(HBĐT) - Đảng bộ tỉnh đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị góp phần tạo chuyển biến sâu sắc trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, tập trung giải quyết những vấn đề thực tế, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Đã xuất hiện nhiều mô hình tốt, các làm hay và thực chất trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, phát triển kinh tế, xây dựng hệ thống chính trị, bảo đảm QP-AN.


Đảng bộ huyện Lạc Sơn thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, tạo chuyển biến quan trọng, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức. Ảnh: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện phục vụ người dân làm các thủ tục hành chính.

Đồng chí Quách Công Vinh, Bí thư Đảng ủy xã Yên Phú đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết xây dựng Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của bằng việc làm cụ thể, không ngừng rèn luyện phấn đấu phát huy vai trò của người đứng đầu xây dựng đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ, giữ vững ổn định chính trị an ninh, chỉ đạo tốt công tác GPMB, TĐC dự án hồ chứa nước Cánh Tạng - công trình trọng điểm của tỉnh có số hộ dân bị ảnh hưởng chỉ đứng sau Nhà máy Thủy điện Hòa Bình. Đồng thời, vận động cán bộ, Nhân dân thực hiện tốt công tác dồn điền, đổi thửa với diện tích trên 100 ha ở tất cả các xóm, giúp Nhân dân thuận lợi trong sản xuất, tăng năng suất, hiệu quả từ đất nông nghiệp, góp phần xóa đói, giảm nghèo, phát triển bền vững.

Bà Vì Thị Thuận, ở Bản Lác (Mai Châu) thành lập cơ sở bảo trợ xã hội Thuận Hòa, tạo việc làm và thu nhập cho trên 40 chị em, trong đó có nhiều người khuyết tật. Ông Bùi Văn Tý, xã Hợp Phong là cựu chiến binh kinh tế khó khăn đã 3 lần hiến đất với diện tích trên 1.400 m2 xây dựng trạm y tế, trường mầm non...

Huyện Kim Bôi duy trì Hòm quyên góp học tập và làm theo Bác. Huyện Yên Thủy, Kỳ Sơn phát động Phong trào nuôi lợn đất, hũ gạo tình thương, mô hình Tự soi, tự sửa. Huyện Đà Bắc có mô hình Làng không có học sinh bỏ học. Huyện Tân Lạc với mô hình Đoạn đường nở hoa, Hàng rào xanh. Huyện Lạc Sơn, Lạc Thủy duy trì mô hình Hỗ trợ, đỡ đầu trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Huyện Mai Châu có mô hình Phát triển kinh tế du lịch. TP Hòa Bình với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Huyện Cao Phong, Lương Sơn, Kim Bôi, Đà Bắc, Lạc Thủy với mô hình giúp hộ nghèo có địa chỉ, mái nhà xanh, hiến đất làm đường...

Lực lượng vũ trang lồng ghép thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 và Chỉ thị số 05 xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ QP-QSĐP, giữ gìn ANTT. Quân đội triển khai nhiều mô hình xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh; bản làng QP-AN gắn với xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; đồng hành cùng trẻ em đến trường… Lực lượng Công an nâng cao hiệu quả phong trào giữ gìn an ninh Tổ quốc, các mô hình: "Thứ Bảy vì Nhân dân phục vụ”, "3 không, 2 quản, 3 xây, 3 chống”, "Tiếng kẻng an ninh”, "Chung tay xây dựng nông thôn mới”. Các cấp ủy, tổ chức Đảng trong Đảng bộ Khối các Cơ quan tỉnh tập trung vào việc sửa đổi lề lối làm việc, nêu cao trách nhiệm và đạo đức công vụ gắn với công tác dân vận chính quyền… Toàn tỉnh đã xây dựng và duy trì 1.777 mô hình, điển hình, trong đó có 1.000 mô hình, điển hình tiêu biểu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, với sự tập trung chỉ đạo, việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân; giúp cấp ủy, tổ chức Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc vị trí then chốt của công tác xây dựng Đảng; nhận thức về nguy cơ, nhận diện những biểu hiện và đề ra các giải pháp cần làm ngay để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên, ý thức tự giác của nhiều tổ chức Đảng, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh. Ý thức, trách nhiệm công vụ, ý thức kỷ luật lao động, kỷ cương hành chính được siết chặt, việc thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa công sở đang trở thành phong trào và đạt được hiệu quả cao. Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu được tăng cường. Các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị đã chỉ đạo, kiên quyết khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực và động cơ đúng đắn, tiên phong, gương mẫu.

Thông qua đó đã góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ tỉnh, hoàn thành cơ bản chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, quy mô nền kinh tế được mở rộng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 64,5 triệu đồng. Xây dựng NTM dẫn đầu khu vực miền núi phía Bắc. Tỉnh từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giải đoạn phát triển mới, xây dựng tỉnh phát triển bền vững, đạt mức phát triển trung bình so với cả nước vào năm 2025.


Lê Chung


Các tin khác


Nhận thức mới, tư duy mới về quốc phòng Việt Nam

Những nhận thức và tư duy mới về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng là những chủ trương lớn, đúng đắn, có ý nghĩa chiến lược; là kết quả của việc tổng kết sâu sắc sự lãnh đạo của Đảng về củng cố, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc qua 35 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng; là "kim chỉ nam” cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Đẩy mạnh tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

(HBĐT) - Thực hiện chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy, những năm qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp đã phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát (KT,GS), thi hành kỷ luật Đảng, góp phần tạo sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV) về vai trò, vị trí, ý nghĩa công tác KT,GS của Đảng trong tình hình mới, góp phần giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, xây dựng tổ chức Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh.

Phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong sự nghiệp đổi mới đất nước

Để huy động được sức mạnh nhân dân, Đảng phải trong sạch vững mạnh, chăm lo đời sống người dân; cán bộ, đảng viên gương mẫu; từ đó, tạo niềm tin và phát huy sức mạnh của người dân.

Phòng ngừa, ngăn chặn âm mưu hoạt động phá hoại bầu cử

(HBĐT) - Đó là mục tiêu cao nhất, nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt mà lực lượng Công an tỉnh đặt ra và được quán triệt đến 100% cán bộ, chiến sỹ (CB, CS) trong toàn lực lượng với tinh thần bám cơ sở, nắm chắc địa bàn, không để bị bất ngờ trong mọi tình huống; bảo vệ từ xa, từ sớm nhằm phòng ngừa, ngăn chặn âm mưu, hoạt động phá hoại bầu cử trên địa bàn tỉnh.

Xây dựng bản lĩnh chính trị cho tân binh nhập ngũ

(HBĐT) - "Trong giờ phút trang trọng và ấm tình quê hương, tôi mong các chiến sỹ trẻ luôn ghi nhớ truyền thống chiến đấu bảo vệ Tổ quốc của các thế hệ cha anh, phát huy truyền thống quê hương Lạc Thủy anh hùng, dù trong hoàn cảnh nào cũng luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là những công dân ưu tú của huyện…”.

Đảng bộ xã Quý Hòa: “Lấy dân làm gốc” khi đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

(HBĐT) - Xã Quý Hòa (Lạc Sơn) là địa bàn đặc biệt khó khăn, thu nhập bình quân đầu người đạt thấp so với mức bình quân chung của huyện. Vì thế, bước sang nhiệm kỳ mới, bám sát phương châm "lấy dân làm gốc”, Đảng bộ xã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các giải pháp hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, từng bước xóa đói, giảm nghèo, phấn đấu đưa kinh tế xã phát triển đạt mức trung bình khá của huyện.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục