(HBĐT) - Ngày 23/5, Văn phòng Tỉnh ủy có công văn về việc cung cấp thông tin cho báo chí, gửi các cơ quan thông tin của Ban Thường vụ Tỉnh ủy như sau:


1- Ngày 23/5/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 843-QĐ/TU về việc mở lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính hệ vừa làm, vừa học tại huyện Lạc Sơn, năm học 2018 - 2019.

2- Ngày 23/5/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 844-QĐ/TU về việc mở lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính hệ vừa làm, vừa học tại huyện Kim Bôi, năm học 2018 - 2019.

3- Ngày 23/5/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 845-QĐ/TU về việc mở lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ vừa làm, vừa học của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, năm học 2018 - 2019.

4- Ngày 23/5/2018, Văn phòng Tỉnh ủy ban hành Thông báo số 1553-TB/VPTU thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy đồng ý chủ trương phân bổ 139.861,654 triệu đồng (Một trăm ba mươi chín tỷ, tám trăm sáu mươi một triệu, sáu trăm năm mươi tư nghìn đồng chẵn) thực hiện Chương trình hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở năm 2018.

5- Ngày 23/5/2018, Văn phòng Tỉnh ủy ban hành Thông báo số 1554-TB/VPTU thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về việc bổ nhiệm đồng chí Lê Văn Thạch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh kiêm chức vụ Giám đốc Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân, trực thuộc Hội Nông dân tỉnh.

6- Ngày 23/5/2018, Văn phòng Tỉnh ủy ban hành Thông báo số 1556-TB/VPTU thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy đồng ý cử 40 cán bộ đi đào tạo Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung, năm học 2018 - 2019 tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Chính trị khu vực I; mở 1 lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung năm học 2018 - 2020, số lượng 90 học viên do Học viện Chính trị khu vực I tổ chức tại tỉnh.


Các tin khác


Ban hành Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019

(HBĐT) - Ngày 06/12/2018, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TU về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019.

Tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Quy định xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm

(HBĐT) - Ngày 7/11/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình ban hành Kế hoạch số 180-KH/TU về "Tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Quy định số 07-QĐi/TW, ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị Quy định xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm”.

Phát triển công nghiệp theo hướng kết hợp hài hòa giữa chiều rộng và chiều sâu

(HBĐT) - Thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Chương trình hành động số 23-CTr/TU để thực hiện.

Đến năm 2021, phấn đấu đạt khoảng 2,2% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội.

(HBĐT) - Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của BCH T.Ư Đảng về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), ngày 25/10/2018, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI ban hành Chương trình hành động số 24-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy BCH T.Ư Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH. Theo đó, BCH Đảng bộ tỉnh xác định mục tiêu cho từng giai đoạn, cụ thể như sau:

Xử lý việc chậm tiến độ dự án cầu bắc qua suối Rộc, xã Kim Tiến (Kim Bôi)

(HBĐT) - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, ngày 23/10/2018, Văn phòng Tỉnh ủy đã có Công văn số 3926 - CV/VPTU giử Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về xử lý việc chậm tiến độ dự án cầu bắc qua suối Rộc, thuộc xóm Cháo, xã Kim Tiến, huyện Kim Bôi.