền núi giai đoạn 2021 - 2030... Trong quá trình tổ chức thực hiện, Thường trực và các ban HĐND tỉnh thường xuyên giám sát chặt chẽ, phát hiện những hạn chế, bất cập để kịp thời chấn chỉnh nhằm đưa nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống.

P.V

Các tin khác


Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh gửi đến Kỳ họp thứ 3, thứ 4, Quốc hội khóa XV

(HBĐT) - Cử tri kiến nghị: "Luật Người cao tuổi (NCT) được Quốc hội (QH) thông qua ngày 23/11/2009 tại Kỳ họp thứ 6, QH khóa XII. Đến nay, một số điểm đã không còn phù hợp, đề nghị QH sớm sửa đổi để khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật và phù hợp với giai đoạn hiện nay” (sau Kỳ họp thứ 3).

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 3, thứ 4, Quốc hội khóa XV

(HBĐT) - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ban hành Văn bản số 306/ ĐĐBQH-CTQH, ngày 16/11/2022 về việc thông tin kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Hòa Bình gửi đến Kỳ họp thứ 3, thứ 4, Quốc hội khóa XV. Báo Hòa Bình trích đăng một số nội dung ý kiến, kiến nghị cử tri quan tâm.

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri các xã vùng Nam huyện Lương Sơn

(HBĐT) - Tại UBND xã Liên Sơn, tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các đồng chí: Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thắng, Giám đốc Sở KH&ĐT; Bùi Quang Toàn, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lương Sơn; Nguyễn Thể Thao, Chủ tịch UBMTTQ xã Liên Sơn (Lương Sơn); Trần Trung Đức, Giám đốc HTX chuối Viba (Lương Sơn) đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2022, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với cử tri các xã: Liên Sơn, Cao Dương, Thanh Cao, Thanh Sơn.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh: Phối hợp chuẩn bị nội dung tham dự Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV 

(HBĐT) - Chiều 17/10, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tổ chức hội nghị phối hợp công tác chuẩn bị nội dung tham dự Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.  Đồng chí Hoàng Đức Chính, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí: Võ Ngọc Kiên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh...

HĐND huyện Lương Sơn: Phát huy vai trò, trách nhiệm người đại biểu dân cử

(HBĐT) - Thời gian qua, HĐND huyện Lương Sơn không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, khẳng định vị trí, vai trò cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương. Các đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã đã thể hiện vai trò cầu nối, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân.

Phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

(HBĐT) - Ngày 29/8/2022, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 179/NQ-HĐND về phân bổ dự toán vốn sự nghiệp nguồn ngân sách T.Ư năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục